Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Odliczenie składek społecznych w PIT

Odliczenie składek społecznych w PIT

▪ 14 listopada 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Jednym z odliczeń, jakie nam przysługują w ramach rocznych rozliczeń PIT jest odliczenie składek społecznych, czyli emerytalnych, rentowych i chorobowych oraz wypadkowych

Odliczenie składek społecznych w PIT

Spis treści

 1. Które składki podlegają odliczeniu w PIT?
 2. Jaką kwotę składek społecznych można odliczyć?
 3. Gdzie w PIT wykazać kwotę odliczenia?
 4. Dokumenty potwierdzające zapłatę składek
 5. Które składki społeczne nie podlegają odliczeniu?
 6. Informacje dodatkowe

Które składki podlegają odliczeniu w PIT?

Odliczeniu w rocznym PIT podlegają składki na ubezpieczenie społeczne, czyli składki chorobowe, emerytalne i rentowe oraz wypadkowe.

Odliczeniu podlegają kwoty faktycznie zapłacone w danym roku; jeśli np. w roku 2024 zapłaciliśmy zaległą składkę za rok 2014, to mamy prawo tę kwotę odliczyć w zeznaniu za rok 2024.

Odliczeniu podlegają zarówno składki zapłacone bezpośrednio przez podatnika, jak i te potrącone przez pracodawcę do ZUS-u ze środków podatnika, czyli odliczamy te składki, które to my finansowaliśmy.

Możemy odliczyć składki polskie oraz zagraniczne - płacone w jednym z krajów UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Z tym że możliwość odliczenia składek zagranicznych w polskim PIT zależy od kraju, w którym płaciliśmy składki zagraniczne, a ściślej mówiąc od umowy, jaką ma z danym krajem podpisana Polska w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. (O rozliczeniach dochodów z zagranicy można przeczytać w artykule: Przychody z zagranicy oraz Ulga na powrót (abolicyjna)).

Jeśli Polska z danym krajem ma podpisaną umowę o metodzie odliczenia proporcjonalnego, wtedy składki społeczne zapłacone w obcym państwie podlegają odliczeniu w polskim PIT. Ale jeśli pracodawca zagraniczny już odliczył te składki przy rozliczaniu PIT zagranicznego, to w Polsce nie możemy już ich rozliczyć.

Jeśli Polska ma z danym państwem podpisaną umowę o metodzie wyłączenia z progresją, wtedy nie można odliczyć zapłaconych składek zagranicznych podczas rozliczania polskiego PIT. Jest to uwarunkowane tym, że składek nie można odliczyć w polskim PIT, jeśli płaci się je od dochodu, który jest zwolniony z podatku polskiego.

Metoda proporcjonalnego odliczenia - oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda wyłączenia z progresją - oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak ma on wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której oblicza się należny podatek od dochodu osiągniętego w Polsce.

Jaką kwotę składek społecznych można odliczyć?

Odliczeniu podlega kwota faktycznie zapłacona w roku, za który rozliczamy PIT. Odliczyć można składki zapłacone bezpośrednio przez siebie, jak i potrącone przez pracodawcę do ZUS z naszych środków. Możemy również odliczyć składki zapłacone przez nas za osobę z nami współpracującą. Mówiąc prosto: odliczamy to, co poszło z naszych pieniędzy na ubezpieczenie nasze lub osoby z nami współpracującej.

Gdzie w PIT wykazać kwotę odliczenia?

Składki możemy odliczyć w:

PIT-36 – w poz. 153-156,  

PIT-36L – w poz. 24-25,  

PIT-37 – w poz. 99-102,  

PIT-28 – w poz. 69-70.

W pozycjach tych ujmujemy składki, które już pracodawca wykazał w PIT-11 w poz. 70 oraz  - jeśli płaciliśmy składki sami, dobrowolnie, z innych tytułów, to również i te.

Uwaga! Numeracja dotyczy druków PIT obowiązujących w roku 2016/2017, czyli składanych w roku 2017.

Dokumenty potwierdzające zapłatę składek

Może być to każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy oraz stosowne zaświadczenie z ZUS o kwocie zapłaconych składek. Dokumentów tych nie dołączamy do PIT, musimy je jednak przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym złożyliśmy PIT do urzędu skarbowego.

Które składki społeczne nie podlegają odliczeniu?

Odliczeniu w PIT nie podlegają składki:

 • płacone od dochodu, który jest zwolniony z podatku,  
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od przychodu w PIT-28 lub w innym PIT,
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • odliczone od dochodu lub podatku w zagranicznym PIT,
 • społeczne płacone na KRUS,
 • opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych.

Informacje dodatkowe

 1. W sytuacji, gdy podatnik osiąga dochody opodatkowane za granicą, do których na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje metoda wyłączenia z progresją (np. w Niemczech), a składki zapłaci do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”), to wówczas składki te może odliczyć w polskim PIT.

 2. Jeśli podatnik w roku podatkowym zapłaci składki społeczne dotyczące lat ubiegłych wraz z odsetkami – odsetki nie mogą być zaliczone do kosztów oraz nie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu). Natomiast odliczeniu podlegają kwoty zapłacony zaległych składek.

 3. Prawo do odliczenia składek społecznych dotyczy wyłącznie tych składek, które opłacane są na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast składki:

  • z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych,  
  • opłacane na indywidualne ubezpieczenie podatnika płacone w związku z wykupioną polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie (tzw. III filar),  
  • na ubezpieczenie wpłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

- nie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00