Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

▪ 2 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 26 maja 2022 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Z zerowego PIT-u skorzystają seniorzy aktywni zawodowo, którzy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej. Ulga dotyczy dochodów uzyskanych od początku 2022 roku.

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Spis treści

 1. Jakie rodzaje przychodów obejmuje PIT-0 dla seniorów?
 2. Jakie przychody zostały wyłączone z PIT-0 dla seniorów ?
 3. Jakie są limity i kiedy można stosować ulgę?
 4. Nie zapomnij o oświadczeniu

Jakie rodzaje przychodów obejmuje PIT-0 dla seniorów?

Przepisy dotyczące ulgi dla seniorów dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn).

Ulga dotyczy przychodów otrzymanych:

 • z tytułu pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z tytułu umów zlecenia,
 • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanych.

 

- o ile, podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów pod ubezpieczenie społeczne w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakie przychody zostały wyłączone z PIT-0 dla seniorów ?

Ulga dla seniorów nie obejmuje m.in. przychodów:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych);
 • z umów o dzieło;
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach zawartej umowy o pracę);
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zwolnionych od podatku dochodowego (np. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS);
 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Jakie są limity i kiedy można stosować ulgę?

Seniorzy skorzystają z omawianego zwolnienia w ramach przychodów nie większych niż 85 528 zł (nie uwzględniając kwoty wolnej od opodatkowania, przysługującej osobom rozliczającym się na skali podatkowej).

Ulgę można zastosować w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek lub uwzględnić dopiero w zeznaniu rocznym.

Nie zapomnij o oświadczeniu

W przypadku osób uzyskujących przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia, które chcą skorzystać z ulgi, należy złożyć swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy stosowne oświadczenie.

Co ważne, nie ma urzędowego wzoru takiego oświadczenia. Wobec tego, podatnik powinien sam stworzyć tego rodzaju dokument lub skorzystać ze wzoru przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Należy jednak pamiętać o tym, że w oświadczeniu należy jednoznacznie poinformować pracodawcę lub zleceniodawcę o spełnieniu warunków do zastosowania ulgi. Ponadto należy zawrzeć klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli oświadczenie zostanie prawidłowo złożone, wówczas pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00