Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Polski Ład – ulga na terminal płatniczy

Polski Ład – ulga na terminal płatniczy

▪ 15 listopada 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od początku 2022 roku przedsiębiorcy, wobec których wymaga się prowadzenia ewidencji sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej są zobowiązani do wykorzystywania terminali płatniczych. Równolegle z nałożeniem nowego obowiązku pojawiła się nowa preferencja podatkowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą – ulga na terminal płatniczy.

Polski Ład – ulga na terminal płatniczy

Spis treści

 1. Ulga na terminal płatniczy – na czym polega?
 2. Ulga na terminal płatniczy – dla kogo?
 3. Możliwość odliczenia dwukrotności wydatków na terminal
 4. Obowiązkowa integracja kas online

Ulga na terminal płatniczy – na czym polega?

Ulga na terminal płatniczy jest formą odliczenia dokonywanego od podstawy opodatkowania. Jego mechanizm zasadniczo polega na pomniejszeniu dochodu/przychodu o wydatki na nabycie terminala oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji z wykorzystaniem urządzenia. Zakresem ulgi objęte są obciążenia poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto korzystanie z terminala płatniczego oraz w roku po nim następującym.

Ulga na terminal płatniczy – dla kogo?

Preferencja podatkowa pozostaje ograniczona kwotowo w następujący sposób:

 • 2500 zł w danym roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • 1000 zł w danym roku podatkowym – ten limit dotyczy podatników, na których drogą ustawową został nałożony obowiązek posiadania kasy fiskalnej.


Ustawodawca postanowił wykluczyć część podmiotów z nowego ułatwienia dedykowanego przedsiębiorcom. Ulga nie przysługuje bowiem podatnikowi, który używając terminala płatniczego przyjmował płatności w okresie ostatnich dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc wznowienia obsługi płatności z wykorzystaniem terminala.

Możliwość odliczenia dwukrotności wydatków na terminal

Wśród wyjątków od stosowania omawianej preferencji znajdują się nie tylko wykluczenia podmiotowe, lecz również zachęta pod postacią możliwości odliczenia nawet 200% poniesionych wydatków (o ile wartość odliczenia nie przekroczy kwoty 2 000 zł). Z takiej sposobności będą mogli jednak skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którym w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku analogicznie dla zwrotu VAT w terminie piętnastodniowym, mianowicie:

 • nie krócej niż przez 7 miesięcy – jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie,
 • przez minimum 2 kwartały – jeśli podatnik wybrał kwartalną metodę rozliczenia.


Jeśli przedsiębiorca zalicza się do jednej z dwóch powyższych grup podatników dodatkowo musi łącznie wypełnić następujące warunki:

Po pierwsze, przez 3 następujące po sobie miesięczne okresy rozliczeniowe (nie dotyczy to osób rozliczających się kwartalnie – wówczas wystarczy jeden okres rozliczeniowy) w czasie poprzedzającym moment złożenia wniosku o zwrot:

 1. udział procentowy stosunku sumarycznej kwoty sprzedaży wraz z VAT (zaewidencjonowanej z wykorzystaniem kasy online) w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym – nie może wynosić mniej aniżeli 80%,
 2. otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym – również nie może być niższy aniżeli 80%, jednakże do końca 2023 roku udział procentowy ma wynosić 65%.

Po drugie, przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 000 zł;

Po trzecie, za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

 • kwota różnicy podatku wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 • podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia;


Po czwarte,
przez kolejne 12 miesięcy bezpośrednio przed okresem, którego dotyczy wniosek powinien spełnić dodatkowe trzy warunki, mianowicie być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, złożyć za każdy wymagany okres Jednolity Plik Kontrolny a ponadto prowadzić ewidencję sprzedaży z wyłącznym zastosowaniem kas online. Ponadto podatnik musi znajdować się na tzw. Białej liście podatników.

Obowiązkowa integracja kas online

W 2022 roku doszło do nowelizacji nie tylko przepisów prawa podatkowego, lecz również zmiany brzmienia ustawy Prawo przedsiębiorców. W świetle aktualnej jej treści podatnicy, którzy przyjmują płatności z wykorzystaniem terminali płatniczych łączących się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) online, muszą zapewnić współpracę kasy rejestrującej z używanym terminalem. Konieczne jest przy tym przestrzeganie wymagań technicznych kas fiskalnych.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Obowiązek integracji terminali od 2025 roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00