Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Niższe podatki Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 10 grudnia 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Zasadą korzystania z tej ulgi jest wyrównanie straty, jaką poniósłby podatnik, który najpierw uzyskał dochód, od którego musiałby zapłacić podatek, a potem go zwrócił (bez prawa do zwrotu podatku od dochodu zabranego mu wcześniej). Bez prawa do tej ulgi podatnik pozostałby stratny o kwotę pobranego wcześniej podatku.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Spis treści

  1. Komu przysługuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń?
  2. Przykład obliczenia zwrotu z nienależnie pobranych świadczeń

Komu przysługuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

Możesz rozliczyć w PIT nienależnie pobrane świadczenia, gdy je zwróciłeś oraz gdy zwiększyły one Twój dochód podlegający opodatkowaniu (pobrano od nich zaliczkę na podatek) oraz gdy zwrócone świadczenie nie zostało potrącone przez płatnika.

Gdy zwróciłeś nienależnie pobrane świadczenia w kwocie netto (nieuwzględniającej podatku) wtedy takie odliczenie Ci nie przysługuje.

Gdy kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przekracza kwotę dochodu, to może być ona odliczona w 5 kolejnych następnych latach.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczenie od dochodu wynosi tyle, ile kwota pobranych nienależnie świadczeń plus pobrany podatek dochodowy.

Wymagane załączniki:

PIT/O - dołączasz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dowody wpłaty nienależnie pobranych świadczeń. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Czym są nienależne pobrane świadczenia?

Nienależnie pobrane świadczenia to świadczenia, które zostały nam przyznane na podstawie błędnych lub nieprawdziwych informacji lub takie, które dostaliśmy, jednak w związku ze zmianą sytuacji, stanu faktycznego już nam one nie przysługują.

Nienależnie pobranymi świadczeniami mogą być renty, emerytury, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, czy świadczenia przedemerytalne.

Przykład obliczenia zwrotu z nienależnie pobranych świadczeń

Anna otrzymywała od ZUS-u w 2022 r. rentę rodzinną w wysokości 900 zł miesięcznie. Otrzymywała rentę za każdy miesiąc. ZUS pobierał zaliczkę na podatek od każdej wypłaconej renty. W październiku 2022 r. Anna ukończyła 25 lat, co skutkuje utratą prawa do renty rodzinnej. Jednak ZUS wypłacił Annie rentę za listopad oraz grudzień. Anna zwróciła ZUS-owi nienależnie pobrane świadczenie (rentę za listopad oraz grudzień, czyli 1 800 zł). Jaką kwotę Anna może odliczyć od dochodu?

Anna może odliczyć 1 800 zł (tyle wynosiły nienależnie pobrane świadczenia netto) plus pobrany wcześniej przez ZUS podatek (18% * 1 800 zł), czyli 324 zł.
Anna w swoim zeznaniu rocznym za rok 2022, czyli w PIT 2022  może odliczyć 1 800 zł + 324 zł=2 124 zł.

Odliczenia nienależnie pobranych świadczeń dokonujemy za rok, w którym te świadczenia zwróciliśmy, a nie otrzymaliśmy, np. gdy dostaliśmy nienależne świadczenie w roku 2013, a zwróciliśmy je w roku 2022, i gdy płatnik nie potrącił nam tego świadczenia z dochodu, to zwrócone nienależnie świadczenie możemy rozliczyć w roku 2023 .

Nie wiesz, jaką kwotę zwróconych świadczeń możesz odliczyć, do którego pola ją wpisać, jaki druk PIT wybrać? Wypełnij PIT 2022 razem z naszym programem.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00
recommend BookBeat