• Rozlicz PIT przezinternet

  Bezpłatny
  program do rozliczania
  PITu w internecie

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Rozlicz PIT przez internet z PITax.pl

  Do 30 kwietnia należy rozliczyć się z PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Do końca stycznia natomiast z PIT-28. Polecamy rozliczenie PIT z PITax.pl - program zadaje proste pytania, użytkownik na nie odpowiada, aby otrzymać poprawnie wypełniony PIT. PIT można wysłać online lub wydrukować i zanieść osobiście, czy też wysłać pocztą do urzędu skarbowego. 

 • Rozliczenie PIT - podstawowa wiedza

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat Rozliczenia PIT przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo główne informacje na temat rozliczenia rocznego PIT. Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo, kiedy należy złożyć PIT-37, a kiedy PIT-36 oraz jaki druk PIT należy wybrać do danych dochodów. Podpowiadamy również o tym, jak rozliczyć dochody zagraniczne w polskim PIT, a na końcu przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez podatników w rocznych rozliczeniach. 

  • PITy do pobrania

  • Który PIT wybrać

  • Dochody zagraniczne w PIT

  • PITy roczne
   częste błędy

  • Artykuły
   na temat
   Rozliczenie PIT

 • Jaki PIT wybrać

  Roczne rozliczenia PIT wyróżniają kilka formularzy -  w zależności od rodzaju dochodu należy wybrać inny formularz PIT.

  • PIT-28 - jest to PIT przeznaczony do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo, najmu prywatnego - opodatkowanego 8,5-procentową stawką ryczałtu oraz dochodów ze sprzedaży produktów rolnych i zwierzęcych nieprzetworzonych w sposób przemysłowy - opodatkowanych 2-procentowym podatkiem.
  • PIT-37 - jest to najczęściej składane rozliczenie roczne PIT. W PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście - uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika, czyli podmiotu pobierającego z naszego wynagrodzenia zaliczki na podatek.
  • PIT-36 - jest to druk PIT, na którym należy wykazać dochody zagraniczne, dochody z działalności gospodarczej wg 18/32-proc. stawki podatku, dochody małoletnich dzieci.
  • PIT-36L - to formularz, na którym rozliczamy dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych 19-procentową stawką podatku.
  • PIT-38 - ten PIT wybieramy dla wykazania dochodów uzyskanych z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych.
  • PIT-39 - na PIT-39 rozliczamy dochody ze sprzedaży nieruchomości - jeśli od dnia nabycia, do dnia sprzedaży nieruchomości nie minęło 5 lat.
 • PIT 37 czy PIT-36

  PIT-37 oraz PIT-36 to dwa najpopularniejsze PIT-y, które podatnicy rozliczają z urzędem skarbowym. PIT-37 służy do wykazania podstawowych dochodów, czyli dochodów z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast PIT-36 służy do wykazania dochodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów zagranicznych oraz dochodów małoletnich dzieci.

  PIT-37 oraz PIT-36 wzajemnie się wykluczają. Oznacza to, że do urzędu możemy złożyć albo PIT-36 albo PIT-37. Dlatego też jeśli uzyskaliśmy dochody, które należy wykazać na PIT-36 (np. z pracy za granicą) oraz dochody “podstawowe” wykazywane na PIT-37 (np. z emerytur), to te dochody przynależne na PIT-37 należy wykazać na PIT-36.

  Podsumowując: na PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, działalności osobistej - ale gdy oprócz powyższych dochodów uzyskaliśmy w danym roku również dochody z działalności. gospodarczej, z zagranicy i inne przewidziane dla PIT-36 - to wtedy wszystkie dochody wykazujemy tylko i wyłącznie na PIT-36.

 • Rozliczenie dochodów polskich

  PIT, to skrót od angielskiego wyrażenia “Personal Income Tax”, czyli podatek dochodowy. Rozliczenie PIT-ów polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych (np. z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy ze sprzedaży nieruchomości). W zależności od zapłaconego podatku w ciągu roku (np. poprzez zaliczki na podatek pobierane przez pracodawcę) w końcowym PIT może nam wyjść nadpłata podatku - czyli urząd skarbowy musi nam zwrócić, to co zostało przez nas (pracodawcę) zapłacone nadmiarowo lub niedopłata podatku - wtedy to my musimy dopłacić brakującą część podatku do urzędu. Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania PIT, czyli im szybciej wyślemy PIT, tym szybciej dostaniemy zwrot. Z kolei na zapłatę podatku do urzędu mamy czas do końca stycznia (dla PIT-28) lub do końca kwietnia (dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39).

  Brakujący podatek możemy zapłacić w formie gotówkowej (np.w kasie urzędu, na poczcie, w banku lub w SKOK-u - używając specjalnych druków polecenia wpłaty/przelewu) lub w formie bezgotówkowej, czyli poprzez przelew z konta bankowego.

  Zwrot podatku może być nam dostarczony pocztą na adres wskazany w PIT lub na nasze konto bankowe - w zależności od naszej dyspozycji złożonej w urzędzie. Zwrot możemy również odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego.

   

 • Rozliczenie dochodów zagranicznych

  Obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów zagranicznych zależy od dwóch czynników:

  1. Od rezydencji podatkowej - osoby, które mają polską rezydencję podatkową zobowiązane są do rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce.

  2. Od kraju, w którym uzyskaliśmy dochody zagraniczne - o tym, czy rozliczać w Polsce dochody zagraniczne decyduje rodzaj umowy, jaką nasz kraj ma podpisany z danym państwem.

  1. Rezydencja podatkowa

  Rezydencja podatkowa w Polsce występuje, gdy:

  a) przebywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (chodzi o łączną liczbę dni, a nie kolejno po sobie następujących) lub

  b) mamy w Polsce ośrodek interesów osobistych lub życiowych (np. pracę, firmę, rodzinę).

  2. Kraj zagraniczny

  a) Jeśli z danym krajem Polska ma ma podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym  to:

  • jeśli powyższe dane będą spełnione, czyli posiadamy polską rezydencją podatkową - mamy obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych (niezależnie od tego, czy w Polsce uzyskiwaliśmy dochody, czy nie). Dochody zagraniczne wpisujemy w odpowiednie pozycje (w zależności od rodzaju dochodów) do sekcji D w PIT-36.

  b) Jeśli z danym krajem Polska ma podpisaną tzw. umowę z wyłączeniem z progresją - to:

  • jeśli dochody uzyskaliśmy tylko za granicą - nie musimy wypełniać polskiego PIT,
  • jeśli uzyskiwaliśmy dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą - to dochody zagraniczne powinniśmy wykazać w sekcji H, w polu “Dochody osiągnięte za granicą” w PIT-36.
 • Częste błędy w PIT

  Poprawne, bezbłędne rozliczenie PIT wymaga dużej skrupulatności, uwagi oraz skupienia. Szybkie wypełnianie PIT może być przyczyną wielu błędów. Oto błędy najczęściej występujące w rocznych rozliczeniach:

  • brak PESEL lub NIP,
  • pomylenie NIP swojego i pracodawcy,
  • niewłaściwie zaokrąglone kwoty,
  • mylnie obliczone wartości,
  • czeskie błędy, czyli zamienione kolejnością cyfry,
  • używanie nieaktualnych druków,
  • nie uwzględnianie obowiązujących limitów odliczeń,
  • brak dołączonych załączników,
  • źle wyliczona kwota 1% dla OPP,
  • brak zaznaczenia celu złożenia zeznania.

  Aby ustrzec się przed błędami w PIT, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PITu przez internet.

  Wypełniając zeznanie roczne za pomocą programu do PIT PITax.pl trudno o błędy, ponieważ program na bieżąco informuje o braku wpisania obowiązkowych danych, np. PESEL-u, a także wylicza odpowiednie kwoty wraz z uwzględnieniem ustawowych limitów odliczeń. PITax.pl aktualizuje wszelkie dane na bieżąco więc użytkownik zawsze ma pewność, że wysłał do urzędu aktualnie obowiązujący formularz PIT.

 • Artykuły na temat rozliczenie PIT

  • Jak rozliczyć PIT przez internet
   Jak rozliczyć PIT przez internet
   9 listopada 2016 r.

   30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak rozliczyć PIT-37 online oraz inne PIT-y roczne.

   czytaj więcej

  • Wyjazd za granicę
   Wyjazd za granicę a rozliczenie PIT
   3 listopada 2016 r.

   Sposób rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce zależy od dwóch czynników; od rezydencji podatkowej oraz od zagranicznego kraju, a ściślej od umowy, jaką ma Polska podpisana z danym krajem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

   czytaj więcej

  • PIT 37 czy PIT 36
   PIT 37 czy PIT 36
   1 marca 2016 r.

   Rozliczenie roczne PIT, to rozliczenie podatku na jednym z formularzy przygotowanym przez Ministerstwo Fiannsów - wyróżniamy takie PIT, jak PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

   czytaj więcej

  • informacje zawarte w pit-11
   Informacje zawarte w PIT-11
   12 marca 2015 r.

   Informacje zawarte w PIT-11 są podstawą do rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia i do ustalenia ostatecznej kwoty nadpłaty bądź niedopłaty podatku. Rozliczając PIT-37 lub PIT-36 powinniśmy bazować na PIT-11.

   czytaj więcej

  • Kiedy nie trzeba składać PIT?
   Kiedy nie trzeba składać PIT?
   12 marca 2015 r.

   Nie składa się zeznania od przychodów zwolnionych i od których zaniechano poboru podatku oraz opodatkowanych ryczałtowo. Deklarację PIT muszą natomiast złożyć wszystkie te osoby, które w poprzednim roku (w tym przypadku 2016) uzyskały jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o PIT.

   czytaj więcej

  • Nie dostałem PIT-11 - czy muszę się rozliczyć?
   Brak PIT-11
   15 października 2014 r.

   Gdy pracodawca mimo ciążącego na nim obowiązku nie dostarczył nam PIT-11 - musimy wypełnić nasze zeznanie roczne na podstawie posiadanych przez dokumentów. W tym celu pomocne nam będą wszelkie dokumenty finansowe, jakie posiadamy.

   czytaj więcej

  • 1% dla OPP
   1% dla OPP
   4 kwietnia 2014 r.

   Rozliczając swoje PIT-y (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej OPP. Nie ma znaczenia, czy składamy PIT online, czy osobiście w urzedzie skarbowym.

   czytaj więcej

  • Co mam wpisać: NIP czy PESEL?
   NIP czy PESEL?
   4 lipca 2013 r.

   Wyróżniamy dwa rodzaje identyfikatorów podatkowych: NIP oraz PESEL. Znajomość naszego identyfikatora odgrywa istotną rolę przy rozliczeniu PIT przez internet.

   czytaj więcej

  • Rozliczenie z małżonkiem
   Rozliczenie z małżonkiem
   29 grudnia 2012 r.

   Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko na druku PIT-37 lub PIT-36. Aby móc rozliczyć się razem, małżonkowie muszą spełniać odpowiednie warunki; być małżeństwem przez cały poprzedni rok oraz być we wspólnocie majątkowej przez cały poprzedni rok.

   czytaj więcej

  • Przychody z zagranicy
   Przychody z zagranicy
   28 grudnia 2012 r.

   Przychody z zagranicy mamy obowiązek rozliczyć na druku PIT-36. W zależności od kraju, w którym pracaowaliśmy - dochody z zagranicy wpisujemy w inne rubryki PIT-36. 

   czytaj więcej

  • Źródła przychodów
   Rozliczenie PIT
   28 grudnia 2012 r.

   Podatek musimy zapłacić od wszelkich dochodów, które z mocy ustawy nie są zwolnione od opodatkowania. W zależności od rodzaju przychody wybieramy inne formularze PIT.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • Rozliczenie PIT 2016

  Rozliczenie PIT 2016

  Z PITax.pl Łatwe podatki rozliczenie PIT 2016 stanie się proste, a Ty zapłacisz niższy podatek. Sprawdź najlepszy program do rozlienia podatku dochodowego PIT w 2016 roku. Program dostępny jest od stycznia do kwietnia 2016 roku w celu złożenia zeznania. Korekty zezniania możesz składać w ciagu 5 lat od końca roku, w którym zeznianie zostało złożone po raz pierwszy, tak więc zeznanie podatkowe PIT 2016 będziesz mógł skorygować do końća roku 2020. Program do PIT 2016 - skorzystaj już dziś!

 • Program PIT 2016

  Program PIT 2016

  PITax.pl Łatwe podatki to najlepszy darmowy program do PIT 2016 roku! Autorzy programu dołożyli wielu starań, aby stworzyć najłatwiejszy w obsłudze program do rozliczania podatku dochodowego ze źródeł dochodu w Polsce oraz poza granicami. Sprawdź sam i rozlicz PIT przez internet!

 • PITy 2016 z PITax.pl

  PITy 2016 z PITax.pl

  Doświadcz nowej jakości rozliczania PITów. Dzięki programowi online do rozliczania PIT rozliczenie podatkowe stało się nie tylko łatwiejsze, szybsze i bardziej zrozumiałe, ale będziesz też mógł zapłacić niższy podatek, gdyż PITax.pl dba o to, abyś nie zapłacił więcej niż powinieneś. Zwracmy uwagę na ulgi podatkowe i inne odliczenia, tak abyś mógł rozliczyć PIT w dogodny dla Ciebie sposób płacąc przy tym najniższy możliwy podatek. PITy z PITax.pl stały się proste, a podatki niższe!

 • Rozliczenie PIT 2017 przez internet

  Rozliczenie PIT 2017 przez internet

  Pitax.pl to innowacyjny, łatwy w użytkowaniu program do rozliczenia PIT-u - oferujemy usługę "rozlicz PIT przez internet". Program zapewnia bezpieczeństwo danych oraz poprawność obliczeń (autorzy programu sami rozliczyli się przez pitax). Z pitaxem możesz rozliczyć się indywidualnie, razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Poprzez darmowy program do PIT-ów 2017 pitax.pl możesz złożyć online zarówno zeznanie roczne, jak i korektę do urzędu skarbowego.Co roku nasz program zyskuje coroaz większe grono miłośników.Nasz aplikacja, jest naprawdę łatwa i zrozumiała dla każdeg. Wyprubój pitax.pl. Rozlicz PIT 2016.

   

   

 • PIT 2016 program

  PIT 2016 program

  Spośród wielu dostępnych na rynku program do rozliczania PIT 2016 zachęcamy Państwa do wybrania program do rozliczenie PIT 2016 online przygotowanego przez naszą firmęPrzygotowaliśmy dla Państwa wysokiej jakości PITy 2016 program. Rozliczenia podatku PIT staną się dzięki niemu niezmiernie proste. Z programem PIT nie potrzebujesz tracić czasu na zastanawianie się, na szukanie w papierkach, ustawach, przepisach, które ciągle się ulegają zmianie. Rozliczenie roczne PIT 2016 to gwarancja komfortu i zaoszczędzonego czasu.

   

 • PIT 2017

  PIT 2017

  Nie wiesz jak wypełnić zeznanie roczne PIT-37? Nie masz czasu na zapoznawanie się z różnymi formularzami, co chwilę zmieniającymi się przepisami podatkowymi? Wzoty PITów zmieniają się co roku. Nasza aplikacja uwzględnia najnowszy zmiany w prawie podatkowym. Darmowy program PIT 2016 online zrobił to już za Ciebie! Rozliczając się przez pitax.pl możesz być spokojny o swoje rozliczenie. To program wiarygodny, który przeszedł mnóstwo testów potwierdzających jego rzetelność. Sprawdź nas! Możesz rozliczyć się online lub wydrukować swoje rozliczenie i zanieść do urzędu skarbowego.

 • PIT 2017 online

  PIT 2017 online

  Zapraszamy i zachęcamy do rozliczenia PIT przez PITax - rozlicz PIT 2016. To darmowy i nowoczesny program do PIT online. Przeszedł on wiele testów, które potwierdziły jego wiarygodność oraz profesjonalizm.  

   

 • Formularze PIT

  Formularz PIT-11  Pracodawca ma obowiązek przekazać ten formularz pracownikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

  Formularz PIT-36 Rozliczają osoby które:

  • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej

  Formularz PIT-36L Rozliczają go osóby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym.

  Formularz PIT-37 Obowiązek złożenia zeznania PIT-37 w 2017 r. spoczywa na podatnikach, którzy w roku 2016 osiągali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej wyłącznie za pośrednictwem płatnika i wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Polski. Uzyskując wynagrodzenie z umowy o pracę, z umów cywilno-prawnych, uzyskujących wynagrodzenie z umowy o pracę, z umów cywilno-prawnych

  Formularz PIT-38 służy do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Wykazujemy w nim również przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  Formularz - PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

 • Rozliczanie PIT przez internet

  Zeznanie roczne wypełnić muszą wszystkie osoby, które w danym roku rozliczeniowym uzyskiwały jakieś przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik uzyskał zerowy dochów – deklaracji nie składa. Nie składa jej także, jeżeli w lpoprzednich latach przychód uzyskiwał, a w roku 2016 go już nie było.
  Podobnie, jeżeli podatnik w danym roku miał stratę, to powinien złożyć PIT. Obowiązkowo podatnik musi wykazać przychody z danego roku, a uprawniony jest do tego aby wykazać koszty uzyskania lub straty z lat poprzednich. Rozlicz PIT 2016. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w kolejnych latach – strata może być odliczana od dochodu w następnych pięciu latach podatkowych (nie więcej niż 50% straty rocznie).
  Jeżeli podatnik miałtakie same przychody jak koszty jego uzyskania, powinien on złożyć deklarację roczną. Kwota przychodu jest bez znaczenia, lecz sam fakt ich uzyskania należy wykazać. Jeżeli podatnik zarobił mniej niż wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – czyli mniej niż 3091 r. (dane na 2014 r.) – musi złożyć deklarację - rozlicz PIT 2016. Wtedy podatek będzie wynosił 0 złotych, niemniej może zdarzyć się tak, że w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i podatnik otrzyma zwrot podatku.
  Podatnik deklaracji nie składa w przypadku, gdy uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania. Jeżeli natomiast uzyskiwał on przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje on wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.
  Jeżeli podatnik uzyskał jedynie przychody za granicy (zerowe w Polsce), to deklarację wypełni tylko, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia. Wypełniając przychody zagraniczne w PITax.pl podatnik nie musi wiedzieć czy do danej grupy krajów należy państwo, w którym uzyskał pzychody - odpowiednie rozliczenie w zależności od wpisanego kraju jest wyliczone za niego.
  Jeśli podatnik nie miał przychodów w kraju wskazywano w międzynarodowej umowi, iż stosowana jest metoda zwolnienia z progresją – podatnik nie musi składać deklaracji (cała kwota przychodów jest w tym przypadku nieopodatkowana). W razie jednak sytuacji, gdy podatnik oprócz przychodów zagranicznych – ma również przychody, które podlegają opodatkowaniu – jest obowiązek złożenia deklaracji. W takiej sytuacji należy wykazać wszystkie przychody uzyskane za granicą, bez względu na to, czy są to środki zwolnione (przychody uzyskane za granicą mogą mieć wpływać na stawkę podatku, która będzie zastosowana do przychodów uzyskanych w kraju), czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia (będą rozliczane na terytorium Polski, z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą).
  Jeżeli osoba niebędąca rezydentem uzyskuje w Polsce przychody, to musi on złożyć deklarację z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium kraju, z wyjątkiem sytuacji w której podatek jest pobierany ryczałtowo przez płatnika.
 • Korekta zeznania

  Najczęściej wypełnianym formularzem jest PIT-37, dlatego właśnie w nim popełniamy błędy. Należy wtedy złożyć korektę zeznania podatkowego. Program PITax.pl daje możliwość bez wychodzenia z wypełnienia korekty i wysłania jej do urzędu.Każdemu podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty.Błędnie wypełniony PIT należy skorygować kiedy pomyliliśmy się zarówno na korzyść swoją lub urzędu. Korektę można szybko złożyć za pomocą prostego, szybkiego i  darmowego programu PITax.pl

  Rozlicz lub złóż korektę się już dziś! 

  Rozliczając się z naszym programem dostajesz nieograniczony dostęp do swoich zeznań podatkowych z możliwością prostego i szybkiego rozliczenia w milka minut. Swój PIT możesz w każdym momencie wysłać online do urzędu lub tez wydrukować i złożyć osobiście. Nie zwlekaj, to naprawę dziecinnie proste, zaufaj doświadoczym ekspertom i rozlicz swój PIT z PITax.pl. 

  Mamy 5 lat na złożenie korekty, licząc od końca roku, w którym została złożona właściwa deklaracja PIT. Najlepiej złożyć zaraz po wykryciu błędu. Jeżeli w wyniku korekty wyjdzie nam większy podatek do zapłaty, to wraz z korektą należy uiścić należną kwotę. Korekta nie jest możliwa, gdy urząd już rozpoczął kontrolę względem nas.

  Najczęstszym powodem dokonywania korekty PIT jest nieuwaga podatnika dlatego często spotykane są literówki oraz błędy rachunkowe.

  Aby ograniczyć do minimum błędy, rozlicz się z profesjonalnym programem i dołącz do grona zadowolonych urzytkowników.

 • rozliczenie pit przez internet

  rozliczenie pit przez internet

  Program PIT 2017 to program do podatków online. Program PITax został stworzony z myślą o osobach, które nie chcą borykać się z zawiłościami podatkowymi. Z PITaxem Twoje rozliczenie podatkowe nie zajmie Ci dłużej niż 5 minut. Możesz również przekazać 1% podatku na dowolną Organzację Pożytku Publicznego. Możesz wysłać PIT online, przez internet lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

  PITax.pl to najlepszy program do rozliczeń PIT. Jest prosty w obsłudze, przyjazny dla oka, a także - co najważniejsze - jest on merytorycznie poprawny. (Przeszedł wiele testów go sprawdzających). Wypełni Twoje zeznanie podatkowe w 5 minut. PIT możesz wysłać online, wydrukować lub zamknąć program i wrócić do niego w dowolnym momencie. Program PIT 2017 PITax.pl oferuje również możliwość przekazania 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego.

 • Rozliczenie pitu przez internet

  Rozliczenie pitu przez internet

  Nie chcesz aby Twoje rozliczenie PIT ciągle chodziło Ci po głowie, bo Ty z kolei nie masz głowy, żeby się za nie zabrać. Spokojna głowa! Program do PIT 2017 “PITax.pl” rozliczy PIT za Ciebie w mgnieniu oka. Program jest profesjonalny, rzetelny, zawiera poprawność obliczeń (był on sprawdzany tysiące razy). A do tego jest prosty w obsłudze oraz przyjazny dla oka. Rozliczenie PIT z PITaxem zajmuje nie dłużej niż 5 minut. Można wysłać PIT online do urzędu lub jak ktoś woli - wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

 • Darmowy program PIT 2017

  Darmowy program PIT 2017

  Jeżeli cenisz sobie spokój i wygodę, to nasz program PIT 2016 / 2017  jest właśnie dla Ciebie. Program przeszedł liczne testy, które potwierdziły jego merytoryczną poprawność. Jest prosty w obsłudze - w 5 minut masz wypełnione swoje zeznanie roczne.

  Jeżeli chciałbyś rozliczyć PIT szybko, za darmo i mieć pewność, że Twój PIT 2013/2014 jest poprawnie wyliczony, polecamy rozliczenie PIT przez internet darmowym programem do PIT. Dodatkową korzyścią jest wysłanie zeznania PIT przez internet. Dzięki wysyłce PIT online zaoszczędzisz swój cenny czas i zamiast tracić go czekając w długiej kolejce do urzędu skarbowego, będziesz mógł go wykorzystać na bardziej miłe chwile.

  Wysyłając wypełniony formularz PIT przez internet otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru - to dowód, który przesyła urząd skarbowy potwierdzając tym samym, że właśnie otrzymał Twój PIT.

  Program PIT 2017 rozlicza przede wszystkim PIT-37, PIT-O, PIT-D i inne.

  Porównując pozostałe programy do rozliczenia PIT nasz program wydaje się być naprawdę intuicyjnym - jest on bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy jedynie odpowiedzieć na parę prostych pytań, do których nie trzeba posiadać wiedzy podatkowej, nie trzeba znać żadnych przepisów, żadnych limitów - program wylicza wszystko samodzielnie - prowadzi za rękę krok po kroku. Program PIT sam podpowiada o ulgach - wyszukuje ulgi i odliczenia specjalnie dla Ciebie, aby Twój podatek był jak najniższy do zapłacenia lub abyś miał jak najwyższy zwrot podatku.
  Wypełniając swój PIT online w naszym kreatorze skorzystaj ze swojego konta użytkownika. Na swoim koncie użytkownika masz wgląd do wszystkich wypełnionych przez Ciebie zeznań. Możesz sprawdzić, które zeznania roczne wysłałeś, a także jaki jest ich status - czy dotarły do urzędu skarbowego, czy urząd jeszcze na nie oczekuje. Dzięki koncie użytkownika możesz również dokończyć wcześniej wypełniane zeznania, które przerwałeś. Możesz również wydrukować Twoje przygotowane wcześniej zeznania.
  Program PIT umożliwia również złożenie korekty (i wysłanie jej online do urzędu) wysłanego wcześniej zeznania rocznego.

  Program do rozliczania PIT zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przesyłanie danych zostało zabezpieczone certyfikatami, jakie są stosowane przez największe banki,.jak np.EV SSL - Extended Verification Secure Socket Layer. Dodatkowo dbamy, aby w pamięci komputera, na którym wypełniasz PITax.pl nie pozostały Twoje dane i abyś miał pewność, że nikt inny nie będzie miał dostępu do Twoich informacji.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00