Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności PIT 2020: aktualny współczynnik urlopowy

PIT 2020: aktualny współczynnik urlopowy

▪ 30 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 30 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ekwiwalent za niewykorzystaną część urlopu przysługuje pracownikom, którzy w momencie wygaśnięcia stosunku pracy lub wypowiedzenia umowy o pracę nie wykorzystali w pełni przysługującego im urlopu wypoczynkowego. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest niezależnie rokrocznie.

PIT 2020: aktualny współczynnik urlopowy

Kwestia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop podlega przepisom Kodeksu pracy. W zgodzie z art. 171 § 1 niewykorzystanie przysługującego urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zapewnia pracownikowi odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

Obowiązek wypłaty ekwiwalentu może nie dotyczyć danego pracodawcy, jeśli pracodawca i pracownik postanawiają na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy.

Obliczając współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy – dla ustalenia przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – należy odjąć od liczby dni w roku kalendarzowym liczbę niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy, a w dalszej kolejności otrzymany wynik podzielić przez 12.

Współczynnik urlopowy, który stanowi podstawę do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynosi w bieżącym roku 21,08 – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00