Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Rozliczenie podatkowe 2020: osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy i świadczenia chorobowe

Rozliczenie podatkowe 2020: osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy i świadczenia chorobowe

▪ 11 kwietnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 11 kwietnia 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Osoby przekraczające obecnie granicę państwową są zobowiązane do odbycia obligatoryjnej 14-dniowej kwarantanny ze względu na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rozliczenie podatkowe 2020: osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy i świadczenia chorobowe

Osoby zmuszone do odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy mogą liczyć na otrzymanie świadczenia z tytułu choroby, jeśli objęte są ubezpieczeniem chorobowym. Osoby takie to m.in.:

  • pracownicy (objęci obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym);
  • zleceniobiorcy (objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym);
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Osobom z tych kategorii przysługuje zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie za czas choroby wypłacany przez pracodawcę.

W celu uzyskania świadczenia z tytułu choroby, osoby objęte kwarantanną powinny złożyć odpowiednie oświadczenie (o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy). Zasada ta dotyczy osób odbywających obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej, która została rozpoczęta po dniu 15.03. 2020. Czas na złożenie oświadczenia to 3 dni robocze od dnia, w którym obowiązkowa kwarantanna została zakończona.

Od dnia 1.04. 2020 osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, które przekroczyły granicę kraju po dniu 31.03.2020, odbywają kwarantannę wspólnie z osobami z nimi gospodarującymi lub zamieszkującymi. Oznacza to, że również te osoby mają prawo do świadczeń z tytułu choroby za czas spędzony w obowiązkowej kwarantannie. W takich okolicznościach niezbędne jest złożenie oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny wspólnie z osobą powracającą z zagranicy.

Oświadczenie powinno zostać złożone przez pracownika lub zleceniobiorcę do właściwego płatnika składek, tj. do pracodawcy lub zleceniodawcy.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, płatnik składek powinien możliwie najszybciej (maksymalny termin to 7 dni) przekazać oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje możliwość zrobienia tego przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – korzystając z niej, należy do zaświadczenia Z-3 / Z-3a dołączyć skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące z nimi składają stosowne oświadczenie w ZUS. Oświadczenie to również można przekazać elektronicznie (korzystając z PUE ZUS). Należy wykorzystać w tym celu wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53. Wniosek należy uzupełnić skanem sygnowanego oświadczenia.

Gdyby Państwowy Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu danej osoby z tego obowiązku – należy poinformować o tym jednostkę wypłacającą świadczenie chorobowe (pracodawcę, zleceniodawcę lub ZUS).

Płatnicy składek wypłacający zasiłki lub ZUS mają prawo do weryfikacji danych z otrzymanego oświadczenia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00