Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Podatek solidarnościowy - kto go płaci?

PIT 2019: Podatek solidarnościowy - na czym polega i kto go płaci?

▪ 15 lutego 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie podatek solidarnościowy, który będą płacić najbogatsi podatnicy. Zgodnie z założeniami dochody generowane przez tych podatników będą wypłacane w nowo utworzonym Funduszu Solidarności na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ("Fundusz").

PIT 2019: Podatek solidarnościowy - na czym polega i kto go płaci?

Czym jest podatek solidarnościowy?

Podatek solidarnościowy jest pobierany przez rząd w celu zapewnienia środków na projekty i inicjatywy mające na celu ujednolicenie społeczeństwa wokół jednego lub kilku konkretnych celów. Najczęściej podatek jest obliczany jako procent całkowitego dochodu i jest dodatkiem do osobistego lub organizacyjnego podatku dochodowego. Tego typu podatki są zwykle kontrowersyjne wobec społeczeństwa, ponieważ często podatek jest nakładany w celu stworzenia funduszy, aby zrównoważyć kryzys finansowy lub finansować projekty, nie mających innej realistycznej alternatywy, która może nie uzyskać pełnego wsparcia publicznego.

Podatek solidarnościowy w Polsce

Zgodnie z założeniami osoby, które uzyskają w roku podatkowym dochód przekraczający 1 000 000 PLN, będą musiały zapłacić podatek solidarnościowy w wysokości 4% kwoty nadwyżki. Osoby takie zostaną również zobowiązane do złożenia oddzielnej deklaracji podatkowej w tym zakresie w ramach standardowego terminu składania deklaracji podatkowych w dniu 30 kwietnia następnego roku podatkowego (za rok poprzedni).

Nowy podatek zostanie nałożony na dochody uzyskane z pracy (i innych źródeł opodatkowania według progresywnych stawek podatkowych), samozatrudnienie (w tym działalności gospodarczej opodatkowane według 19% stawki ryczałtowej) oraz niektórych kategorii dochodów od zysków kapitałowych (z wyjątkiem dywidend i przychodów z tytułu odsetek).

Podatnik będzie uprawniony do zmniejszenia dochodu (rozumianego jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez podatnika lub zatrzymanych przez płatnika. Sama kwota podatku nie będzie podlegała opodatkowaniu. Podatek będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2019 r. - w związku z tym pierwsze deklaracje podatkowe dotyczące solidarności będą musiały zostać złożone do 30 kwietnia 2020 r.

Co to oznacza dla podatników?

Według aktualnego brzmienia przepisów ustawy, obowiązek podatkowy zostanie nałożony także na osoby, które mając status polskiego podatnika, posiadają dochody z zagranicy, przy czym jednocześnie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce - z powodu stosowania odpowiednich ulg w przypadku podwójnego opodatkowania.

Nowy wkład

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, kolejnym źródłem dochodów funduszu będą środki pozyskiwane z nowych składek obowiązkowych nałożonych na podstawie dochodów osób ubezpieczonych w Polsce, którzy uzyskali przychody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Wkład zostanie wniesiony przez ubezpieczycieli (takich jak pracodawcy). Brak wpłaty składek będzie wiązał się z sankcjami - odsetkami karnymi i dodatkową grzywną w wysokości 100% zaległego wkładu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy te mogą być nakładane nie tylko na płatników składek (np. pracodawców), ale także na ubezpieczonego (np. pracownika).

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00