Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podatek solidarnościowy - kto go płaci?

PIT 2025: Podatek solidarnościowy - na czym polega i kto go płaci?

▪ 15 lutego 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie podatek solidarnościowy, który będą płacić najbogatsi podatnicy. Zgodnie z założeniami dochody generowane przez tych podatników będą wypłacane w nowo utworzonym Funduszu Solidarności na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ("Fundusz").

PIT 2025: Podatek solidarnościowy - na czym polega i kto go płaci?

Czym jest podatek solidarnościowy?

Podatek solidarnościowy jest pobierany przez rząd w celu zapewnienia środków na projekty i inicjatywy mające na celu ujednolicenie społeczeństwa wokół jednego lub kilku konkretnych celów. Najczęściej podatek jest obliczany jako procent całkowitego dochodu i jest dodatkiem do osobistego lub organizacyjnego podatku dochodowego. Tego typu podatki są zwykle kontrowersyjne wobec społeczeństwa, ponieważ często podatek jest nakładany w celu stworzenia funduszy, aby zrównoważyć kryzys finansowy lub finansować projekty, nie mających innej realistycznej alternatywy, która może nie uzyskać pełnego wsparcia publicznego.

Podatek solidarnościowy w Polsce

Osoby które uzyskają w roku podatkowym dochód przekraczający 1 000 000 zł, będą musiały zapłacić podatek solidarnościowy wynoszący 4% kwoty nadwyżki ponad tę kwotę. W sytuacji powstania zobowiązania podatkowego z tego tytułu, podatnicy będą zobligowani do złożenia oddzielnej deklaracji podatkowej w tym zakresie w ramach standardowego terminu składania deklaracji podatkowych, który co do zasady przypada na 30 kwietnia następnego roku podatkowego (za rok poprzedni).

Podatek solidarnościowy obejmuje dochody uzyskane z pracy (i innych źródeł opodatkowania według progresywnych stawek podatkowych), samozatrudnienie (w tym działalności gospodarczej opodatkowane według 19% stawki ryczałtowej) oraz niektórych kategorii dochodów od zysków kapitałowych (z wyjątkiem dywidend i przychodów z tytułu odsetek).

Przykład:

Kamil uzyskał dochody z pracy w wysokości 60 000 zł rocznie oraz dochody z giełdy w kwocie 950 000 zł. Kamil powinien zapłacić:

  • podatek wynikający z PIT-36 (dochody z pracy, stosując skalę podatkową) +
  • podatek wynikający z PIT-38 (19% z dochodów z giełdy) +
  • podatek solidarnościowy, ponieważ jego łączne dochody przekroczyły III próg podatkowy. Podatek solidarnościowy wyniesie 400 zł, tj.
    4*(1 010 000 - 1 000 000).

Podatnik będzie uprawniony do zmniejszenia dochodu (rozumianego jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez podatnika lub zatrzymanych przez płatnika. Sama kwota podatku nie będzie podlegała opodatkowaniu. Podatek ma zastosowanie od kilku lat - pierwszy raz stosowany był w odniesieniu do dochodów uzyskanych za 2019 rok. Należy pamiętać o jego rozliczeniu w deklaracji podatkowej składanej w terminie do 30 kwietnia 2025 roku. W sytuacji, gdy 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, krańcowym terminem na rozliczenie podatkowe jest następny dzień roboczy.

Co to oznacza dla podatników?

Według aktualnego brzmienia przepisów ustawy, obowiązek podatkowy powstaje również wobec osób, które mając status polskiego podatnika, posiadają dochody z zagranicy, przy czym jednocześnie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce - z powodu stosowania odpowiednich ulg w przypadku podwójnego opodatkowania.

Nowy wkład

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, kolejnym źródłem dochodów funduszu będą środki pozyskiwane z nowych składek obowiązkowych nałożonych na podstawie dochodów osób ubezpieczonych w Polsce, którzy uzyskali przychody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Wkład zostanie wniesiony przez ubezpieczycieli (takich jak pracodawcy). Brak wpłaty składek będzie wiązał się z sankcjami - odsetkami karnymi i dodatkową grzywną w wysokości 100% zaległego wkładu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy te mogą być nakładane nie tylko na płatników składek (np. pracodawców), ale także na ubezpieczonego (np. pracownika).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00