Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności 500+ na dziecko

500+ na dziecko

▪ 29 sierpnia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 24 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

500+ na dziecko

Komu przysługuje świadczenie i w jakiej wysokości?
Świadczenie przysługuje rodzicom wychowującym niepełnoletnie dzieci.
Dla rodziców wychowujących jedno małoletnie dziecko - świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochód rodziny nie przekracza 800 zł, lub 1200 zł - gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Dla rodziców wychowujących co najmniej dwójkę małoletnich dzieci - świadczenie na drugie i kolejne dziecko wynosi po 500 zł - bez względu na dochód rodziny. Natomiast, aby pierwsze dziecko dostało świadczenie, dochód rodziny nie może przekroczyć 800 (1200) zł. Gdy dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe, 500 zł będzie wypłacane tylko dla drugiego i kolejnego dziecka.
Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, aż do ukończenia 18 roku życia przez dzieci.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Rodzice rozwiedzeni
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem, to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Ujmując w skrócie: Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przykład 1.
Pani Joanna i pan Bartosz są małżeństwem. Mają jedno dziecko w wieku 15 lat. Ich dochód wynosi 700 zł na osobę. Jakie wsparcie otrzymają rodzice?

Rodzice otrzymają 500 zł na pierwsze i jedyne dziecko, ponieważ ich dochody mieszczą się w kryterium dochodowym, które wynosi 800 zł.

Przykład 2.
Pani Anna i Pan Mateusz są małżeństwem. Mają 15-letnią córkę oraz 12-letniego syna. Ich dochód w przeliczeniu na osobę wynosi 3000 zł. Jakie wsparcie otrzymają rodzice?

Rodzice otrzymają 500 zł na drugie dziecko (12-letniego syna), ponieważ dla drugiego i kolejnego dziecka wysokość dochodu nie ma znaczenia. Natomiast rodzice nie otrzymają 500 zł dla pierwszego dziecka, ponieważ przekraczają kryterium dochodowe dla świadczeń dla pierwszego lub jedynego dziecka.

Przykład 3.
Pani Justyna i pan Grzegorz są małżeństwem. Mają 4-letniego Stasia, 3-letniego Tadzia i rocznego Jasia, który jest niepełnosprawny. Ich dochód w przeliczeniu na osobę wynosi 900 zł. Jakie wsparcie otrzymają rodzice?

Rodzice otrzymają 500 zł na każde dziecko. Na drugie i trzecie dziecko (Tadzia i Jasia) wsparcie przysługuje bez względu na dochód. Natomiast wsparcie na pierwsze dziecko (Stasia) jest uzależnione od dochodu. Rodzice nie przekraczają progu dla osób z dzieckiem niepełnosprawnym, próg wynosi 1200 zł, a dochód rodziców jest równy 900 zł. Dlatego, i na pierwsze dziecko będzie przysługiwać wsparcie.

Przykład 4.
Pani Anna i pan Seweryn są małżeństwem. Mają trójkę dzieci. 20-letniego Kazia, 17-letniego Benia i 14-letniego Jurka. Ich dochód w przeliczeniu na osobę wynosi 750 zł. Jakie wsparcie otrzymają rodzice.

Rodzice otrzymają po 500 zł na dzieci niepełnoletnie; 500 zł dla Jurka oraz 500 zł dla Benia. Na Benia należy się 500 zł, ponieważ dochód mieści się w kryterium 800 zł.

Gdyby dochód wynosił 900 zł, to 500 zł na pierwsze niepełnoletnie dziecko (czyli Benia) nie przysługiwałby już, natomiast wsparcie wciąż przysługuje dla Jurka, gdyż jest on drugim w kolejności niepełnoletnim dzieckiem.

Natomiast gdyby którekolwiek dziecko było niepełnosprawne (wliczając w to pełnoletniego Kazia), to bierzemy pod uwagę kryterium dochodowe, jakim jest 1200 zł.

Po informacje jak obliczać dochody w przeliczeniu na osobę zapraszamy do do artykułu “Jak liczymy kryterium dochodowe

Jak uzyskać odpowiednie świadczenie 500+?

Świadczenie wychowawcze 500 zł wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie należy składać co roku w miejscu zamieszkania do odpowiedniej instytucji wyżej wymienionej. Wniosek można składać przez internet lub osobiście w gminie.

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Gdzie można znaleźć wniosek lub wypełnić przez internet?

Wzór wniosku do wypełnienia (do wydruku lub w formie edytowalnej) znajdziemy na stronie internetowej (oraz w danej instytucji) Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej:  wzór wniosków o świadczenie

Przez internet wniosek można wypełnić w następujących instytucjach (kliknięcie w link kieruje do odpowiedniej strony):

a także w bankach:

Przed wypełnianiem wniosku przez internet polecamy zapoznać się z artykułem “Cyberbezpieczeństwo podczas wypełniania wniosków on line

Co należy dołączyć do wniosku?

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny dołączyć do wniosku:

 • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu,
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - w przypadku rolników,
 • dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce - w przypadku cudzoziemców,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia, odpowiednie oświadczenie o dochodach (jest ono już zawarte we wzorach wniosków).

Większość tych dokumentów znajdziemy we wzorach o świadczenie 500+.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie trzeba dołączać oświadczenia o dochodach.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie ma rygorystycznych przepisów kiedy należy złożyć wniosek - możemy go złożyć w dowolnym momencie. Poniżej przedstawiamy Państwu, jak wypłata świadczenia zależy od dnia złożenia wniosku:

 • gdy wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r. - to otrzymamy świadczenie 500+ na czas od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 (wówczas dostaniemy wyrównanie poprzednie miesiące licząc od kwietnia, kiedy to wprowadzono program 500+)

Wypłata nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku

 • gdy wniosek złożymy po 2 lipca - nie dostaniemy już wyrównania za miesiące kwiecień-czerwiec. Świadczenie otrzymamy na czas od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 (będzie wypłacane co miesiąc)

Jeśli złożymy wniosek do 10 dnia miesiąca - to wypłata nastąpi do końca danego miesiąca.
Jeśli złożymy wniosek po 10 dniu miesiąca - to wypłata nastąpi do końca następnego miesiąca.

Na przykład

Pani Y. złożyła wniosek 12 sierpnia - świadczenie otrzyma do końca września. Gdyby pani Y. złożyła wniosek 8 sierpnia, to świadczenie otrzymałaby do końca sierpnia.

Wnioski należy składać do odpowiedniej instytucji co roku, ale jeżeli w trakcie roku urodziliśmy dziecko - to im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej dostaniemy pieniądze.

Świadczenie 500+ a rozliczenie roczne PIT

Świadczenie 500+ nie jest opodatkowane, a zatem nie wlicza się go do dochodów ujmowanych w rocznym rozliczeniu PIT (np. PIT-37, PIT-36, PIT-28). 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00