Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Termin złożenia PIT-28 mija 1 marca

Termin złożenia PIT-28 mija 1 marca

▪ 28 stycznia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 28 stycznia 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Wbrew przyzwyczajeniom licznych podatników PIT-28 nie musi zostać złożony do końca stycznia. Styczniowy termin obowiązywał przez wiele lat, jednak jest już nieaktualny – w tym roku zeznanie PIT-28 należy złożyć do 1 marca.

Termin złożenia PIT-28 mija 1 marca

Od dwóch lat obowiązuje wydłużony termin złożenia deklaracji PIT-28. Podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i rozliczający podatek dochodowy za pośrednictwem PIT-28, standardowo mogą teraz złożyć deklarację w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ 28 lutego wypada a tym roku w niedzielę – ostatecznym terminem jest 1 marca 2021 r. Rozliczenie PIT-28 online jest już dostępne w serwisie podatkowym PITax.pl Łatwe podatki

Kogo dotyczy PIT-28?

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-28 dotyczy podatników, którzy zdecydowali wcześniej o rozliczaniu podatku dochodowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Biorąc to pod uwagę, program do PIT-28 okaże się przydatny dla następujących klas podatników:

  • osoby indywidualnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo;
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo;
  • osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • osoby uzyskujące przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Jak skorzystać z ryczałtu?

Skorzystanie z ryczałtu wymaga wcześniejszego zgłoszenia wyboru tej formy opodatkowania. Oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód (do końca roku podatkowego w przypadku pierwszego przychodu uzyskanego w grudniu). Oświadczenie może zostać złożone bezpośrednio do urzędu skarbowego, a także w formie wniosku o wpis w CEIDG. Nie ma potrzeby powtarzania zgłoszenia w kolejnych latach podatkowych – zgłoszenia dokonuje się tylko raz i jest ono obowiązujące do ewentualnej zmiany formy opodatkowania.

Inne źródła przychodów

Rozliczenie PIT-28 przez internet nie może łączyć przychodów opodatkowanych ryczałtowo z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychody z innych źródeł niż te opodatkowane ryczałtem, należy rozliczyć przy użyciu innych, właściwych dla nich formularzy podatkowych.

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00