Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Termin złożenia PIT-28

Termin złożenia PIT-28

▪ 28 stycznia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 20 stycznia 2022 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Wbrew przyzwyczajeniom licznych podatników PIT-28 nie musi zostać złożony do końca stycznia. Styczniowy termin obowiązywał przez wiele lat, jednak jest już nieaktualny – w tym roku zeznanie PIT-28 należy złożyć do 28 lutego.

Termin złożenia PIT-28

Podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i rozliczający podatek dochodowy za pośrednictwem PIT-28, standardowo mogą teraz złożyć deklarację w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kogo dotyczy PIT-28?

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-28 dotyczy podatników, którzy zdecydowali wcześniej o rozliczaniu podatku dochodowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Biorąc to pod uwagę, program do PIT-28 okaże się przydatny dla następujących klas podatników:

  • osoby indywidualnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo;
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo;
  • osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • osoby uzyskujące przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Jak skorzystać z ryczałtu?

Skorzystanie z ryczałtu wymaga wcześniejszego zgłoszenia wyboru tej formy opodatkowania. Oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód (do końca roku podatkowego w przypadku pierwszego przychodu uzyskanego w grudniu). Oświadczenie może zostać złożone bezpośrednio do urzędu skarbowego, a także w formie wniosku o wpis w CEIDG. Nie ma potrzeby powtarzania zgłoszenia w kolejnych latach podatkowych – zgłoszenia dokonuje się tylko raz i jest ono obowiązujące do ewentualnej zmiany formy opodatkowania.

Inne źródła przychodów

Rozliczenie PIT-28 przez internet nie może łączyć przychodów opodatkowanych ryczałtowo z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychody z innych źródeł niż te opodatkowane ryczałtem, należy rozliczyć przy użyciu innych, właściwych dla nich formularzy podatkowych.

 

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00