• PIT 36 Online 2018

  Bezpłatny
  program umożliwiający
  rozliczenie PIT-36 Online

 • Rozlicz PIT-36 z PITax.pl

  Rozliczenie PIT 36 internetowo jest proste. Z PITax.pl poradzą sobie nawet dzieci - wystraczy wybrać opowiedni sposób rozliczenia (dla siebie, dla małżeństwa lub dla osoby samotnie wychowującej dzieci)
  i dalej odpowiadać na proste pytania zadawane przez kreator. Z nami nie przegapisz żadnej ulgi, która Ci się należy. PITax.pl podpowie Ci jak wysłać PIT-36 online, wskaże dokładnie, które pola są używane przy tzw. podpisie online. Masz również opcję wydrukowania PIT
  i osobistego złożenie w urzedzie - wszystkie PIT-y znajdziesz na Koncie użytkownika. Wybierz rozliczenie PIT-36 online!

 • Formularze PIT 36 powinni wybrać m.in przedsiębiorcy oraz osoby uzyskujące dochody za granicą

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT 36 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo podstawowe informacje na temat rozliczenia rocznego PIT. Czytając poniższy przewodnik dowiedzą się Państwo, kogo dotyczy rozliczenie PIT-36 2017, jakie ulgi można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT 36 oraz w jakich załącznikach je wykazać. Przewodnik został również wzbogacony o informacje na temat zwrotu
  i zapłaty podatku. Na końcu opisaliśmy po krótce zasady składania korekty PIT.

  • Pobierz
   druki PIT-36

  • Co rozliczyć w PIT-36

  • Ulgi
   w PIT

  • Korekta PIT

  • Artykuły
   na temat PIT 36

 • Przychody

  Przychody

  PIT-36 jest przeznaczony do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (wg 18/32-procentowej stawki podatku), dochodów z zagranicy (np. z pracy, najmu, dział.gosp), dochodów małoletnich dzieci oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych. Omawiany formularz PIT powinny również wybrać osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży rzeczy (jeśli od dnia jej nabycia do dnia jej sprzedaży nie minęło pół roku), a także nianie, które pracują na podstawie umowy uaktywniającej. Jeśli uzyskaliśmy któryś z powyższych dochodów, to musimy złożyć w urzędzie PIT-36, na którym również wykazujemy inne dochody, np. z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, czy z praw autorskich.

  Rozliczenie PIT 36 mówi nam o tym, czy mamy nadpłatę podatku - wtedy należy nam się zwrot podatku z urzędu, czy mamy niedopłatę podatku - wtedy musimy dopłacić brakującą należność do budżetu państwa. Na zapłatę podatku mamy czas do końca kwietnia, natomiast na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania zeznania. A zatem im szybciej złożymy PIT w urzędzie, tym szybciej dostaniemy zwrot. Polecamy rozliczenie PIT 36 przez internet - rozliczenia przez internet zajmują dużo mniej czasu niż ręczne obliczanie PIT i osobiste składanie zeznania rocznego w urzędzie. Dodatkowo masz pewność, że złożyłeś w urzędzie aktualnie obowiązujące formularze PIT.

 • Ulgi

  Ulgi

  Rozliczenie PIT-36, to nie tylko wykazywanie przychodów i dochodów, od których należy płacić podatek, ale i możliwość odliczenia ulg, które mogą znacznie obniżyć nasz podatek.

  Najwięcej możemy zyskać na uldze prorodzinnej - już jedno dziecko pozwala na odliczenie od podatku 1112,04 zł. Wciąż cieszącą się popularnością jest ulga internetowa - czyli możliwość odliczenia 760 zł. Inne ulgi, dzięki którym pomniejszyć nasz podatek, to ulga z tytułu darowizn; na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na działalność charyt.-opiekuńczą Kościoła, z tytułu oddania krwi, ulga na ikze, ulga na nowe technologie, ulga rehabilitacyjna, czy zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Powyżej wymienione ulgi wykazujemy w PIT/O. Z kolei w PIT/D wykazujemy ulgi mieszkaniowe, np. ulgę mieszkaniową, czy odsetkową, a także wydatki na zasadzie praw nabytych (np. z tytułu ulgi budowlanej, czy remontowej).

  W roku 2019 (czyli w PIT 2019, rozliczanych za rok 2018 - rozliczenie PIT 36 2018) w PIT 36 można rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową. Jest to ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym), które poniosły koszty na działalność badawczo-rozwojową. Koszty, które podlegają odliczeniu, to np. koszty na wynagrodzenia, na opinie, ekspertyzy, czy na aparaturę - pod warunkiem, że koszty te są związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Dla ulgi BR nieaktualne bedą PIT-36 druki z lat ubiegłych. Nasze rozliczenie PIT 36 2017 musi być sorządzone najnowszych formularzach PIT 36. Druki aktualne znajdą Państwo na stronie MF oraz wypełniając rozliczenie PIT 36 online.

  rozliczenie PIT-36 elektronicznie

 • Załączniki do PIT

  Załączniki do PIT

  Załączniki do PIT 36 dzielą się na takie, w których wykazujemy ulgi oraz takie, w których wykazujemy dochody. Do tych pierwszych zaliczamy:

  • PIT/D - z ulgami mieszkaniowymi,
  • PIT/0  - z ulgami innymi niż mieszkaniowymi,
  • PIT/BR - z ulgą badawczo-rozwojową. Odliczenie tej ulgi jest możliwe w obcenym roku 2019, czyli w PIT za 2018 r.

  Do załączników z dochodami zaliczają się:

  • PIT/B - z dochodami z działalności gospodarczej,
  • PIT/Z - z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem,
  • PIT/M - z dochodami małoletnich dzieci,
  • PIT/ZG - z dochodami zagranicznymi,
  • PIT/DS - z dochodami z działów specjlanych produkcji rolnej. Załącznik ten możemy dołączyć do PIT 36 2019, czyli w rozliczeniach za rok 2018.  

  Zarówno dane z załączników dotyczących ulg, jak i z załączników dotyczących dochodów należy przenieść w odpowiednie rubryki PIT-36. Kwoty z załączników dochodowych należy przenieść do sekcji D lub H w PIT rocznym, a załączników odliczeniowych do sekcji F lub I - pamiętając o nieprzekroczeniu ustawowych limitów.

 • Zwrot i zapłata podatku

  Zwrot i zapłata podatku

  Z rocznego rozliczenia PIT może nam wyjść kwota do zapłaty lub nadpłata podatku (czyli zwrot podatku).

  Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania PIT. Zwrot podatku można otrzymać pocztą (na adres wskazany w Picie), na numer konta bankowego lub w kasie naszego urzędu skarbowego. Najkorzystniejszą formą jest zwrot podatku na konto, ponieważ wtedy zwrot nie jest pomniejszany o opłaty pocztowe. Gdy zwrot jest niższy niż 11,60 wtedy jest zatrzymywany w urzędzie na poczet naszych przyszłych zobowiązań.

  Na zapłatę podatku wynikającego z PIT mamy czas do 30 kwietnia, a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Możemy wybrać formę bezgotówkową zapłaty podatku, czyli przelewem z naszego konta bankowego lub formę gotówkową, czyli poprzez druk wpłaty/przelewu wysyłany przez pocztę, bank, czy SKOK. Wybierając bezgotówkową formę zapłaty podatku powinniśmy użyć specjalnych druczków polecenia wpłaty/przelewu

 • Korekta PIT

  Korekta PIT

  Gdy wysłaliśmy już PIT do urzędu skarbowego, ale zorientowaliśmy się, że nasz PIT-36 był źle wypełniony, np. zapomnieliśmy dodać dodatkowe przychody, odliczyliśmy ulgę, która nam nie przysługuje - wtedy powinniśmy złożyć w urzędzie skarbowym korektę PIT. Na złożenie korekty mamy 5 lat od dnia złożenia omyłkowego PIT, jednak najlepiej ją złożyć tuż po wykryciu błędu. Czasami urząd sam koryguje nasze rozliczenia roczne - gdy błędy są oczywiste lub gdy w wyniku korekty zmiana nie będzie wyższa niż 5000 zł. W tej sytuacji fiskus musi nas poinformować o dokonanych zmianach w naszych PIT.

  Jeżeli chcemy złożyć korektę w PIT w zakresie sposobu opodatkowania (np. z indywidualnego na wspólne), wtedy na korektę mamy czas do końca kwietnia. Na korektę w zakresie wpisania lub zmiany OPP, dla której chcemy przekazać 1% mamy czas do końca maja.

  Korekta polega na ponownym wypełnieniu PIT od początku, a nie na zmodyfikowaniu złych danych. Składając korektę należy pamiętać, aby w pozycji CEL ZŁOŻENIA ZEZNANIA, zaznaczyć opcję “korekta zeznania”. Korektę należy złożyć na druku PIT, który obowiązywał w roku złożenia korygowanego PIT.

  Korektę można złożyć online, jak i osobiście w urzędzie skarbowym. Nie ma znaczenia, czy wcześniej złożyliśmy rozliczenie PIT 36 elektronicznie, czy osobiście. 

  rozliczenie PIT 36 program, PIT 36 formularze

 • Pobierz najnowsze formularze PIT-36 i załączniki

 • Artykuły na temat PIT 36

  • Odpłatne zbycie rzeczy w PIT
   Sprzedaż rzeczy w PIT-36

   Jednym z przychodów, które mamy obowiązek rozliczyć w rocznym PIT jest odpłatne zbycie rzeczy - jeśli od dnia nabycia do dnia sprzedaży nie minęło pół roku. Nie ma znaczenia, czy daną rzecz sprzedajemy osobiście, czy poprzez serwis aukcyjny, np. allegro. Sprzedaż na allegro jest również opodatkowana.

  • Co to jest ZAP-3
   Co to jest ZAP-3

   Formularz ZAP-3 służy do poinformowania urzędu, na jaki rachunek bankowy chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku.

  • Odliczenie składek zdrowotnych w PIT
   Rozliczenie składek zdrowotnych w PIT

   Jednym z odliczeń, jakie nam przysługują w ramach rocznych rozliczeń PIT jest odliczenie składek zdrowotnych, czyli płaconych na NFZ.

  • Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku
   Zwrot podatku

   Na zwrot podatku urzędy skarbowe mają trzy miesiące od dnia otrzymania zeznania. Często zdarza się, że zwrot otrzymujemy już po paru dniach (z reguły urzędy szybciej wysyłają zwrot, gdy podatnicy wysłali rozliczenie PIT online). Gdy dokunujemy korekty PIT - czas na zwrot podatku wydłuża się o kolejne trzy miesiące. Jeśli urząd spóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona o odsetki.

  • Jak zapłacić podatek
   Jak zapłacić podatek

   Wypełniając nasze zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-28) z rozliczenia może nam wyjść nadpłata podatku, podatek zerowy lub niedopłata podatku. Na zapłatę podatku (kwoty wynikającej z pozycji „niedopłata” w naszym Picie) mamy czas do 30.04 – nie musimy płacić podatku równocześnie ze złożeniem/wysłaniem PIT-u do urzędu skarbowego.

  • Dochody niani
   Dochody niani

   Niania, swoje dochody, powinna rozliczyć w PIT-36 w wierszu „Inne źródła”. Przychody należe pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, czyli o 20% (obliczamy je od przychodu pomniejszonego o zapłacone przez rodzica lub siebie składki na ubezpieczenie). Tak wypełniony PIT, urząd skarbowy online może przyjąć lub rozliczenie roczne niania można złożyć osobiście do urzędu.

  • Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca
   Osoba samotnie wychowująca
   a rozliczenie PIT

   Osoby, które wybiorą sposób rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci (zaznaczenie kwadratu nr 4 w PIT-36 lub PIT-37) zapłacą mniejszy podatek, niż gdyby rozliczały się w sposób indywidualny. Aby móc się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca należy spełnić odpowiednie warunki. Jako osoba samotnie wychowująca można rozliczyć się tylko w PIT 36 i w PIT 37. Online można wysłać zeznanie, jak i złożyć osobiście w urzędzie.

  • Rozliczenie z małżonkiem
   Rozliczenie z małżonkiem

   Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko na druku PIT-37 lub PIT-36. Aby móc rozliczyć się razem, małżonkowie muszą spełniać odpowiednie warunki; być małżeństwem przez cały poprzedni rok oraz być we wspólnocie majątkowej przez cały poprzedni rok.

  • Przychody z zagranicy
   Przychody z zagranicy

   Przychody z zagranicy mamy obowiązek rozliczyć na druku PIT-36. W zależności od kraju, w którym pracaowaliśmy - dochody z zagranicy wpisujemy w inne rubryki PIT-36. 

  • Przychody małoletnich dzieci
   Przychody małoletnich dzieci

   Mamy obowiązek rozliczyć się nie tylko z naszych dochodów. 
   Do naszego zeznania dopisujemy również dochody małoletnich dzieci. Gdy nasze niepełnoletnie dzieci uzyskują dochody, to zawsze wypełniamy PIT-36 oraz PIT\M.

  pokaż więcej

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00