Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności PIT/DS - załącznik do PIT-36

PIT/DS - załącznik do PIT-36

▪ 23 lutego 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 18 grudnia 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

PIT/DS to załącznik do PIT-36 lub PIT-36L przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak wypełnić PIT/DS krok po kroku oraz kto i do kiedy powinien złożyć PIT-6?

PIT/DS - załącznik do PIT-36

PIT/DS dla ustalających dochód na podstawie ksiąg rachunkowych

Osoby, które dochód z działów rolnych ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych lub ksiąg przychodów i rozchodów, mają obowiązek same obliczyć należne zaliczki wpłacane do urzędu skarbowego. Informacje o wielkości przychodów, kosztów, dochodów, zaliczek oraz informacje na temat prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej są zobowiązani wykazać w PIT/DS – służącym do wykazania wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej. PIT/DS należy dołączyć do PIT-36 lub PIT-36L. Rozliczając się podatnik może wybrać między skalą podatkową (podatek w wysokości 18 lub 32%), a podatkiem liniowym w wysokości 19%. Formularz PIT/DS należy złożyć standardowo do 30 kwietnia roku podatkowego.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/DS, chyba że złożą wcześniej pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przez jednego z małżonków. W przypadku, kiedy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, przychody ze wspólnej własności mogą być rozliczane proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku. W taki sposób wykazywane są też w formularzu PIT/DS.

 

Kto wypełnia PIT-6?

Natomiast osoby, które dochód z działów rolnych ustalają ryczałtowo – na podstawie norm szacunkowych przychodu z każdej jednostki hodowli, chowu, gruntu itd. – powinny wpłacić zaliczkę w wysokości określonej przez naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym są zobowiązani do złożenia PIT-6, czyli deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych. Deklarację należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. 

 

PIT/DS krok po kroku

Sekcja A w PIT/DS to miejsca przeznaczone na podanie danych identyfikacyjnych podatnika. W Sekcji B wpisujemy dane dotyczące prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnych przez osoby prowadzące działalność indywidualnie. Dla osób prowadzących działalność w formie spółki przewidziano natomiast Sekcję C. Sekcja D to podsumowanie łącznego dochodu z każdego działu wykazanego wcześniej – kwoty wynikające z tej sekcji należy przenieść do odpowiednich pól w PIT-36 lub PIT-36L. Sekcja E stanowi wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar.

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00