Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Rozliczenia podatkowe freelancerów - umowa o dzieło z klientem zagranicznym

Rozliczenia podatkowe freelancerów - umowa o dzieło z klientem zagranicznym

▪ 23 marca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Umowa o dzieło zawierana przez freelancera z zagranicznym klientem nie różni się niczym od umów z polskimi klientami.

Rozliczenia podatkowe freelancerów - umowa o dzieło z klientem zagranicznym

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest zawierana pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania projektu. W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zlecający do zapłaty wynagrodzenia.

Współpraca z zagranicznym klientem

W dobie Internetu i powszechnej znajomości języków obcych współpraca z zagranicznymi klientami nie jest problemem, a może przy tym być korzystna finansowo. Łatwo spotkać w Internecie oferty firm z zagranicy – zarówno polskich firm zarejestrowanych w innych krajach, jak i po prostu klientów zagranicznych.

Taką współpracę często podejmują freelancerzy. Freelancer (pol. wolny strzelec) jest to osoba pracująca bez etatu, specjalizująca się w danej dziedzinie, realizująca projekty na zlecenie. Ten sposób zarabiania stał się szczególnie popularny dobie Internetu, dzięki ułatwionej komunikacji oraz wzrostowi zapotrzebowania na usługi świadczone zdalnie.

Zawody najbardziej popularne wśród freelancerów związane są głównie z pracą twórczą taką jak: programowanie, copywriting, fotografia, dziennikarstwo, tłumaczenie, malarstwo, grafika, doradztwo.

Rodzaj umowy

Najbardziej popularną i jednocześnie najbezpieczniejszą formą współpracy jest umowa o dzieło. Zawarcie takiej umowy z zagranicznym kontrahentem podlega tym samym zasadom co z polskim klientem.

Umowa o dzieło może być zawarta w formie pisemnej, ale nie musi. Prawnie ważne są również umowy zawarte w formie ustnej, mailowej lub elektronicznej. Zawsze możliwe jest wydrukowanie umowy przekazanej przez Internet, ale można też powoływać się na jej zapisy w wersji przesłanej elektronicznie, nawet bez sporządzenia pisemnej wersji. Przyjmujący zlecenie dostaje wytyczne, co należy wykonać, następnie dostarcza gotowe dzieło i jest to już pełnoprawny dowód na zawarcie umowy.

Dokument może być sporządzony w języku obcym. Wersję w języku polskim można przygotować samodzielnie.

Przekazanie praw autorskich

Wykonanie dzieła na zlecenie często wiąże się z przekazaniem praw autorskich.

Nie ma prawnych ograniczeń odnośnie do przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Stosowny dokument potwierdzający przeniesienie praw autorskich może być przygotowany przez zleceniodawcę. Ze względów podatkowych powinien zadbać o niego wykonujący dzieło. Może bowiem korzystać z preferencyjnych 50% tzw. kosztów autorskich. Zastosowanie podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów powoduje, że obniża się kwota, od której naliczany jest podatek dochodowy.

Limit podwyższonych kosztów do 2017 roku wynosił 42 764 zł, a od 2018 obowiązuje nowy, dwukrotnie wyższy niż w latach poprzednich limit roczny kosztów - 85 528 zł (ustalony jest od przychodu wynoszącego 171 056 zł).

Umowa z klientem zagranicznym a rozliczenie PIT

Jeśli freelancer wykonał pracę, jako osoba fizyczna, ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od zarobionych pieniędzy. Wynagrodzenie wypłacane jest najczęściej w kwocie brutto, gdyż zleceniodawca nie jest zobowiązany do obliczania i odprowadzania zaliczki na PIT.

Jeśli nastąpiło przekazanie praw autorskich, podatek oblicza się z uwzględnieniem 50% kosztów, czyli od połowy uzyskanej kwoty. W przeciwnym wypadku odlicza się koszty w wysokości 20%, czyli podatek płacony będzie nie od połowy, ale od 80% zarobku brutto.

Zastosowanie 50% kosztów ograniczone jest limitem w roku podatkowym. W 2018 roku nowy limit roczny kosztów wynosi 85 528 zł. Powyżej tego limitu nie można odliczać żadnych kosztów. Dopuszczalne jest natomiast odliczenie kosztów faktycznie poniesionych pod warunkiem posiadania dowodów ich poniesienia. Można to zrobić dopiero w rocznym rozliczeniu PIT.

Stawka podatku wynosi 18% od kwoty podlegającej opodatkowaniu do 85 528 zł. Jest to pierwszy próg podatkowy według skali (na zasadach ogólnych). Po przekroczeniu 85 528 zł podstawy opodatkowania stawka podatku wynosi 32%.

Podwójne opodatkowanie

Zleceniodawca zagraniczny może wypłacić wynagrodzenie netto, czyli po potrąceniu kwoty podatku zapłaconego w jego kraju. Nie zwalnia to jednak z obowiązku rozliczenia PIT w Polsce. Aby podatek nie był płacony dwukrotnie, istnieją międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które regulują takie przypadki i należy zastosować postanowienia takiej umowy między Polską a konkretnym krajem.

Faktura lub rachunek

Freelancerzy prowadzący własną działalność wystawiają za pracę wykonaną dla zagranicznego klienta fakturę lub rachunek w języku obcym – najczęściej angielskim.

Faktura dla zagranicznego klienta to najczęściej faktura z odwróconym VAT-em, czyli na kwotę netto (zleceniodawca sam rozliczy się ze swoim fiskusem). Faktury z odwróconym VAT-em mogą otrzymać kontrahenci, którzy posiadają europejski NIP/VAT ID.

Pomoc w rozliczeniach z klientami zagranicznymi

Osoby fizyczne rozliczające się z zagranicznymi klientami mogą skorzystać z portalu internetowego stworzonego z myślą o pomocy zarówno księgowej, jak i w poszukiwaniu klientów poza granicami naszego kraju. Niewątpliwie jest to ważne szczególnie dla osób dopiero zaczynających swoją karierę freelancera na rynku międzynarodowym. W bezpieczny sposób mogą sprawdzić zagraniczne oferty, zabezpieczyć swoje wynagrodzenie, zyskać wsparcie.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00