Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy w polskim PIT

Rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy w polskim PIT

▪ 26 października 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Rozliczenie dochodów zagranicznych w polskim PIT zależy od kraju, w którym pracowaliśmy. Podobnie jest z rozliczeniem zwrotu podatku z zagranicy - gdy pracowaliśmy w państwie należącym do jednej grupy, nie musimy wykazywać zwrotu podatku z zagranicy, gdy zwrot podatku otrzymaliśmy od państwa należącego do drugiej grupy - wtedy dochód ten musimy wykazać w polskim PIT.

Rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy w polskim PIT

Spis treści

 1. dochody_zagraniczne_w_polskim_PIT'>Jak rozliczyć dochody zagraniczne w polskim PIT
 2. Rodzaje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. Jak rozliczyć zagraniczny zwrot podatku w polskim PIT

Jak rozliczyć dochody zagraniczne w polskim PIT

Dochody z pracy z zagranicy wykazujemy na PIT-36.

Obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów zagranicznych zależy od dwóch czynników:

 1. Od rezydencji podatkowej - jeżeli posiadamy polską rezydencję podatkową, wtedy mamy obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych.
 2. Od kraju, w którym uzyskaliśmy dochody zagraniczne (dochody z niektórych krajów są w Polce zwolnione z opodatkowania, z innych - należy je wykazać w PIT. O tym, czy rozliczać w Polsce dochody zagraniczne decyduje rodzaj umowy, jaką nasz kraj ma podpisany z danym państwem).

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa w Polsce występuje, gdy spełniamy co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) przebywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (chodzi o łączną liczbę dni, a nie kolejno po sobie następujących) lub

b) mamy w Polsce ośrodek interesów osobistych lub życiowych (np. pracę, firmę, rodzinę).

Kraj zagraniczny

a) Jeśli z danym krajem Polska ma ma podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym, to jeśli powyższe dane będą spełnione, czyli posiadamy polską rezydencję podatkową - powinniśmy się rozliczyć w Polsce z dochodów zagranicznych (niezależnie od tego, czy w Polsce uzyskiwaliśmy dochody, czy nie). Dochody zagraniczne wpisujemy w odpowiednie pozycje (w zależności od rodzaju dochodów) do sekcji D w PIT-36.

b) Jeśli z danym krajem Polska ma ma podpisaną tzw. umowę z wyłączeniem z progresją to:

 • jeśli dochody uzyskiwaliśmy tylko za granicą - nie musimy wypełniać polskiego PIT.
 • jeśli uzyskiwaliśmy dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą - to dochody zagraniczne powinniśmy wykazać w w sekcji H w polu “Dochody osiągnięte za granicą (...)” w PIT-36. Dochodów zagranicznych nie dolicza się do dochodów polskich, natomiast mają one wpływ na obliczenie podatku do zapłaty w Polsce.

Rodzaje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku polskiego odlicza się podatek zapłacony za granicą. Jednakże odliczenie to jest limitowane wysokością podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Limit odliczenia wylicza się wg wzoru: podatek należny polski *(dochód zagraniczny/dochód łączny).

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak ma on wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której oblicza się należny podatek od dochodu osiągniętego w Polsce.

Po szczegółowe informacje na temat rozliczania dochodów zagranicznych zapraszamy do artykułów: Przychody z zagranicy, Wyjazd za granicę, Ulga na powrót

Jak rozliczyć zagraniczny zwrot podatku w polskim PIT

Art. 45 ust. 3a ustawy o PIT stanowi, że “Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.”

W przypadku pracy za granicą i otrzymania zwrotu podatku z zagranicy  - o tym, czy należy go uwzględnić w polskim PIT decyduje kraj, z którego otrzymaliśmy zwrot. Jeśli jest to kraj, z którym Polska ma podpisaną umowę wyłączenia z progresją w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wtedy zwrotu zagranicznego podatku nie wykazujemy w polskim PIT, ponieważ dochody zagraniczne są zwolnione z podatku, nie wykazywaliśmy ich w PIT, ani nie odliczaliśmy podatku zapłaconego za granicą.

Natomiast jeśli zwrot podatku z zagranicy otrzymaliśmy od państwa, z którym Polska ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego, wtedy dochód ten (zwrot podatku) należy wykazać w polskim PIT, składanym za rok,w którym otrzymano zwrot. Musimy wykazać ten zwrot, jeśli wcześniej odliczyliśmy podatek zapłacony za granicą, a następnie został nam on zwrócony. W polskim PIT uwzględniamy tę część zwrotu podatku z zagranicy, którą wcześniej odliczyliśmy - nie zawsze jest to cała kwota zwrotu podatku z zagranicy.

Przykład 1.

Pan Patryk w 2014 roku pracował w Holandii i uzyskał tam dochody w wysokości 100 000 zł. W Holandii zapłacił podatek w wysokości 30 000 zł (przeliczony na złote). Następnie w PIT-36 składanym w roku 2015 (czyli za rok 2014) rozliczył dochody holenderskie, ponieważ do Holandii należy stosować umowę odliczenia proporcjonalnego. W polskim PIT pan Patryk odliczył podatek zapłacony za granicą do wysokości ustawowego limitu.

W listopadzie 2015 roku pan Patryk otrzymał zwrot podatku z zagranicy w wysokości 22 000 zł (po przeliczeniu na złote). Jaką kwotę pan Patryk powinien wykazać w PIT za 2015 r. z tytułu zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy?

Pan Patryk w polskim PIT składanym w roku 2016 (czyli za rok 2015) powinien wykazać kwotę, którą odliczył we wcześniejszych latach, a następnie została mu zwrócona. Jest to różnica między kwotą odliczoną w zeznaniu polskim a kwotą zapłaconą do holenderskiego fiskusa.

Liczymy, jaką część zwrotu pan Patryk powinien doliczyć do podatku w zeznaniu za rok 2015.

1. Dochody holenderskie - 100 000 zł

2. Podatek zapłacony do holenderskiego urzędu - 30 000 zł

3. Odliczenie podatku zapłaconego za granicą w polskim PIT (do wysokości określonego limitu)

 • limit liczymy wg wzoru: podatek wg skali *(dochód zagraniczny/dochód łączny)
 • podatek wg skali: 14 839, 02 + 0,32*(dochód - 85 528)

podstawiając pod powyższe wzory odpowiednie kwoty wynoszą:

 • podatek wg skali: 14 839,02+0,32*14 472=19 470,06 zł
 • limit: 19 470, 06 - pan Patryk w polskim zeznaniu odliczył 19 470,06 zł podatku zapłaconego za granicą.

4. Zwrot podatku z zagranicy (w 2015) - 22 000 zł

5. Faktyczna kwota wpłacona do holenderskiego urzędu: 30 000 - 22 000 = 8 000 zł.

6. Pan Patryk w polskim PIT za rok 2015 powinien uwzględnić kwotę zwróconego podatku z zagranicy (różnicę między tym, co odliczył w polskim zeznaniu, a faktycznie zapłacił do holenderskiego urzędu), czyli: 19 470,06 - 8 000 = 11 470,06 zł.

Pan Patryk w polskim PIT za rok 2015 powinien wpisać w rubrykę “doliczenie do podatku”  kwotę
11 470,06 zł.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00