Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Działalność rozliczana na zasadach ogólnych - praktyczne informacje

Działalność rozliczana na zasadach ogólnych - praktyczne informacje

▪ 1 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych opiera się na progach podatkowych, oznacza to, że obowiązują nas tzw. stopnie podatkowe, determinujące wysokość procentową podatku. Sprawdź praktyczne informacje na temat tej formy opodatkowania firmy.

Działalność rozliczana na zasadach ogólnych - praktyczne informacje

Spis treści

 1. Działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową (18, 32%)
 2. Odprowadzanie zaliczek
 3. Zaliczki miesięczne
 4. Zaliczki kwartalne
 5. Który urząd skarbowy jest właściwy

Działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową (18, 32%)

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Jeżeli w odpowiednim terminie (czyli do 20 stycznia danego roku – gdy rozpoczynasz działalność z początkiem roku lub nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku) nie złożysz wniosku o zastosowanie innej formy opodatkowania jesteś zobowiązany do rozliczania się wg skali podatkowej.

O tym, że chcesz opodatkować działalność gospodarczą skalą podatkową nie musisz informować urzędu skarbowego. Natomiast jeśli kontynuujesz działalność gospodarczą, dla której w poprzednich latach wybrałeś ryczałt lub stawkę liniową, a teraz chciałbyś przejść na zasady ogólne, to musisz o tym powiadomić urząd skarbowy do 20 stycznia. 

Dla osób płacących podatek wg skali podatkowej przeznaczony jest PIT-36. Możesz rozliczyć się razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możesz również odliczyć wszystkie przysługujące Ci ulgi, a wysokość podatku determinują aktualne progi podatkowe.

Podatek płacisz od faktycznie uzyskanego dochodu. Od przychodów z działalności gospodarczej odejmujesz koszty ich uzyskania. Przychody oraz koszty musisz wykazywać w księdze przychodów i rozchodów lub w księdze rachunkowej.

Odprowadzanie zaliczek

Pierwszą zaliczkę wpłacamy, gdy nasz dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz o przysługujące nam odliczenia) przekroczył 3 091 zł. Rozliczając się na zasadach ogólnych musisz samodzielnie obliczać i wpłacać zaliczki miesięczne lub kwartalne. Bez składania deklaracji. Deklarację PIT-36 składamy dopiero po zakończeniu roku podatkowego – do 30.04.

Zaliczki miesięczne

Zaliczki miesięczne wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień wpłacamy do 20 stycznia. Nie musimy wpłacać zaliczki za grudzień, gdy przed 20 stycznia złożyliśmy roczne zeznania PIT-36 i wpłaciliśmy obliczony tam podatek.

Zaliczki kwartalne

Z zaliczek kwartalnych mogą skorzystać tzw. mali podatnicy.  Są to osoby, które rozpoczynają działalność lub których przychód (wraz z podatkiem VAT) w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro. Należy pamiętać, że wg prawa podatkowego osobą rozpoczynającą działalność jest osoba, która w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie dwóch ostatnich lat nie prowadziła działalności gospodarczej samodzielnie ani jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek danej osoby – jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zaliczki kwartalne wpłacamy do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni kwartał. Zaliczkę za czwarty kwartał wpłacamy do 20 stycznia. Nie musimy wpłacać zaliczki za ostatni kwartał, gdy przed 20 stycznia złożyliśmy roczne zeznania PIT-36 i wpłaciliśmy obliczony tam podatek.

Osoby, które chcą kwartalnie wpłacać zaliczki powinny o tym pisemnie poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego:

 • do 20 lutego – gdy rozpoczynają działalność z początkiem roku,
 • nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności – gdy rozpoczynają działalność w trakcie roku.

Zawiadomienie to dotyczy również kolejnych lat. Aby zrezygnować z tej metody wpłacania zaliczek należy wysłać odpowiednie pismo do urzędu skarbowego.

Który urząd skarbowy jest właściwy

Dla działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika. Gdy działalność jest prowadzona w formie spółki właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania każdego wspólnika.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00