Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik ZUS i ubezpieczenia

ZUS i ubezpieczenia

▪ 1 grudnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 27 czerwca 2024 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Rosnąca wartość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obowiązków sprawozdawczych przed ZUS skłania podatników do pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Do zmniejszenia obciążeń publicznoprawnych przyczyniają się liczne rozwiązania dla początkujących przedsiębiorców czy możliwość odliczenia składek w rozliczeniu PIT.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a składka zdrowotna

Minimalne wynagrodzenie za pracę a składka zdrowotna

Wraz z wejściem w życie regulacji Polskiego Ładu, wielu podatników dostrzegło, jak istotną rolę w ich wynagrodzeniach odgrywają składki na ubezpieczenia społecznezdrowotne. O ile metoda ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, o tyle równolegle z rewolucyjnymi zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych doszło do modyfikacji w sposobie naliczania daniny zdrowotnej. W obecnym porządku prawnym minimalna wartość składki zdrowotnej jest uzależniona od najniższej krajowej. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę dochodzi również do podniesienia preferencyjnych modeli oskładkowania przedsiębiorców np. Mały ZUS plus.

Ulga w spłacie składek

Stopień skomplikowania i złożoności tych zmian sprawił, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, często mają wątpliwości w zakresie poprawności stosowanych rozliczeń. Zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców prowadzi do zwiększenia obciążeń z tego tytułu - w takim przypadku należy rozważyć złożenie wniosku o umorzenie zaległości do ZUS, rozłożenia na raty bądź zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS.

Odliczenie składki zdrowotnej

Od początku 2022 r. możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT została ograniczona wyłącznie do wąskiego grona przedsiębiorców. Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać pomniejszone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach następujących form opodatkowania:

Podatnicy rozliczający się na podstawie zasad ogólnych nie będą mogli odliczyć w PIT 2024 r. składki zdrowotnej.

Często zadawane pytania

Na deklaracjach PIT-36 oraz PIT-37 składki na ubezpieczenie zdrowotne są wykazywane wyłącznie w przypadku podatników, których dotyczy dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko.

Podatnicy rozliczający się na skali podatkowej (PIT-36 lub PIT-37) nie mają możliwości odliczenia składek zdrowotnych. W cześciowym zakresie przywilej ten został zachowany w przypadku rozliczenia PIT-16A, PIT-28 oraz PIT-36L.

Emeryci i renciści są zobowiązani do zapłaty składki zdrowotnej niezależnie od wartości otrzymywanych świadczeń.

Od wynagrodzenia otrzymywanego w oparciu o umowę zlecenie odprowadzana jest zarówno składka zdrowotna, jak również rentowa, emerytalna i wypadkowa.

W przypadku, gdy dochód uzyskiwany jest za pośrednictwem płatnika, jego rolą również jest zadbanie o terminową wpłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku przedsiębiorców mających obowiązek samoobliczenia należności do ZUS należy uiścić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wpłata.

Czytaj również

1 2 3 4
Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00