Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

▪ 1 grudnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 1 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają do wyboru kilka sposób rozliczenia z urzędem skarbowym. Aby dostosować optymalny model opodatkowania należy wziąć pod uwagę w szczególności takie elementy jak wysokość osiąganych przychodów, koszty ich uzyskania czy wartość składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Rozliczenie przedsiębiorców - podstawowe informacje

Rozliczenie przedsiębiorców - podstawowe informacje

Przedsiębiorcami PIT są osoby prowadzące:

Wybierając odpowiednią formę opodatkowania (rozliczenie PIT), przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że na wysokość podatku należnego wpływają jak strata, koszty uzyskania przychodów (w tym sposób dokonania amortyzacji czy tzw. amortyzacji jednorazowej),
Dodatkowo każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Część osób prowadzących działalność gospodarczą może skorzystać z możliwości uiszczania tzw. zaliczek uproszczonych. Osoby, które dopiero rozważają postawienie pierwszych kroków w ramach swojego biznesu, powinny sprawdzić, czy mogą prowadzić tzw. działalność nieewidencjonowaną. Jest to forma aktywności ekonomicznej, prowadzonej na własny rachunek, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem dochodowym od osób fizycznych mają mogą wybrać wśród następujących form opodatkowania:

  • zasady ogólne (skala podatkowa wg stawek 12% i 32%),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek liniowy.

Na chwilę obecną została ograniczona możliwość wybór i zgłoszenie rozliczenia w formie karty podatkowej, na podstawie której podatnicy składają PIT-16.

Niezależnie od rodzaju formularza podatkowego składanego przez osobę rozliczającą działalność gospodarczą podatkiem PIT, przedsiębiorca powinien pamiętać o dołączeniu wypełnionego druku PIT-B.

Opodatkowanie w formie liniowej

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z rozliczenia w formie podatku liniowego powinien mieć na uwadze, że korzystność tej formy opodatkowania zależy od indywidualnego przypadku. W przeciwieństwie do skali podatkowej, liniowa metoda rozliczenia z urzędem skarbowym gwarantuje stawkę 19% podatku od dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania). Przedsiębiorca wybierający wskazany sposób opodatkowania powinien mieć jednak na uwadze, że nie może skorzystać z wielu udogodnień dostępnych dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Obowiązujące regulacje Polskiego Ładu pozostają w dużej mierze niekorzystne dla przedsiębiorców rozliczających się na PIT-36L. Osoba rozliczająca się metodą liniową również powinna pamiętać o ewentualnych konsekwencjach związanych z jednoczesnym uzyskiwaniem przychodów na podstawie umowy o pracę.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybierając formę opodatkowania właściwą dla prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik powinien uwzględnić wartość wydatków ponoszonych w związku ze swoją aktywnością ekonomiczną. W przeciwieństwie do pozostałych form opodatkowania PIT przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mają możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu zmniejszających podstawę opodatkowania. W odróżnieniu od skali podatkowej, stawka podatku ryczałtowego dla przedsiębiorców jest uzależniona od charakteru czynności przez nich wykonywanych. Od momentu wejścia w życie Polskiego Ładu doszło do zróżnicowania stawek ryczałtu dla m.in. psychologów i psychoterapeutów, osób świadczących usługi w branży medycznej czy nauczycieli. Przed podjęciem decyzji odnośnie sposobu rozliczeń z fiskusem, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak preferencje podatkowe przysługujące ryczałtowcowi. W razie pojawienia się potrzeby zmiany formy opodatkowania po ustawowym terminie, osoba rozliczająca się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma również możliwość skorzystania z alternatywnych metod sposobu rozliczenia z urzędem skarbowym.

Karta podatkowa

Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej spowodowały, że najkorzystniejszą formą rozliczenia dla podatnika stało się opodatkowanie kartą podatkową (PIT-16A). Niestety osoby prowadzące działalność gospodarczą już nie mogą skorzystać ze wskazanej metody rozliczenia. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, które nie zrezygnowały z tej formy opodatkowania przed dniem wejścia w życie Polskiego Ładu.

Pracodawcy

Poza prowadzeniem działalności gospodarczej, część przedsiębiorców pełni jednocześnie funkcję pracodawcy. W takim przypadku dobrze wiedzieć, jak przedstawiają się zasady opodatkowania premii i nagród dla pracowników czy państwowych oraz zagranicznych podróży służbowych, a ponadto jak pod względem podatkowym rozliczyć konkurs prowadzony w firmie.

Ulgi Polskiego Ładu

Polscy przedsiębiorcy zyskali pakiet odliczeń związanych z wejściem Polskiego Ładu, wśród których należy zaliczyć:

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne

Wśród najważniejszych zagadnień dla przedsiębiorców należy wyróżnić kwestie związane z rozliczeniem składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rosnąca wartość danin ubezpieczeniowych sprawia, że coraz większa liczba osób prowadzących działalność gospodarczą interesuje się preferencjami ze strony organu rentowego (np. Mały ZUS plus) czy również możliwością obniżenia zobowiązania podatkowego w PIT o wartość uiszczonych składek zdrowotnych.

VAT

Część przedsiębiorców korzysta również ze statusu czynnego podatnika VAT umożliwiającego odliczanie podatku od towarów i usług. W związku z tym, warto zapoznać się z takimi pojęciami, jak:

Ponadto przedsiębiorcy powinni znać odpowiedzi na następujące pytania:

CIT

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą za pośrednictwem formy organizacyjnej jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna czy spółka akcyjna zobligowane są do uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT - Corporate Income Tax).

W związku z rosnącymi obciążeniami fiskalnymi, osoby prawne coraz częściej rozważają opodatkowanie tzw. CIT estońskim. Do podstawowych wątpliwości członków zarządu spółki z o.o. rozliczającej się we wskazanej formie opodatkowania należą między innymi:

Księgowość

Wraz z postępem cyfryzacji, organy administracji publicznej realizują swoje zadania w ramach rozbudowywanej infrastruktury elektronicznej. Poza dotychczasowymi obowiązkami sprawozdawczymi, jakie spoczywają na przedsiębiorcach, należy mieć na uwadze kolejne modyfikacje rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie dość, że dla znaczącej części handlowców wprowadzono obowiązek rejestrowania sprzedaży z wykorzystaniem terminali płatniczych, to wraz z nadchodzącym rokiem większość przedsiębiorców będzie zobligowana do wystawiania faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur.

Czytaj również

1 2 3 4 5 ... 18
Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00