Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Kiedy i jak rozliczyć zarobki z zagranicy?

Kiedy i jak rozliczyć zarobki z zagranicy?

▪ 12 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Sposób opodatkowania dochodów z pracy za granicą zależy od treści umowy podatkowej z państwem, w którym powstał dochód.

Kiedy i jak rozliczyć zarobki z zagranicy?

Spis treści

  1. Czy musze płacić podatek od zarobków zagranicznych?
  2. Metody rozliczenia dochodów zagranicznych

Czy musze płacić podatek od zarobków zagranicznych?

Przygotowując się do rozliczenia pit w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w konkretnej sytuacji osoba wyjeżdżająca do pracy za granicę w ogóle musi się rozliczać z polskim fiskusem.

Decyduje o tym rezydencja podatkowa. Zależy ona od tego, w jakim kraju podatnik mieszka. Według przepisów podatkowych nie ma to związku z zameldowaniem ani obywatelstwem, ale raczej z fizycznym przebywaniem w danym kraju. Miejsce zamieszkania jest rozumiane jako:

- posiadanie w danym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub

- przebywanie w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (dla PIT w Polsce jest to rok kalendarzowy).

Kto mieszka za granicą, nie jest polskim rezydentem, podlega tylko tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i rozlicza w Polsce jedynie dochody tutaj osiągnięte. Składa pit zależnie od źródła dochodów, np. pit-28, pit-38.Kto mieszka w Polsce (czyli jest tzw. polskim rezydentem podatkowym), powinien się rozliczyć w kraju, także z dochodów zagranicznych.

Metody rozliczenia dochodów zagranicznych

Gdy już ustalimy, czy i co rozliczamy w Polsce, możemy przystąpić do tematu rozliczenie roczne pit i wyboru metody obliczenia podatku: wyłączenia z progresją albo odliczenia proporcjonalnego. O tym, którą metodę się stosuje, decydują zapisy konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie takie umowy obowiązują w relacjach z 91 państwami i ciągle są modyfikowane. Pełna lista umów podatkowych zawartych przez Polskę jest dostępna w internecie pod adresem www.finanse.mf.gov.pl w zakładce „ABC podatków – umowy międzynarodowe".

Według metody wyłączenia z progresją w polskim rozliczeniu pit 2024 wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Jednakże do ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - podlegajacego opodatkowaniu w Polsce - stosuje się stawkę podatkową właściwą dla całego dochodu, łącznie z tym osiągniętym za granicą.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

1) osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,

2) będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Tak więc, podatnik nie musi składać w naszym kraju rozliczenia rocznego  pit, jeśli np. jest kawalerem, zarabia tylko za granicą, a do Polski przyjeżdża jedynie owe pieniądze wydawać.

Druga metoda – odliczenia proporcjonalnego – oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Takie odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Jeśli osiągnęliśmy dochody w jednym z tych krajów, mamy obowiazek wykazać w rozliczeniu rocznym pit dochody zagraniczne bez względu na to, czy w Polsce osiągnęliśmy dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Jeżeli dochód został osiągnięty w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy podatkowej, stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.

Rozliczamy się na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG (osobny załącznik dla każdego kraju). Należy w nim wykazać dochody zagraniczne oraz podatek tam zapłacony. Mozna zdecydować się na rozliczenie pit 2024 online. Program pit mozna znaleźć w internecie.

Przy obu metodach obliczeń przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć o 30 proc. kwoty diet przysługujących z tytułu podróży służbowej za granicę, za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy. Wysokość tych diet jest różna dla różnych krajów. Konkretne wielkości można odnaleźć na stronie www.mpips.gov.pl w dziale poświęconym prawu pracy.

Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płatnika, to ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% tych dochodów (może również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00