Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Jak rozliczyć dochody zagraniczne z kilku państw?

Jak rozliczyć dochody zagraniczne z kilku państw?

▪ 3 kwietnia 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Polacy mają możliwość legalnego zarobkowania w wielu krajach poza granicami ojczyzny. Zdarza się, w ciągu roku dana osoba uzyskała dochody z pracy w kilku państwach. Jeśli osoba taka mieszka w Polsce, a wynagrodzenie otrzymuje od zagranicznych podmiotów lub po prostu zarobkuje wyjeżdzając do pracy za granicę, ma obowiązek w rozliczeniu rocznym pit złożyć załącznik PIT/ZG do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Uzyskując przychody w kilku różnych państwach należy złożyć odrębne załączniki dla każdego z nich.W przypadku małżonków, druk składać należy odrębnie, nawet przy łącznym rozliczeniu podatkowym.

Spis treści

 1. Różne metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu
 2. Metoda wyłączenia z progresją a odliczenia proporcjonalnego
 3. Jak rozliczyć dochody z państw z dwoma różnymi metodami?

Załącznika nie musi składać podatnik, który przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce (np. przebywa w delegacji). Oddelegowany pracownik wypełni PIT/ZG w przypadku, gdy wypłat wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny.

Różne metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

Problem z podatkowym rozliczeniem pit może się pojawić, gdy umowy zawarte przez Polskę z danymi państwami przewidują różne metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Przypomnijmy, że przy metodzie wyłączenia z progresją dochód uzyskany za granicą i opodatkowany w danym państwie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jest on jednak brany pod uwagę do ustalenia stopy procentowej, według której należy obliczyć podatek należny w Polsce. Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

• osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,

• będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć rozliczenie PIT z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Metoda wyłączenia z progresją a odliczenia proporcjonalnego

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Natomiast przy metodzie odliczenia proporcjonalnego podatek w Polsce oblicza się od sumy dochodów krajowych i zagranicznych i odlicza podatek zapłacony za granicą. Przy czym odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która przypada na dochód uzyskany za granicą. Jeżeli podatnik do przychodów z zagranicy ma obowiązek stosować zasadę proporcjonalnego odliczenia – wykaże przychody zagraniczne w załączniku nawet jeżeli w kraju nie uzyskiwał przychodów. Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Holandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Przykłady:

Metoda wyłączenia z progresją:

a) dochód uzyskany w Polsce = 20 000 zł

b) dochód uzyskany za granicą = 30 000 zł

c) razem dochód (a+b) = 50 000 zł

d) podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 8443,98 zł

e) stopa procentowa (d:c) = 16,89%

f) podatek do zapłacenia w Polsce: 16,89% x 20 000 zł minus zaliczki wpłacone w Polsce = 3378 zł

Metoda proporcjonalnego odliczenia:

a) dochód uzyskany w Polsce = 20 000 zł

b) dochód uzyskany za granicą = 30 000 zł

c) podatek zapłacony za granicą = 5000 zł

d) razem dochód (a+b) = 50 000 zł

e) podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 8443,98 zł

f) podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego: 8443,98 zł x 30 000 zł : 50 000 zł = 5066,39

g) podatek do zapłacenia w Polsce: 8443,98 zł - 5000 zł minus zaliczki wpłacone w Polsce = 3443,98 zł

Jak rozliczyć dochody z państw z dwoma różnymi metodami?

Jak zatem dokonać rozliczenia uzyskanych dochodów uwzględniając obie metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu? Przyjrzyjmy się  na przykładzie.

Założenia:

 • dochód uzyskany w Polsce - 20000 zł,

 • dochód uzyskany w Irlandii wolny od podatku (po przeliczeniu na złote) - 30000 zł

 • dochód uzyskany w Holandii (po przeliczeniu na złote) -  30000 zł, podatek zapłacony w Holandii 5000 zł.

Opodatkowaniu podlega suma dochodów uzyskanych w Polsce i w Holandii tj. 50000 zł. Dochód uzyskany w Irlandii nie podlega opodatkowaniu. Stopę procentową ustala się dodając do dochodów podlegających opodatkowaniu (tj. uzyskanych w Polsce i w Holandii) dochody zwolnione z opodatkowania (tj. uzyskane w Irlandii) =80000 zł.

 • Podatek według skali podatkowej od sumy wszystkich dochodów = 13844 zł.

 • Stopa procentowa podatku w stosunku do łącznego dochodu wynosi 17,3% (13844: 80000).

 • Podatek należny w Polsce = 3650 zł (50000x17,3%- 5000 zł)

Przedstawiony sposób wyliczenia podatku w Polsce będzie miał zastosowanie, gdy podatnik mieszkający w Polsce, w danym roku podatkowym uzyska równocześnie dochody z pracy w trzech państwach, tj.:

 • w Polsce,

 • w państwie, z którego dochody podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem metody odliczenia (m.in.Holandii, w Stanach Zjednoczonych),

 • w państwie, z którego dochody są wolne od podatku w Polsce, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (m.in. Włoszech, Irlandii, Grecji).

Jak natomiast obliczyć podatek w sytuacji, gdy dana osoba osiągnęła w danym roku wyłącznie dochody zagraniczne, przy czym umowy międzynarodowe przewidują różne metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu? Sam mechanizm rozliczenia pit jest podobny. Wprawdzie w takim przypadku nie występuje dochód osiągnięty w Polsce, ale trzeba pamiętać, że opodatkowaniu w Polsce podlega też dochód zagraniczny, jeżeli w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu przewidziana jest metoda odliczenia.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00