Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Odliczenie składek zdrowotnych w PIT

Odliczenie składek zdrowotnych w PIT

▪ 28 listopada 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 19 września 2019 r.

Jednym z odliczeń, jakie nam przysługują w ramach rocznych rozliczeń PIT jest odliczenie składek zdrowotnych, czyli płaconych na NFZ.

Odliczenie składek zdrowotnych w PIT

Które składki podlegają odliczeniu w PIT

Odliczeniu w rocznym zeznaniu PIT podlegają składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczeniu podlegają składki zdrowotne zapłacone w danym roku; jeśli np. w roku 2019 zapłaciliśmy zaległą składkę zdrowotną za rok 2014, to mamy prawo tę składkę odliczyć w zeznaniu za rok 2019.

Odliczeniu podlegają zarówno składki zapłacone bezpośrednio przez podatnika, jak i te potrącone przez pracodawcę ze środków podatnika, czyli odliczamy te składki, które to my finansowaliśmy.

Możemy odliczyć składki polskie oraz zagraniczne - płacone w jednym z krajów UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. Jeśli pracowaliśmy w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę proporcjonalnego odliczenia i tam zapłaciliśmy składki zdrowotne, których nie odliczyliśmy w zagranicznym PIT - to możemy je odliczyć podczas polskiego rozliczenia PIT. Natomiast jeśli składki zdrowotne już zostały odliczone w zagranicznym PIT - to nie można ich odliczyć w PIT polskim.

Jeśli Polska ma z danym państwem podpisaną umowę o metodzie wyłączenia z progresją, wtedy nie można odliczyć zapłaconych składek zagranicznych zapłaconych w obcym państwie podczas rozliczania polskiego PIT. Jest to uwarunkowane tym, że składek nie można odliczyć w polskim PIT, jeśli płaci się je od dochodu, który jest zwolniony z podatku polskiego.

W przypadku, gdy pracownik został oddelegowany do pracy do innego kraju i do uzyskanych z tego tytułu dochodów zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę wyłączenia z progresją (np. Niemcy), a składki zdrowotne od dochodu podlegającego opodatkowaniu za granicą zostały potrącone z wynagrodzenia pracownika i odprowadzone w danym roku przez pracodawcę do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to  jeżeli podatnik nie osiągnął innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce – składki te nie podlegają odliczeniu,  jeżeli podatnik osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce – co do zasady składki podlegają odliczeniu w Polsce.

O rozliczeniach dochodów z zagranicy można przeczytać w artykule: Przychody z zagranicy oraz Ulga na powrót (abolicyjna).

Jaką kwotę składek zdrowotnych można odliczyć

Kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Odliczyć można składki zapłacone bezpośrednio przez siebie, jak i potrącone przez pracodawcę z naszych środków. Możemy również odliczyć składki zapłacone przez nas za osobę z nami współpracującą. Mówiąc prosto: odliczamy to, co poszło z naszych pieniędzy na ubezpieczenie nasze lub osoby z nami współpracującej.

Gdzie w PIT wykazać kwotę odliczenia

Składki możemy odliczyć w:

PIT-36 – w poz. 196-199,  

PIT-36L – w poz. 43-44,  

PIT-37 – w poz. 116-118,  

PIT-28 – w poz. 108-109.

W pozycjach tych ujmujemy składki, które już pracodawca wykazał w PIT-11 w poz. 72 oraz  - jeśli płaciliśmy składki sami, dobrowolnie, z innych tytułów, to również te.

W PIT-11 pracodawca ujmuje już wyliczoną kwotę składki zdrowotnej z uwzględnieniem 7,75% limitu - tę kwotę wystarczy przepisać do rocznego zeznania PIT. Natomiast jeśli chodzi o składki, które płaciliśmy sami, to musimy wyliczyć odpowiednią kwotę. Obliczamy ją dzieląc kwotę zapłaconej składki przez 9, i tak otrzymany iloraz mnożymy przez 7,75. Otrzymany wynik wpisujemy w odpowiednią pozycję rozliczanego przez nas PIT.

Uwaga! Numeracja dotyczy druków PIT obowiązujących w roku 2016/2017, czyli składanych w roku 2017.

Dokumenty potwierdzające zapłatę składek:

Może być to każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy czy też stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ o kwocie zapłaconych składek. Dokumentów tych nie dołączamy do PIT, musimy je jednak przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym złożyliśmy PIT do urzędu skarbowego.

Które składki zdrowotne nie podlegają odliczeniu w PIT

Odliczeniu w PIT nie podlegają składki:

  • płacone od dochodu, który jest zwolniony z podatku,
  • odliczone od podatku lub od dochodu w zagranicznym PIT,
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  • odliczone już w innym PIT

Informacje dodatkowe

W przypadku gdy podatnik, prowadzący zarówno działalność rolniczą jak i pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacał składki zdrowotne do KRUS, których podstawą wymiaru była działalność rolnicza (ilość posiadanej ziemi w hektarach) – składki te nie podlegają odliczeniu od podatku z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ działalność rolnicza nie podlega regulacjom ustawy o PIT.

Natomiast, w przypadku gdy podatnik, prowadzący zarówno działalność rolniczą jak i działy specjalne produkcji rolnej, opłacał składki zdrowotne do KRUS, których podstawą wymiaru była kwota zadeklarowanego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nie działalność rolnicza – składki te podlegają odliczeniu od podatku z działów specjalnych, ponieważ przychody z działów specjalnych podlegają regulacjom ustawy o PIT.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00