Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Polski Ład – ulga na ekspansję

Polski Ład – ulga na ekspansję

▪ 28 grudnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 15 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Ulga na ekspansję została skierowana do podatników prowadzących działalność gospodarczą, a jej założeniem jest wspieranie zdobywania nowych rynków zbytu zarówno w kraju, jak i za granicą. Celem tej preferencji podatkowej jest umożliwienie uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów.

Polski Ład – ulga na ekspansję

Spis treści

 1. Ulga na ekspansję dla przedsiębiorców
 2. Wydatki uprawniające do ulgi na ekspansję
 3. Warunki stosowania ulgi na ekspansję

Ulga na ekspansję dla przedsiębiorców

Jak już zostało wskazane, ulga na ekspansję dotyczy wyłącznie podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy planują zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Ulga ta pozwala na dokonanie odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków poniesionych na ww. cel, przy czym wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1 mln złotych w danym roku podatkowym.

Na identycznych zasadach z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, jak również ci, którzy pozostali przy zasadach ogólnych.

Ulga na ekspansję posiada bardzo wysoki limit, który w danym roku podatkowym wynosi aż 1 milion złotych.

Wydatki uprawniające do ulgi na ekspansję

Jak już zaznaczyliśmy, ulga dotyczy wydatków pozwalających zwiększyć sprzedaż produktów. Trzeba jednak podkreślić, że chodzi o produkty, które zostały wytworzone przez podatnika. W ramach ulgi nie mieszczą się natomiast wydatki na zwiększenie sprzedaży towarów handlowych nabytych w celu dalszej odsprzedaży.

Warto także zaznaczyć, że z ulgi na ekspansję nie korzysta odpłatne zbycie produktów na rzecz podmiotów powiązanych.

Jeżeli chodzi natomiast o zakres wydatków uprawniających do ulgi, to są to koszty poniesione na:

 1. uczestnictwo w targach i związane z tym koszty miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych na targi zarówno dla pracownika, jak i podatnika oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla tych osób;
 2. wszelkie działania o charakterze promocyjnym oraz reklamowym, w tym na zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotki dotyczące produktów;
 3. dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. certyfikaty towarowe oraz rejestracje znaków towarowych;
 5. przystąpienie do przetargu.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że wyłącznie ww. koszty mogą być ujęte w ramach ulgi na ekspansje.

Dodatkowo przypomnijmy, że powyższe wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Możliwość uwzględnienia tych wydatków po raz drugi w rocznym zeznaniu podatkowym stanowi preferencję podatkową będącą istotą ulgi na ekspansję.

Ulga na ekspansję dotyczy wydatków związanych ze zwiększeniem sprzedaży wyprodukowanych własnych produktów.

Warunki stosowania ulgi na ekspansję

Należy zaznaczyć, że ulga na ekspansję została obwarowana pewnymi ograniczeniami. Otóż podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych:

 1. zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 2. osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jak zatem widać, ulga przysługuje tylko w przypadku, gdy doszło do faktycznego zwiększenia sprzedaży własnych produktów.

Dodatkowo przepisy ustawy PIT określają, co następuje w przypadku niespełnienia ww. przesłanki. W takim wypadku podatnik, który skorzystał z ulgi na ekspansję, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

W rezultacie odliczenia ulgi na ekspansję dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na zwiększenie sprzedaży. Natomiast doliczenia kwot uprzednio odliczonych dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął okres dwuletni.

Ulga na ekspansje warunkowana jest uzyskaniem realnego zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwuletnim. W sytuacji, gdy podatnik nie spełnia tego warunku, zobligowany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwoty uprzednio odliczone.

 

Przechodząc zatem do podsumowania, możemy wskazać, że omawiana przez nas ulga na ekspansję z pewnością będzie dobrym narzędziem do pobudzenia rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw chcących zdobywać nowe rynki zbytu. Konieczne jest jednak, aby mieć na uwadze, że w przypadku, gdy w ustawowym okresie sprzedaż nie zostanie zwiększona, podatnik PIT będzie zobowiązany do zwrotu uprzednio odliczonych kwot.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00