Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności PIT/BR (działalność badawczo-rozwojowa). Kto powinien go wypełnić?

PIT/BR (działalność badawczo-rozwojowa) - kto powinien go wypełnić?

▪ 21 lutego 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

PIT/BR to załącznik do PIT-36 lub PIT-36L. Przeznaczony do wykazania nowej ulgi badawczo-rozwojowej, którą po raz pierwszy można było rozliczyć za 2016 rok. Ulga badawczo-rozwojowa (BR) przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub skalą podatkową. Jakie koszty kwalifikowane uwzględnić w PIT-BR, aby wypełnić formularz bezbłędnie? 

PIT/BR (działalność badawczo-rozwojowa) - kto powinien go wypełnić?

Czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową?

Ulga BR polega na odliczeniu kosztów poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Koszty te, zwane kosztami kwalifikowanymi (do odliczenia) wykazujemy w PIT-BR, który dołączamy do PIT-36 lub PIT-36L, i wraz z zeznaniem głównym składamy w urzędzie. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (niezależnie od tego czy rozliczają się indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/BR.

 

Jakie koszty kwalifikowane uwzględniamy w PIT-BR?

Odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej podlegają wspomniane już koszty kwalifikowane. Warto zauważyć, że podlegają one odliczeniu tylko w sytuacji, w której badania prowadzone są na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową. Umowa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki określa jednostkę naukową jako „jednostkę prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe” (są to jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, Polska akademia Umiejętności, jednostki ze statusem instytutów badawczych itd). 

Wydatki ponoszone w ramach działalności na cele rozwoju badań, które kwalifikują się do odliczenia, to:

 • wynagrodzenie za pracę nakładczą;

 • wynagrodzenie w związku z realizowanymi umowami o pracę, dla pracowników pracujących nad rozwojem i badaniami;

 • składki ZUS związane z wynagrodzeniami za pracę, przynajmniej w tej części, którą pracodawca jest zobowiązany finansować;

 • wydatki związane z nabyciem surowców oraz materiałów, niezbędnych do prowadzonej działalności badawczej albo rozwojowo-badawczej;

 • wydatki na uzyskanie od jednostki naukowej ekspertyz, opinii, usług doradczych lub usług równorzędnych, a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo­­­‑rozwojowej;

 • wydatki związane z użytkowaniem sprzętu naukowo-badawczego;

 • wydatki związane z korzystaniem z usług doradczych, zlecaniem opinii i niezbędnych ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby prowadzonych przez przedsiębiorstwo badań;

 • odpisy amortyzacyjne.

 

Jak krok po kroku wypełnić PIT/BR?

PIT/BR sekcja A (pola od 4 do 7) to miejsce przeznaczone na dane identyfikacyjne podatnika.

Sekcja B, czyli pola od 8 do18, to miejsca, w którym należy wykazać kwotę poniesionych kosztów według określonych kategorii (pola 8 i od 10 do 14) oraz kwotę kosztów z uwzględnieniem 10, 20 lub 30% limitu (pola i 15). Natomiast w polu 18 należy wykazać sumę wszystkich kosztów kwalifikowanych, jednak nie większą niż dochód z działalności gospodarczej, czyli nie większą niż kwota z poz. 52 PIT-B. Kwotę z pola 18 PIT/BR należy przenieść do odpowiednich pól w PIT-36 lub PIT-36L.

Sekcja C oraz D służy do opisu rodzaju wykonywanej działalności badawczo-rozwojowej oraz opisu jednostki naukowej, jeśli prowadzona działalność badawczo-rozwojowa polega na działalności naukowej.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00