Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Inne wskaźniki

Inne wskaźniki

▪ 30 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 25 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Inne wskaźniki

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z najmu

Otrzymując z najmu, podnajmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, możesz zdecydować się na opłacanie podatku w formie ryczałtu. Stawka ryczałtu wynosi 8,5%.

Podstawa prawna: Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 325 990 zł. Jest to kwota obowiązująca w 2012 i 2013 - 2016 roku.

Podstawa prawna: Dz.U. 2012, nr 0, poz. 361

Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy*.

Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2013 r. nie przekroczył 5.068.000 zł
Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 211.000 zł

*Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Mały podatnik PIT

Mały podatnik to podatnik, który spełnia warunek niewielkiego przychodu rocznego. Dzięki temu uzyskuje dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, może korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie.

ROK Przychód z zeszłego roku (w euro) Przychód z zeszłego roku (w PLN)
2014 1 200 000 5 068 000 
2013 1 200 000 5 324 000
2012 1 200 000 4 922 000

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm.)

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00