Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Koniec z odliczaniem kosztów najmu prywatnego

Koniec z odliczaniem kosztów najmu prywatnego

▪ 14 grudnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Rosnące ceny mieszkań nie zniechęcają Polaków od inwestowania w nieruchomości. Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących z najmu prywatnego powinny jednak skłonić wielu podatników do skorzystania z ostatniej szansy na odliczenie od podatku wydatków związanych z wynajmowaną przez nich nieruchomością. 

Koniec z odliczaniem kosztów najmu prywatnego

Spis treści

 1. Dotychczasowe formy opodatkowania najmu prywatnego
 2. Najem prywatny na zasadach ogólnych i na podatku liniowym
 3. Najem prywatny na ryczałcie

Dotychczasowe formy opodatkowania najmu prywatnego

Pod pojęciem omawianego „najmu prywatnego” należy rozumieć jedno ze źródeł przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określane jako „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze”. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na rozliczanie najmu prywatnego poprzez wybór jednej z następujących form opodatkowania: na zasadach ogólnych bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Najem prywatny na zasadach ogólnych i na podatku liniowym

Zasadnicza zaleta opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych wynika z wykorzystania mechanizmu, w ramach którego rozliczany jest podatek dochodowy. Co do zasady bowiem, opodatkowaniu podlega dochód, przez który należy rozumieć osiągnięty przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przychodem z tytułu najmu prywatnego jest czynsz uiszczany przez najemcę lokalu. Przychodu nie powiększają również opłaty eksploatacyjne, gdyż wynajmujący nie osiąga bowiem w tej sytuacji definitywnego przysporzenia majątkowego, z którym wiąże się pojęcie przychodu. To z kolei prowadzi do wniosku, że również ewentualna kaucja ze względu na jej zwrotny charakter, nie będzie stanowić przychodu dla wynajmującego.

Wielu podatników rozliczających przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych doprowadzało do sytuacji, w której wartość przychodu (czynszu uiszczanego przez najemcę lokalu) odpowiadała wysokości kosztów ponoszonych przez wynajmujących (bądź ją przewyższała, doprowadzając do wystąpienia straty). W rezultacie najem prywatny pozostawał neutralny podatkowo dla wielu właścicieli nieruchomości. W odpowiedzi na tę powszechną praktykę rząd postanowił pozbawić podatników możliwości rozliczania najmu prywatnego na zasadach ogólnych pozostawiając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako jedyną formę opodatkowania przychodów z tego tytułu od początku 2023 r. Mimo bowiem wyższych stawek podatku rozliczanego na zasadach ogólnych (odpowiednio 17% i 32%), rozliczanie najmu prywatnego w ten sposób jawi się jako znacznie bardziej atrakcyjne względem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (opodatkowanego wedle stawek 8,5% i 12,5%).

Do końca 2022 r. wynajmujący lokale powinni skorzystać z ostatniej szansy na rozliczenie wydatków związanych ze swoimi nieruchomościami na zasadach ogólnych. Do kategorii kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wiele rodzajów wydatków związanych z najmem prywatnym. Wśród najpopularniejszych z nich należy wskazać w szczególności:

 • wydatki poniesione na modernizację/remont lokalu oraz jego wyposażenia,
 • odsetki od kredytu przeznaczonego na nabycie wynajmowanej nieruchomości,
 • opłaty eksploatacyjne,
 • podatek od nieruchomości,
 • koszt ubezpieczenia nieruchomości,
 • wydatki administracyjne,
 • odpisy amortyzacyjne.

 

O ile większości spośród wyżej wymienionych nakładów nie sposób zaliczyć do kosztów z wyprzedzeniem za 2023 r. – jak np. opłat za media – rozważenia wymaga poniesienie nakładów na potencjalny remont wynajmowanego mieszkania czy też uzupełnienie jego wyposażenia do końca przyszłego roku.

Celem rozliczenia ww. kosztów związanych z najmem prywatnym nieruchomości podatnicy rozliczający przychody z tego tytułu w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinni jeszcze przed końcem tego roku dokonać zmiany rozliczeń na zasady ogólne. Przepisy przejściowe zostały bowiem skonstruowane w ten sposób, że osoby osiągające przychody z najmu w 2022 r. będą mogły stosować zasady rozliczania najmu obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Oznacza to zatem, że wraz z końcem 2022 r. podatnicy utracą możliwość rozliczania kosztów związanych z mieszkaniem wykorzystywanym w ramach najmu prywatnego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż na podatników rozliczających dochody pochodzące z najmu prywatnego został nałożony kolejny wymóg. Będą oni bowiem mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 roku. Zmiana w tym zakresie jawi się jako szczególnie niekorzystna dla osób obnoszących się z zamiarem nabycia nieruchomości po 31 grudnia 2021 r., gdyż w takim wypadku niemożliwym będzie podatkowe rozliczenie kosztów poniesionych w związku z najmem prywatnym takowych lokali.

Więcej szczegółów dotyczących zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych w przypadku najmu prywatnego przedstawiliśmy w artykule Odpisy amortyzacyjne w PIT od wynajmu.

Najem prywatny na ryczałcie

W przeciwieństwie do wyżej rozpatrywanych form opodatkowania, w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawę obliczenia podatku stanowi przychód. Oznacza to, że podatnik, rozliczając najem prywatny w ten sposób, nie będzie miał możliwości pomniejszenia osiągniętego przychodu o koszty jego uzyskania, czyli o nakłady ponoszone na nieruchomość. Prowadzi to do sytuacji, w której podatek do zapłaty wystąpi niezależnie od wydatków wynajmującego – również w sytuacji, kiedy nakłady na lokal będą przewyższać jego wpływy z czynszu.  

Stawka podatku zależy od wysokości przychodów osiąganych w danym roku. Do kwoty 100 000 zł wynosi ona 8,5%, a do nadwyżki powyżej tej kwoty zastosować należy stawkę 12,5%.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00