Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Zmiany w PIT i CIT za 2023 r.

Zmiany w PIT i CIT za 2023 r.

▪ 19 kwietnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Został uchwalony kolejny pakiet zmian w PIT za 2023 r. Przedstawione modyfikacje systemu podatkowego będzie można uwzględnić w rozliczeniu bieżącego roku podatkowego, czyli w deklaracjach składanych do końca kwietnia 2024 r.

Zmiany w PIT i CIT za 2023 r.

Spis treści

 1. Zmiany w PIT za 2023 r. – chronologia zmian
 2. PIT-2
 3. Istotne zmiany w rozliczeniu najmu prywatnego
 4. Część świadczenia dla nauczycieli na ryczałcie
 5. Ulga na niepełnosprawne dziecko bez limitu
 6. Brak obowiązku składania PIT/WZ
 7. Renty małoletnich dzieci nie powiększą dochodu rodziców
 8. Podwyższenie limitu zarobków dziecka w uldze prorodzinnej
 9. Więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej
 10. Zmiany w CIT
 • W 2023 r. warto rozważyć złożenie PIT-2, który może znacząco wpłynąć na wysokość wypłaty wynagrodzeń poszczególnych grup podatników
 • Małżonkowie uzyskujący przychody z najmu prywatnego rozliczą się wedle korzystniejszych zasad ryczałtu
 • Rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości swoich dochodów

Zmiany w PIT za 2023 r. – chronologia zmian

Ilość oraz stopień złożoności modyfikacji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r. utrudnił rozliczenia podatkowe wielu podatników. Podejmując próbę skorygowania rozwiązań Polskiego Ładu, zdecydowano się na kolejny pakiet zmian w PIT. W poniższym zestawieniu przedstawiamy najistotniejsze modyfikacje rozliczeń dla osób fizycznych za 2023 r.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!
 

PIT-2

Do końca 2022 r. w gronie zainteresowanych składaniem formularza PIT-2 zainteresowani byli przeważnie podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę bądź zlecenie. Ograniczona rola druku PIT-2 zakończyła się wraz z początkiem 2023 r., kiedy zaczął obowiązywać PIT-2 w wersji (9). PIT-2 wciąż jest jednym z nielicznych druków, który jest składany płatnikowi podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Za pomocą obowiązującego formularza PIT-2 (9) złożymy m.in. następujące wnioski oraz oświadczenia:

 • oświadczenie dotyczący pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zmniejszającą podatek
 • wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy
 • wniosek o niestosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodu (brak pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o 50% wartości przychodu autorskiego)
 • wniosek o brak stosowania ulgi dla młodych
 • wniosek o brak uwzględniania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
 • oświadczenie o podleganie jednej z ulg Polskiego Ładu (ulga dla rodzin wielodzietnych, ulga na powrót, ulga dla aktywnych zawodowo seniorów).

Katalog oświadczeń i wniosków składanych poprzez PIT-2 jest znacznie szerszy. Zakres oraz instrukcja wypełniania formularza zostały omówione w artykule: PIT-2 Instrukcja krok po kroku.

Istotne zmiany w rozliczeniu najmu prywatnego

Od ostatniego kwartału 2021 r. osoby osiągające przychody z tytułu najmu prywatnego muszą bacznie śledzić zmiany w zakresie ich rozliczeń podatkowych. Od początku minionego roku możliwość wyboru formy opodatkowania w tym zakresie została zdecydowanie ograniczona. O ile w 2022 r. część wynajmujących mogła zdecydować czy rozliczą się na PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wg stawek 8,5/12,5%) czy w drodze PIT-36 (zasady ogólne wg stawek 12/32%), o tyle 2023 r. nie pozostawia podatnikom znacznego pola do decyzji w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych z tego tytułu. Wynajmujący zmuszeni do rozliczenia najmu prywatnego wyłącznie w drodze tzw. ryczałtu ewidencjonowanego, początkowo zostali obarczeni limitem przychodu w wysokości 100 000 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę byli zobowiązani do zapłaty 12,5% podatku od przychodu pochodzącego z czynszu najmowanego lokalu.  

Wynajmujący pozostający w związku małżeńskim będą mogli odetchnąć z wytchnieniem, a to za sprawą uchwalonego przez Sejm projektu nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wedle regulacji obowiązujących z mocą wsteczną – względem przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2023 r. – każdy z małżonków będzie mógł uwzględnić w ramach swojego rozliczenia ryczałtowego limit przychodu w wysokości 200 000 zł. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę, małżonek będzie zobowiązany do zapłaty 12,5% podatku.

Więcej na ten temat piszemy w artykule: Małżonkowie korzystniej rozliczą najem prywatny.

Część świadczenia dla nauczycieli na ryczałcie

W stosunku do wynagrodzeń wypłacanych od 1 stycznia 2023 r. modyfikacją zostały objęte zasady opodatkowania świadczeń kompensacyjnych nauczycieli. Warto jednak wyjaśnić, że jest to świadczenie, które jest przyznawane nauczycielom w sytuacji, gdy rozwiążą stosunek pracy nie podejmując zatrudnienia w innym miejscu.

Zmiana opodatkowania w tym zakresie polega na objęciu świadczeń kompensacyjnych ryczałtową stawką podatku dochodowego (10%), a nie daniną naliczaną wg skali podatkowej (12/32%).

Ulga na niepełnosprawne dziecko bez limitu

Rodzice borykający się z trudnościami przy wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością nie będą musieli troszczyć się o ewentualne przekroczenie limitu dochodowego. Przypomnienia wymaga, że osoby chcące skorzystać z ulgi prorodzinnej muszą mieć na uwadze ograniczenia dochodowe wynoszące:

 • 112 tysięcy złotych – dotyczy małżonków oraz osób samotnie wychowujących (rozliczenie wspólne),
 • 56 tysięcy złotych – podatnicy PIT rozliczający się indywidualnie.

W rozliczeniach PIT za 2024 r. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka niepełnosprawnego nie obowiązuje ww. limit dochodów. Niezależnie od wysokości rocznych zarobków nie utracą możliwości skorzystania z ulgi na dziecko

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Ulga na dziecko niepełnosprawne na nowych zasadach.

Brak obowiązku składania PIT/WZ

Przedsiębiorcy rozliczający się w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym czy wg skali podatkowej nie będą mieli obowiązku składania dodatkowego załącznika do deklaracji podatkowej – PIT/WZ. W zeznaniach rocznych składanych w 2025 r. podatnicy nie będą musieli wykazywać wierzytelności lub zobowiązań, których dotyczą zwiększenia lub zmniejszenia zobowiązania (ulga na złe długi).

Renty małoletnich dzieci nie powiększą dochodu rodziców

Jak wskazywaliśmy w artykule Dochody małoletnich dzieci a PIT zasadą w rozliczeniach małoletnich dzieci jest łączenie ich dochodów z dochodami rodziców składających PIT. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem ustawy o PIT nie każdy przychód dziecka przyczyni się do zwiększenia zobowiązania podatkowego opiekuna prawnego. Wskazane wyłączenie dotyczy dochodów z pracy, rent, stypendiów dziecka, a również dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Podwyższenie limitu zarobków dziecka w uldze prorodzinnej

Rodzice lub opiekunowie prawni chcąc skorzystać z ulgi na dziecko muszą pilnować nie tylko wysokości swoich zarobków, ale również powinni mieć na uwadze wartość wynagrodzenia swoich pociech. Wraz z uzależnieniem limitu zarobków dziecka od dwunastokrotności renty socjalnej, omawiany wskaźnik jest corocznie waloryzowany.

Rodzice nie utracą przywileju rozliczenia ulgi prorodzinnej nawet w przypadku, gdy ich dziecko zarobi 19 061,28 zł w ciągu roku podatkowego.

W rozliczeniach za 2022 r. podatnicy mogli uwzględnić ulgę prorodzinną w sytuacji, gdy dziecko uzyskało dochód nieprzekraczający 16 061,28 zł.

Więcej osób skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej

Począwszy od rozliczeń za 2023 r. znacząco powiększy się grono podatników korzystających z ulgi rehabilitacyjnej. Ze wskazanego odliczenia skorzystają wszyscy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i są ich dziadkami bądź wnukami.

Zmiany w CIT

2022 r. był dynamicznym i niepewnym okresem nie tylko dla podatników PIT, ale również dla przedsiębiorstw rozliczających się podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wskazania wymaga szereg istotnych modyfikacji ustawy o CIT.

Odroczenie obowiązywania podatku minimalnego

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian, jakie niósł za sobą Polski Ład był tzw. podatek minimalny. Nowa instytucja miała być dedykowana przedsiębiorstwom rozliczającym się na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, lecz wykazujących straty bądź nieznaczny (w skali obrotu przedsiębiorstwa) dochód. Z różnych względów wskazani podatnicy nie uiszczali podatku należnego wcale lub w znikomym zakresie. Kontrowersyjność przepisów i ich niedostateczne przygotowanie doprowadziły do odroczenia obowiązywania tych regulacji o kolejne 2 lata.

Ukryta dywidenda 

Kolejną próbę poszukiwania wpływów do Skarbu Państwa, ustawodawca wykazał przy ustanawianiu przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie. Pod pojęciem ukrytej dywidendy rozumiano wydatki (stanowiące koszty uzyskania przychodu) spółki w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tym podatnikiem. Planowane zapisy nie wejdą jednak w życie.

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna jest forma organizacyjną, której dodanie do polskiego systemu prawnego było postulowane od kilku lat. Opisywane rozwiązane zostało dedykowane w szczególności tym, którzy chcą przedłużyć byt prowadzonego przedsiębiorstwa i zmaksymalizować bezpieczeństwo majątku spółki.

Estoński CIT

Więcej szczegółów na temat zmian w zakresie estońskiego CIT znajdziesz w artykule: Wynagrodzenia zarządu w estońskim CIT.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00