Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 r.

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 r.

▪ 30 lipca 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Począwszy od 2022 r. podatnicy przywykli, że na zmiany podatkowe należy przygotować się nie tylko przed końcem roku, ale również wraz z jego drugą połową. W publikacji przedstawiamy zestawienie najważniejszych modyfikacji obowiązujących od 1 lipca 2023 r.

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 r.

Spis treści

 1. Działalność nierejestrowana z wyższym limitem
 2. Podatnik szybciej uzyska interpretację
 3. Wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn
 4. Małżonkowie korzystniej rozliczą ryczałt od najmu prywatnego
 5. SLIM VAT 3 – najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług
 6. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia a sankcje skarbowe

Działalność nierejestrowana z wyższym limitem

Działalność nierejestrowana (nazywana również nieewidencjonowaną) jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących spróbować swoich sił jako przedsiębiorca bądź osiągających dodatkowe zyski o nieznacznej wysokości. Mając na uwadze rosnącą wartość składek na ubezpieczenia społeczne oraz uzależnienie kwoty daniny zdrowotnej od dochodu, działalność nierejestrowana spotyka się z coraz większym zainteresowaniem podatników.

Nieewidencjonowana forma prowadzenia przedsiębiorstwa zyskała na atrakcyjności od 1 lipca 2023 r. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, zakłada między innymi modyfikację zasad prowadzenia działalności nierejestrowanej. Do końca czerwca 2023 r. podatnicy mogli wstrzymać się z zarejestrowaniem przedsiębiorstwa do momentu, w którym miesięczny przychód z działalności nieewidencjonowanej nie przekroczył wartości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wraz z początkiem drugiego półrocza wskazany limit kwotowy został znacząco podniesiony. Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest możliwe do momentu, w którym miesięczny przychód podatnika z tego źródła nie przekroczy równowartości 75% najniższej krajowej.

Uwzględniając nadchodzące podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę limit działalności nierejestrowanej wynosi:

Działalność nierejestrowana 2023 - limit

Działalność nierejestrowana 2023 - limit
Styczeń - czerwiec 2617,50 zł
Lipiec - grudzień 2700 zł

Działalność nierejestrowana 2024 - limit

Działalność nierejestrowana 2024 - limit
Styczeń - czerwiec 3181,50 zł
Lipiec - grudzień 3225 zł

Więcej na temat działalności nierejestrowanej dowiesz się z artykułu: Działalność nieewidencjonowana - wady, zalety i warunki.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Podatnik szybciej uzyska interpretację

Przepisy specustawy covidowej umożliwiały Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej wydawanie interpretacji indywidualnej w wydłużonym sześciomiesięcznym terminie. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, podatnicy otrzymają wiążącą wykładnię przepisów prawa podatkowego w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia wniosku do organu interpretacyjnego.

Powszechna dostępność instytucji interpretacji indywidualnych może zostać znacząco ograniczona ze względu na procedowane w Sejmie zmiany wysokości opłat za wydanie interpretacji indywidualnych. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od początku 2024 r. Przebieg legislacyjny oraz rezultat prac nad ustawą będzie stanowił przedmiot odrębnej publikacji.

Wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Jak pierwotnie przewidywano, kontrowersyjna modyfikacja ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wprowadziła tzw. daniny od crowdfundingu (więcej na ten temat w artykule: Podatek od crowdfundingu). Zgodnie z ostatecznie przyjętym brzmieniem nowelizacji, aktualizacji została poddana kwota wolna od podatku, która zakłada zwolnienie, gdy nabycie od pojedynczego zbywcy nie przekracza w ciągu 5-ciu lat wartości:

 • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba z najbliższej rodziny (należy do I grupy podatkowej)
 • 27 090 zł od jednej osoby – jeżeli nabywcą jest osoba należąca do II grupy podatkowej
 • 5 733 zł od jednej osoby – dotyczy podatników kwalifikujących się do III grupy podatkowej (dalsza rodzina oraz osoby niespokrewnione)

Małżonkowie korzystniej rozliczą ryczałt od najmu prywatnego

Wraz z początkiem 2023 r. osoby prywatnie wynajmujące swoje nieruchomości zostały pozbawione możliwości wyboru formy opodatkowania. Ustawodawca ograniczył rozliczanie najmu prywatnego (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) wyłącznie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W rezultacie podatnicy ponoszący nakłady na nieruchomość nie mogą uwzględnić wydatków z nią związanych poprzez pomniejszenie należności odprowadzanej do urzędu skarbowego. Wynika to z faktu, że podstawą opodatkowania w przypadku ryczałtu jest przychód, a nie jak na skali podatkowej dochód (przychód pomniejszony o poniesione koszty).

Liczne głosy dezaprobaty ze strony podatników przyczyniły się do wprowadzenia nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotychczas podatnicy rozliczający najem prywatni byli zobowiązani do uiszczenia 8,5% ryczałtu od przychodu nieprzekraczającego 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

W wyniku omawianej zmiany małżonkowie osiągający przychód z najmu prywatnego zyskają po złożeniu stosownego oświadczenia. Na jego podstawie muszą zadeklarować, że przychód z tego źródła będzie rozliczany wyłącznie przez jednego z nich, co spowoduje, że limit dla I progu podatkowego – 100 000 zł zostanie podniesiony do kwoty 200 000 zł. Omawiana nowelizacja obejmuje przychody osiągnięte od początku 2023 r.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Małżonkowie korzystniej rozliczą najem prywatny

SLIM VAT 3 – najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje również obszerna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, której szereg zmian został nazwany SLIM VAT 3. Wśród najistotniejszych modyfikacji ustawy o VAT należy zaliczyć w szczególności:

 • Wyższy limit dla małego podatnika – definicja małego podatnika na gruncie SLIM VAT 3 została uzależniona od kwoty sprzedaży w danym roku. Dotychczasowy próg wynosił 1 200 000 euro, który został podniesiony do poziomy 2 000 000 euro.
 • Korekta a późniejsze otrzymanie udokumentowania transakcji – korekta faktury VAT, której przyczyną jest spóźnione otrzymanie udokumentowania dostawy towarów będzie podlegała wykazaniu dla WDT w okresie rozliczeniowym, dla którego powstał obowiązek podatkowy
 • Korekta rozliczeń a zasada ustalania kursu walutowego – zgodnie z brzmieniem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, w której dojdzie do skorygowania transakcji na gruncie VAT, należy przyjąć kurs historyczny tzn. obowiązującego w dacie korygowanego zdarzenia

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia a sankcje skarbowe

Jak można zauważyć choćby na przykładzie instytucji działalności nierejestrowanej, wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest istotnym wskaźnikiem oddziałowującym na wiele elementów systemu podatkowego. Nie inaczej jest w przypadku sankcji za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe. Osoby popełniające przestępstwo skarbowe muszą liczyć się z karą grzywny wynoszą nie mniej niż 1 200 zł i nie więcej niż 34 560 000 zł. Dla wykroczeń grzywna odpowiada kwocie od 360 – 72 000 zł.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00