Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Ulga dla podatników kupujących kasy wirtualne

Ulga dla podatników kupujących kasy wirtualne

▪ 10 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Tematyką naszego dzisiejszego artykułu będzie zagadnienie kas wirtualnych mających postać oprogramowania. Wyjaśnimy, kto może korzystać z takiej opcji oraz jakie ulgi podatkowe są dostępne w związku z nabyciem kas wirtualnych.

Ulga dla podatników kupujących kasy wirtualne

Spis treści

 1. Czym jest kasa wirtualna?
 2. Ulga na zakup kasy wirtualnej

Czym jest kasa wirtualna?

Podatnicy podatku VAT dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do zapisu sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

Obecne przepisy regulują możliwość (a dla niektórych podatników obowiązek) posiadania kasy on-line

Kasy on-line wyposażone są w opcje pozwalającą przekazywanie w sposób ciągły, automatyczny i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu wprost do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas. Wynika to z treści  art. 111a ust. 3 ustawy VAT.

W konsekwencji kasa on-line to kasa rejestrująca, która zapewnia połączenie z Centralnym Repozytorium Kas w formie elektronicznej.

Dodatkowo wskazać należy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Z treści tego rozporządzenia wynika, że kasa mająca postać oprogramowania, czyli tzw. kasa wirtualna jest jednocześnie kasą on-line.

Ponadto trzeba jeszcze zwrócić uwagę na drugie istotne rozporządzenie. Chodzi mianowicie o  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Regulacja ta określa czynności, które mogą być ewidencjonowane poprzez kasy wirtualne. Przykładowo możliwość taką przewidziano dla świadczenia usług:

 • usług hotelarskich i związanych z zakwaterowaniem;
 • usług obiektów noclegowych, turystycznych oraz krótkotrwałego zakwaterowania;
 •  usług restauracyjnych;
 •  usług kateringowych. 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że stosowanie kas wirtualnych w formie opodatkowania jest prawem, a nie obowiązkiem podatników świadczących wymienione w rozporządzeniu usługi.

Kasy wirtualne stanowią alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących i przede wszystkim mają zapewnić przedsiębiorcom możliwość zmniejszenia kosztów wywiązywania z obowiązków ewidencyjnych oraz usprawnienia procesu kontroli sprzedaży detalicznej w prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki kasom wirtualnym odbywa się to w czasie rzeczywistym.

Co równie ważne stosowanie kas wirtualnych obejmować może wyłącznie usługi wymienione w rozporządzeniu. Nie jest zatem dopuszczalne, aby podatnik stosował kasę wirtualną do całej prowadzonej sprzedaży, jeżeli taka sprzedaż obejmuje też inne czynności niż te, które zostały wskazane w rozporządzeniu.

Kasa wirtualna jest rodzajem kasy on-line mającej postać oprogramowania. Kasa wirtualna może być stosowana w odniesieniu do czynności określonych w rozporządzeniu.

Ulga na zakup kasy wirtualnej

Przepisy ustawy VAT przewidują możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy podatnicy mogą odliczyć ulgę na zakup kas w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł. 

Prawo do ulgi przysługuje podatnikom:

 • u których powstał obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej i którzy rozpoczęli wykonywanie tego obowiązku przy użyciu kasy on-line,
 • u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji, ale dobrowolnie zdecydowali się na ten krok oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących,
 • którzy zostali zobowiązani przepisami prawa do wymiany dotychczas używanych kas na kasy on-line.

 

Powyższa ulga przysługuje również w stosunku na kasy wirtualnej. Dla skorzystania z ulgi ważne jest, aby podatnik posiadał fakturę na zakupową oraz dowód zapłaty całej kwoty.

W kontekście rozpatrywanego problemu istotne jest, aby wskazać, że kasa wirtualna jest oprogramowaniem. To oznacza, że ulga dotyczy wyłącznie nabycia oprogramowania, a nie urządzenia, na którym to oprogramowanie się znajduje.

Ponadto w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 6.09.2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.120.2021.2.ALN możemy przeczytać, że ulga nie przysługuje również w sytuacji, gdy podatnik nabędzie licencję do korzystania z oprogramowania w postaci kasy wirtualnej. Przepisy wyraźnie bowiem wskazują, że musi mieć miejsce nabycie kasy, czyli zakup oprogramowania. 

Ulga na zakup kasy dotyczy również podatników nabywających kasy wirtualne. Pamiętać jednak należy, że obejmuje ona wyłącznie nabycie oprogramowania. Powoduje to, że z ulgi nie można skorzystać w przypadku nabycia urządzenia, na którym oprogramowanie będzie instalowane.

Podsumowując naszą dzisiejszą analizę, możemy wskazać, że kasa wirtualna jest formą dobrowolną przewidzianą dla konkretnych czynności podlegających regulacjom podatku VAT. Kasa wirtualna jest rodzajem kasy on-line i w zakresie jej nabycia – rozumianego jako zakup oprogramowania – przysługuje ulga na zakup.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00