Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Czas pracy w 2023 r. - wymiar, dni wolne

Czas pracy w 2023 r. - wymiar, dni wolne

▪ 30 października 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W poniższym artykule przedstawiamy listę dni wolnych od pracy w 2023 roku. Ponadto przygotowaliśmy zestawienie wymiaru czasu pracy oraz sposobu jego naliczania w przypadku niedziel i świąt.

Czas pracy w 2023 r. - wymiar, dni wolne

Spis treści

 1. Wymiar czasu pracy w 2023 r.
 2. Dni wolne od pracy 2023
 3. Praca w niedzielę i święta
 4. Wymiar czasu pracy 2023 - jak ustalić?
 5. Urlop wypoczynkowy a czas pracy

Wymiar czasu pracy w 2023 r.

Miesiąc

Ilość godzin roboczych

Ilość dni roboczych

Styczeń 2023

168

21

Luty 2023

160

20

Marzec 2023

184

23

Kwiecień 2023

152

19

Maj 2023

168

21

Czerwiec 2023

168

21

Lipiec 2023

168

21

Sierpień 2023

176

22

Wrzesień 2023

168

21

Październik 2023

176

22

Listopad 2023

160

20

Grudzień 2023

152

19

Suma:

2000 godzin

250 dni

Dni wolne od pracy 2023

Dniami ustawowo wolnymi od pracy w 2023 roku są:

 1. Święto Trzech Króli – 6 stycznia (piątek),
 2. Drugi dzień Wielkiej Nocy – 10 kwietnia (poniedziałek),
 3. Święto pracy – 1 maja (poniedziałek),
 4. Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja (środa),
 5. Boże Ciało – 8 czerwca (czwartek),
 6. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia (wtorek),
 7. Wszystkich Świętych – 1 listopada (środa),
 8. Dzień Niepodległości – 11 listopada (sobota),
 9. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia – 25 grudnia (poniedziałek),
 10. Drugi dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia (wtorek).

Praca w niedzielę i święta

Nie tylko wyżej wskazane święta stanowią dni ustawowo wolne. Co do zasady Kodeks Pracy przyjmuje ten sam status ostatniemu dniu tygodnia – niedzieli. Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że na gruncie tej ustawy praca w dzień świąteczny bądź niedzielę jest rozumiana jako świadczenie pracownika na rzecz jego pracodawcy, pomiędzy godziną 6 w tym dniu, a godziną 6 następnego dnia. Nie dotyczy to jednak przypadku, w którym w zakładzie pracy ustalono inną granicę czasową obejmującą kolejne 24 godziny. Musi to jednak nastąpić w drodze wpisania odrębnych ustaleń w tym względzie w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.

Wyżej wskazana reguła dotycząca zapewnienia dnia wolnego pracownikowi w niedzielę i święta nie jest bezwzględna i doznaje wyjątku w stosunku do określonych sytuacji oraz branż:

gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej mającej na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, a również w sytuacji gdy zachodzi potrzeba ochrony mienia lub usunięcia awarii,

 • pracy w ruchu ciągłym (takiej, która musi być prowadzona nieprzerwanie przez okres 24 godzin na dobę),
 • pracy zmianowej,
 • wykonywaniu niezbędnych remontów,
 • w zakresie transportu i komunikacji,
 • przy pracy w zakładowych strażach pożarnych w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy czynnościach polegających na pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • przy pracy w rolnictwie i w hodowli;
 • w sytuacji, gdy pracownicy zostali zatrudnieni i świadczą pracę wyłącznie w weekendy (piątek, sobota, niedziela) i święta;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Wymiar czasu pracy 2023 - jak ustalić?

Aby indywidualnie ustalić ilość godzin roboczych w danym miesiącu należy dokonać obliczeń kolejno stosując się do poniższych kroków:

I. Ilość pełnych tygodni przypadającą w danym miesiącu należy pomnożyć przez 40;

II. Pozostałą ilość dni roboczych – od poniedziałku do piątku – mnożymy przez 8;

III. Iloczyn z pkt. 1. oraz 2. należy zsumować;

IV. Od otrzymanej sumy należy odjąć liczbę dni świątecznych pomnożoną przez 8 (z wyjątkiem świąt przypadających w niedzielę).

Przykład:

Wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 roku:

4 pełne tygodnie * 40h = 160h
2 dni pozostałe 8h = 16h
160h + 16h = 176h
176h – 16h (1 listopada i 11 listopada) = 160h
Wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 r. wynosi 160h

Urlop wypoczynkowy a czas pracy

W świetle Kodeksu pracy – mającego zastosowanie względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź stosunków pokrewnych – w sytuacji, w której pracownik nie wykonuje swoich obowiązków służbowych, a bierność ta jest usprawiedliwiona (np. przebywaniem na urlopie wypoczynkowym bądź chorobowym), to dochodzi do proporcjonalnego obniżenia wymiaru jego czasu pracy o ilość godzin bądź dni, w których pozostaje niedyspozycyjny.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00