Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, pogrzebowy - komu się należy?

Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, pogrzebowy - komu się należy?

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, pogrzebowy - komu się należy?

Spis treści

 1. Wartości zasiłków - komu ile się należy?
 2. Warunki skorzystania z zasiłku - kto może skorzystać?

Wartości zasiłków - komu ile się należy?

Zasiłki
Waloryzacja zasiłku chorobowego 97,5%
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia 95,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł
Limit dochodu, poniżej którego dostaniemy zasiłek rodzinny 674,00 zł
Limit dochodu – gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł

Dodatki do

zasiłku

rodzinnego

Urodzenie dziecka 1000,00 zł
Dziecko niepełnosprawne do 5. lat 60,00 zł
Dziecko niepełnosprawne starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejscowa – zamieszkanie dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła 90,00 zł
Szkoła zamiejscowa – dojazd dziecka do szkoły 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005 r. 95,00 zł
Samotne wychowywanie dziecka pełnosprawnego 193 zł na dziecko, maks.386 zł
Samotne wychowywanie dziecka niepełnosprawnego 273 zł na dziecko, maks.546 zl.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł  dziecko w wieku do 5 lat,
110 zł na dziecko powyżej 5 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł
Zasiłek pogrzebowy 4000,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000,00 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 959)

Warunki skorzystania z zasiłku - kto może skorzystać?

Dochody:

Aby otrzymać zasiłek, dochód rodzinny na osobę nie może przekraczać 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna, to dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
- osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek nie przysługuje jeśli:

 1. Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim.
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
 3. Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 4. Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
 5. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
   • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
   • ojciec dziecka jest nieznany,
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (chodzi m.in. o sytuację, kiedy rodzice rozstając się, dzielą się wychowaniem dzieci np. jedno dziecko wychowuje matka, a drugie ojciec).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00