Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Zmiany w PIT 2020

Zmiany w PIT 2020 – co czeka nas w rozliczeniu PIT za 2019 rok?

▪ 29 grudnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 8 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Rok 2020 przynosi wiele zmian w rocznych rozliczeniach PIT. Poniżej przedstawiamy 12 najważniejszych, które należy uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2019 r.

Zmiany w PIT 2020 – co czeka nas w rozliczeniu PIT za 2019 rok?

 

Spis treści

1. Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek 

2. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia – zwolnienie z PIT

3. Wyższe koszty uzyskania przychodu z pracy      

4. Mikrorachunek podatkowy – zastąpi numery kont urzędów skarbowych  

5. Nowy termin składania PIT-28 za 2019 rok         

6. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej w rocznym PIT za 2019 

7. Nowa ulga w PIT – darowizna na cele edukacyjne (kształcenie zawodowe)

8. Rozliczenie kryptowalut na PIT-38 zamiast PIT-36

9. Brak koniczności składania odrębnych oświadczeń – informacje wykażemy w PIT-36

10. Nowe wzory PIT rocznych 2019/2020   

11. Pozostałe zmiany w rozliczeniach PIT za 2019 rok      

12. Twój e-PIT dostępny dla większej liczby podatników

 

1.Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

Istotną zmianą w rozliczeniach za 2019 r. (w PIT składanych w roku 2020) jest nowa skala podatkowa. Ogólnie rzecz biorąc, od 2020 roku, zamiast 18-procentowej stawki podatku będzie obowiązywać 17-procentowa. Zmieni się również sposób obliczania podatku.

Uwaga! Ze względu na to, że przepisy weszły w życie 1 października 2019 roku, czyli w trakcie bieżącego roku (2019), w rozliczeniach PIT za 2019 rok stosuje się 17,75-procentową stawkę podatku.

 

rozliczeniu rocznym za 2019 r. obowiązywać będzie następująca skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do 85 528

17,75% *(podstawa obliczenia podatku)

minus kwota zmniejszająca podatek

ponad 85 528 zł

15 181 zł 22 gr + 32%*(podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł)

 

Kwota zmniejszająca podatek w rozliczeniach PIT za 2019 r. wynosi:

 1. 1 420 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 2. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł: 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł;
 3. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł – 548 zł 30 gr;
 4. dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł – 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł;
 5. dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

 

rozliczeniu rocznym za 2020 r. (czyli w PIT-ach składanych w 2021) obowiązywać będzie następująca skala podatkowa:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do 85 528

17%*(podstawa obliczenia podatku)

minus kwota zmniejszająca podatek

ponad 85 528 zł

14 539 zł 76 gr + 32%*(podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)

 

Kwota zmniejszająca podatek w rozliczeniach PIT za 2020 (składanych w roku 2021) wyniesie:

 1. 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł;
 5. dla podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127 000 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek.

2. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia – zwolnienie z PIT

Podatku nie płacą osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. 

Powyższą ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

Uwaga! Za 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie w 2019 obowiązuje przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia 2019 r.

 

Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Przy wyższych zarobkach, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł – za rok 2020, 35 637 zł – za rok 2019) będzie opodatkowana według skali podatkowej. 

Ulga bez PIT dla młodych nie zwalnia z zapłaty składek do ZUS i zdrowotnych (NFZ).

Przychody zwolnione z podatku oraz zapłacone składki należy jednak wykazać w PIT-11 (pracodawca), oraz w PIT-37 lub w PIT-36 (podatnik) – w dedykowanym polu dla przychodów zwolnionych. 

Należy tutaj pamiętać, że zwolnienie z podatku obowiązuje niezależnie od liczby umów. A zatem jeśli z jednej umowy młody podatnik nie przekracza dochodu zwolnionego oraz z drugiej umowy również tej kwoty nie przekracza, ale po zsumowaniu kwot z dwóch umów – wynik jest wyższy od kwoty zwolnionej  wtedy nadwyżkę ponad tę kwotę należy wykazać w PIT rocznym.

3. Wyższe koszty uzyskania przychodu z pracy

Jedną ze zmian w PIT za 2019 rok są wyższe koszty uzyskania przychodu. Nowe regulacje przypominają pod względem terminu wejścia w życie regulacje dotyczące skali podatkowej – ponieważ odpowiednie przepisy weszły w życie w październiku 2019 r., inne będą koszty uzyskania przychodu w PIT za 2019 rok (składanych w 2020), a inne w PIT za 2020 (składanych w 2021).

Koszty uzyskania przychodu w rozliczeniach rocznych za 2019 (PIT składany w roku 2020) 

Okres

Do 30 września 2019

Od października do grudnia 2019

Miesięczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

111,25

250

Miesięczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

139,06

300

Roczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

1335

1751,25

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

1668,72

2151,54

Roczne

(wieloetatowcy, miejscowi)

2002,05

2626,54

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdżający)

2502,56

3226,92

 

Podstawowe pracownicze miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszące obecnie 250 zł dotyczą także następujących przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście: 

 • z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 ustawy PIT);
 • w ramach powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy PIT);
 • na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy PIT).

 

Koszty uzyskania przychodu w rozliczeniach rocznych za 2020 (PIT składany w roku 2021)

Okres

Od 1 stycznia 2020

Miesięczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

250

Miesięczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

300

Roczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

3000

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

3600

Roczne

(wieloetatowcy, miejscowi)

4500

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdżający)

5400

 

4. Mikrorachunek podatkowy – zastąpi numery kont urzędów skarbowych

Mikrorachunek podatkowy, to indywidualny rachunek podatkowy każdego podatnika.

Od 1 stycznia 2020 r. tylko za jego pomocą można dokonywać wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Stare numery rachunków urzędów skarbowych zostaną zastąpione mikrorachunkiem.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić, korzystając z generatora na stronie MF (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego)  lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Indywidualny rachunek podatkowy zawsze będzie taki sam, nawet w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego czy nazwiska.

5. Nowy termin składania PIT-28 za 2019 rok

PIT-28 należy obecnie złożyć najpóźniej do 28 (29) lutego, a jeżeli ostatni dzień lutego jest dniem wolnym od pracy, to do pierwszego dnia roboczego po nim następującego. W roku 2020 będzie to 2 marca.

Zmiana ta jest związana usługą Twój e-PIT (wypełnianie zeznań rocznych podatników przez skarbówkę), która jest dostępna od 15 lutego. Do tej pory skarbówka wypełniała za podatnika PIT-37 i PIT-38, natomiast od 2020 ma również przygotowywać PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

6. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej w rocznym PIT za 2019

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków kwalifikowanych poniesionych w roku 2019 na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków określa się na podstawie faktur.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które obejmuje ulga termomodernizacyjna, odnajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

7. Nowa ulga w PIT – darowizna na cele edukacyjne (kształcenie zawodowe)

W PIT za rok 2019 po raz pierwszy będzie można odliczyć darowiznę przekazaną na cele kształcenia zawodowego.

Darowiznę na cele edukacyjne mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową (PIT-37), ryczałtem (PIT-28) lub podatkiem 19-procentowym (PIT-36L).

Odliczyć można darowizny przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które są:

 • kompletne;
 • zdatne do użytku;
 • młodsze niż 12 lat.

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu. Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Aby móc odliczyć darowiznę na cele kształcenia zawodowego, należy ją przekazać:

 • publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Mogą to być między innymi: pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe – o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, szkoły artystyczne.
 • publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, czyli, placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego, umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

8. Rozliczenie kryptowalut na PIT-38 zamiast PIT-36

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane są do przychodów z kapitałów pieniężnych, a nie z innych źródeł, jak było w poprzednim roku. Nawet jeśli podatnik uzyskuje przychody z kryptowalut w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to należy je zakwalifikować jako przychody z kapitałów pieniężnych. Czyli rozliczyć na PIT-38.

9. Brak konieczności składania odrębnych oświadczeń – informacje wykażemy w PIT-36

Od 2020 roku następujące informacje przekazujemy wyłącznie w zeznaniu rocznym:

 • dokonanym wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej;
 • wyborze (rezygnacji) sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości;
 • wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek;
 • wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę osobową prawa handlowego.

Dotychczas informacje te należało złożyć w urzędzie skarbowym poprzez odrębne zawiadomienie w zakresie wymienionych informacji.

10. Nowe wzory PIT rocznych 2019/2020

Nowe wzory PIT rocznych to konsekwencja zmian wprowadzonych ustawą o PIT, tj. np. zwolnienia PIT dla młodych, darowizny na cele edukacyjne, ulgi termomodernizacyjnej itp.

PIT-11 za 2019 rok

W nowym PIT-11 dodano wiersze dotyczące przychodów osób do 26 roku życia. Wyznaczono pola na ujęcie przychodów podlegających opodatkowaniu oraz tych z podatku zwolnionych. Oba rodzaje przychodów należy przenieść do PIT-36 lub PIT-37.

Dodano również pola dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych przez osoby do 26 roku życia. Rozdzielono je na składki płacone od dochodu zwolnionego oraz od dochodu opodatkowanego. Tu warto przypomnieć, że składki płacone przez osoby młode, zarówno społeczne, jak i zdrowotne od dochodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu w rocznym PIT, jednak wykazujemy je w obliczeniu dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Inna zmiana w nowym PIT-11, to usunięcie rozdzielenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Obecnie przeznaczono na to jeden wiersz.

PIT-37 i PIT-36 za 2019 rok

W PIT-36 i PIT-37 przede wszystkim dodano pola, w którym osoby do 26 roku życia powinny wykazać dochody zwolnione z opodatkowania (zmiana opisana w pkt.2). Inną zmianą jest wyodrębnienie pola dotyczącego rodzaju składanej korekty.

 W PIT-36 dodano sekcję, w której można wskazać rachunek bankowy, na który urząd skarbowy ma zwrócić nadpłatę podatku oraz wyznaczono nowe pola do obowiązków informacyjnych (zmiana opisana w pkt.9).

PIT-36L za 2019 rok 

W PIT-36L, w części E, dotychczasowe dwa wiersze, tj. „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)” oraz „Inne odliczenia niewymienione w poz. od 23 do 29” zastąpione zostały jednym wierszem, tj. „Odliczenia od dochodu – wykazane w części B załącznika PIT/O”. Podobną zmianę zastosowano w przypadku odliczeń od podatku. Oznacza to, że od 2020 r. PIT-O jest również załącznikiem do PIT-36L.

Pozostałe formularze PIT, które zawierają zmiany:

 • PIT-38 - Dodano nowy wiersz, w którym należy wykazać dochody z walut wirtualnych (zmiana opisana w pkt. 8);
 • PIT-O - Dodano nowe pola w związku z ulgą na cele kształcenia zawodowego (pkt 7) oraz ulgą termomodernizacyjną (pkt 6);
 • PIT-B - Dodano pola dotyczące przychodów z praw własności intelektualnej oraz o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Ponadto, wszystkie formularze PIT zawierają zmiany redakcyjne (np. zmiana treści przypisu, daty itp.).  

Jeżeli PIT w urzędzie zostanie złożony na nieobowiązującym druku, urząd nie przyjmie zeznania rocznego. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę, czy wypełniamy nasz PIT na aktualnym formularzu.

11. Pozostałe zmiany w rozliczeniach PIT za 2019 rok

 • Ulga na IKZE – maksymalne odliczenie ulgi na IKZE za rok 2019 wynosi 5 718 zł.
 • Sprzedaż nieruchomości nabytej od spadkodawcy – zmiana dotyczy 5-letniego okresu uprawniającego do zwolnienia z podatku. Od 2020 roku podatku od sprzedaży nieruchomości nie zapłacimy, jeśli między nabyciem nieruchomości przez spadkodawcę a sprzedażą przez spadkobiercę minęło co najmniej 5 lat. Wcześniej ten okres był liczony od dnia nabycia przez spadkobiercę.
 • Ulga mieszkaniowa – podatku ze sprzedaży nie zapłacimy, jeśli w ciągu trzech lat dochód ze sprzedaży przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe. Wcześniej były na to dwa lata.
 • Nowy sposób rozliczenia straty podatkowej – straty poniesione w 2019 roku można rozliczyć w PIT 2019 albo w pięciu następujących po sobie latach podatkowych, z tym że kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% straty. Korzystającej z tej możliwości po raz pierwszy za 2019 r. stratę można odliczyć jednorazowo do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50% w jednym roku).
 • Nowe stawki karty podatkowej na 2020 r. – odnajdziemy je w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług.

 12. Twój e-PIT dostępny dla większej liczby podatników

Jednym z planów Ministerstwa Finansów w kwestii rozliczenia podatkowego PIT 2020 jest umożliwienie skorzystania się z usługi Twój e-PIT większej liczbie podatników. Sprzyjać ma temu możliwość rozliczenia PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe będą samodzielnie rozliczać podatników. Niestety nic się nie zmienia w kwestii automatycznego stosowania odliczeń takich jak ulga na leki lub ulga na internet.

 

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00