Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe PIT 2020 – aktualne tendencje w podejściu podatników do rozliczeń podatku dochodowego

PIT 2020 – aktualne tendencje w podejściu podatników do rozliczeń podatku dochodowego

▪ 15 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 15 maja 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Rok 2019 okazał się przełomowy ze względu na liczbę deklaracji podatkowych złożonych w wersji cyfrowej. Przed rokiem uruchomiono także usługę Twój e-PIT, w której KAS zaproponowała podatnikom automatycznie wypełnione deklaracje. Tegoroczne doświadczenia podatników związane z rozliczaniem PIT wskazują na utrzymanie się ubiegłorocznych tendencji.

PIT 2020 – aktualne tendencje w podejściu podatników do rozliczeń podatku dochodowego

W roku 2019 miały miejsce dwie znaczące zmiany w sposobie rozliczania deklaracji podatkowych PIT. Znacznie wzrosła liczba (do ponad 16 mln) podatników korzystających z elektronicznych form rozliczenia, a także po raz pierwszy w historii udostępniono usługę Twój e-PIT. Czego możemy spodziewać się po tegorocznych rozliczeniach?

Rozliczenie PIT przez internet

W tym roku według raportu KPMG 75% podatników zadeklarowało chęć rozliczenia podatku za pośrednictwem narzędzi cyfrowych i internetu. Zaledwie 20% podatników planowało złożenie deklaracji bezpośrednio w urzędzie, a jedynie 5% zamierzało wysłać zeznanie pocztą. Zapowiada to wzrost liczby deklaracji złożonych w formie elektronicznej w stosunku do 16 mln złożonych przed rokiem.

Rządowa usługa Twój e-PIT

W ubiegłym roku udostępniono podatnikom rządową usługę Twój e-PIT, za której pośrednictwem Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione deklaracje PIT. Wstępnie wypełnione deklaracje mogą zostać zaakceptowane przez podatnika bez zmian, poddane edycji, a następnie zaakceptowane, automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia lub odrzucone. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom tegoroczny Twój e-PIT nie zapewnia możliwości rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

System Twój e-PIT okazuje się – podobnie jak przed rokiem – najpowszechniejszym sposobem złożenia deklaracji PIT przez internet w Polsce. Z usługi skorzystało 52% podatników rozliczających deklarację elektronicznie. Z konkurencyjnego rządowego systemu e-Deklaracje wysłano do urzędów skarbowych 26% elektronicznych zeznań, a 22% podatników skorzystało w tym celu z innego programu komputerowego lub usługi cyfrowej.

Twój e-PIT jest szczególnie popularny wśród najmłodszych podatników. W grupie wiekowej do 24 lat skorzystało z usługi aż 77% rozliczających PIT elektronicznie, w grupie wiekowej 25-34 – 56%, a w grupie wiekowej 35-44 – 59%. W każdym wypadku jest to wzrost w stosunku do danych z ubiegłego roku.

Aż 97% podatników korzystających w tym roku z usługi Twój e-PIT ocenia ją pozytywnie.  Znaczna część podatników (46%) skorzystała z możliwości niewprowadzania żadnych zmian do automatycznie przygotowanej deklaracji i zaakceptowała ją w oryginalnej postaci; 32% podatników wprowadziło do deklaracji zmiany, a 17% odrzuciło automatycznie przygotowaną deklarację. Z kolei 5% podatników nie zrobiło nic – ich wstępnie przygotowane rozliczenie zostało więc z końcem kwietnia zaakceptowane w zaproponowanej przez KAS postaci.

Ulgi w rozliczeniu podatkowym

Prawie połowa podatników (49%) deklaruję chęć skorzystania w czasie rozliczenia PIT z odliczeń ulg podatkowych. Wśród ulg podatkowych, z których najchętniej korzystają Polacy, prym wiedzie ulga prorodzinna (ulga na dzieci) – w tym roku skorzysta z niej 56% wszystkich podatników korzystających z ulg. Inne popularne ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT 2020 to: ulga z tytułu darowizn (20%), ulga rehabilitacyjna (18%), ulga na internet (12%), ulga dla młodych (6%), ulga termomodernizacyjna (5%).

1% na rzecz OPP

W odniesieniu do ubiegłorocznych danych nie zmienił się procent podatników deklarujących chęć przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Zamiar taki ma w tym roku 84% podatników. Z prawa do przekazania 1% najczęściej rezygnują osoby młode – w wieku do 24 lat (co trzecia tego nie robi). Statystycznie chęć przekazania 1% podatku rośnie wraz z poziomem wykształcenia podatnika.

Przekazując 1%, przy wyborze OPP podatnicy najczęściej kierują się sugestią znajomych i rodziny (68%). Jednak aż 17% podatników dokonuje wyboru na podstawie informacji z mediów, a 15% przekazuje 1% losowo wybranej organizacji.

Wśród najczęstszych powodów rezygnowania z prawą do dysponowania 1% należy wymienić: brak zaufania w stosunku do OPP (15%), brak przekonania o efektywności takiego działania (14%), brak wiedzy o możliwości przekazania 1% (12%).

Świadomość Polaków na temat obciążeń podatkowych PIT

Poziom świadomości na temat wykorzystania przez państwo środków pochodzących z podatku dochodowego wiąże się z poziomem wykształcenia podatnika. 92% osób z wykształceniem wyższym zdaje sobie sprawę, że podatek PIT stanowi źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku podatników z wykształceniem podstawowym jest to zaledwie 58%. 13% Polaków nie wie, że podatek PIT jest źródłem dochodów JST.

Prawie wszyscy podatnicy (98%) wiedzą, że 1% podatku przekazywany na rzecz OPP nie jest formą dodatkowego obciążenia podatkowego.

Elektroniczny PIT – przygotowanie deklaracji podatkowej

Popularność elektronicznych form przygotowania deklaracji podatkowej przekłada się na coraz bardziej samodzielne podejście podatników do rozliczenia. Maleje liczba podatników (37%), którzy zlecają przygotowanie rozliczenia komuś innemu, tj. księgowym, znajomym lub rodzinie. W tym roku nastąpił wzrost o 3 punkty procentowe do 51% osób, które samodzielnie przygotowują zeznanie, a jedynie 12% podatników korzysta z częściowej pomocy w przygotowaniu formularzy PIT.

Samodzielne przygotowanie zeznania podatkowego nie jest już oceniane przez podatników jako trudne. W tym roku 30% podatników twierdzi, że rozliczenie było bardzo łatwe, a 37% określa rozliczenie jako łatwe.

 

Źródło: KPMG

 

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00