• Rozliczenie PIT 37

  Bezpłatny
  program umożliwiający
  rozliczenie PIT-37

 • PIT 37 w PITax.pl

  PITax.pl zbiera wywiad o Twoich przychodach i samodzielnie dobiera odpowiedni formularz do rozliczenia. Najczęściej jest to najpopularniejszy - bo rozliczany przez 82% podatników - PIT-37.
  Jeśli zaznaczysz, że uzyskałeś przychody, które należy rozliczyć na formularzu PIT-36 lub innym formularzu - PITax.pl automatycznie dobierze formularze. PITax.pl zada Ci również pytania o wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą przyczynić się do obniżenia Twojego podatku i w razie potrzeby wypełni odpowiedni formularz załącznika.

 • 82% podatników rozlicza się na formularzu PIT-37. Na tym formularzu rozliczysz najpopularniejsze przychody, w tym przychody z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło.

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT-37 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo prezentację rozliczenia PIT w PITax.pl, aktualne druki PIT 37 program do pobrania, informacje o tym jak je wypełnić oraz przegląd bazy wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozliczeniem na druku PIT-37.

  • Pobierz
   PIT-37 druki

  • Kto wypełnia PIT 37?

  • Kiedy PIT 37
   nie wystarczy?

  • Terminy
   i obowiązki podatnika

  • Baza
   wiedzy

 • Kto i kiedy powinien wypełnić PIT-37?

  Kto i kiedy powinien wypełnić PIT-37?

  PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 18 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika (czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). W 37 PIT rozliczamy w szczególności przychody:

  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
  • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

  rozliczenie PIT 37 elektronicznie

 • Jak rozliczyć PIT-37

  Jak rozliczyć PIT-37

  Formularze PIT-37 są najczęściej składanymymi PIT-ami w urzędzie skarbowym. Druk PIT-37 mają obowiązek wypełnić osoby, które w ubiegłym roku uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, czyli gdy odpowiednie podmioty pobierały z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  PIT-37 powinien być wypełniony w oparciu o:

  • PIT-11 - na którym wykazywane są m.in. dochody z pracy, umów o dzieło/zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich,
  • PIT-40A/11A - na którym wykazywane są dochody z emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych),
  • PIT-8C - na którym wykazywane są np. dochody ze stypendium
  • PIT-R -na którym wykazywane są dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

  Dochody, koszty uzyskania przychodu, zaliczki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wykazane w powyższych PIT-ach należy przepisać do zeznania głównego PIT-37 do odpowiednich rubryk. Jeżeli w dwóch PIT-ach mamy wypełnione takie same rubryki, to w zeznaniu głównym podajemy kwotę zsumowaną z obu PIT-ów (np. w PIT-11 kwota składki zdrowotnej wynosi 500 zł oraz w PIT-40A/11A kwota składki zdrowotnej wynosi 300 zł - w pole dotyczące składki zdrowotnej w PIT rocznym wykazujemy 800 zł).

  Do PIT rocznego można dołączyć PIT-D, w którym możemy odliczyć ulgi mieszkaniowe oraz PIT-O, w którym odliczymy inne ulgi, np. przekazane darowizny, ulgę na dzieci, ulgę internetową.

  Dla osób, które nie wiedzą jak rozliczyć PIT 37, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PIT-37 przez internet. Program do PIT pomoże nie znającym się na podatkach przy poprawnym wypełnieniu PIT.
  Rozliczenie PIT 37 2017 można wysłać online do urzędu skarbowego lub wydrukować i zanieść osobiście.

  druki PIT-37

   

 • Załączniki do PIT

  Załączniki do PIT

  Załączniki, jakie można dołączyć do PIT-37, to PIT-O oraz PIT-D. PIT-D służy do wykazania ulg mieszkaniowych, PIT-0 do wykazania ulg innych niż mieszkaniowe, które obowiązują w danym roku podatkowym. Rok podatkowy, to rok, za który rozliczamy PIT. Czyli składając PIT w roku 2019 rokiem podatkowym jest rok 2018.

  PIT/O

  Popularne ulgi, które można odliczyć w PIT/O, to ulga na dzieci, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, działalność charyt.-opiekuńczą Kościoła oraz z tytułu oddania krwi, ulga na ikze, czy ulga zagraniczna.

  W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

  PIT/D

  PIT/D służy do odliczenia ulg mieszkaniowych, np. ulgi mieszkaniowej, czy odsetkowej, a także do ulg domowych, które nie znalazły pokrycia w ubiegłych latach, np. ulga remontowa, czy budowlana.

  Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

 • Kiedy PIT-37 nie wystarczy

  Kiedy PIT-37
  nie wystarczy

  Rozliczenie na PIT-37 jest uzależnione od rodzaju dochodów, które uzyskiwaliśmy w ubiegłym roku. Nie wszystkie dochody można rozliczyć na tym formularzu, ponieważ druk ten służy do wykazania dochodów od płatników; czyli np. z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, zlecenie, czy działalności wykonywanej osobiście. Jeśli poza tymi dochodami uzyskaliśmy inny rodzaj dochodów, to musimy je rozliczyć na innym PIT. I tak - jeśli uzyskaliśmy dochody z zagranicy, z dział. gosp. opodatkowanej 18/32-procentową stawką ryczałtu, małoletnich dzieci  - musimy sięgnąć po PIT-36, jeśli uzyskaliśmy dochody z dział.gosp.ryczałtowej lub najmu prywatnego - musimy rozliczyć się na PIT-28, jeśli mieliśmy przychody z dział.gosp. opodatkowanej liniowo - musimy je wykazać na PIT-36L, dochody z papierów wartościowych wykazujemy na PIT-38, a dochody z nieruchomości na PIT-39.

  Jedynie PIT 37 i PIT-36 wzajemnie się wykluczają - do urzędu możemy złożyć albo PIT 37 albo PIT 36. Jednakże możemy znaleźć się w sytuacji, gdy w urzędzie będziemy musieli złożyć kilka druków PIT, np. gdy w jednym roku uzyskiwaliśmy dochody z najmu prywatnego (PIT-28) oraz z pracy (PIT-37).

  Wszystkie PITy oprócz PIT-28 należy złożyć w urzędzie do końca kwietnia, PIT-28 do końca stycznia. Gdy ostatnim dniem stycznia lub kwietnia jest dzień wolny od pracy, wtedy na złożenie PIT mamy czas do do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 stycznia lub 30 kwietnia.

  Jak widać z powyższego tekstu nie zawsze wystarczające jest rozliczenie
  PIT-37. Program do PIT dobierze za państwa odpowiedni formularz PIT - na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika. Wybierz rozliczenie PIT-37 internetowo i odpocznij na rok od podatków.

  rozliczenie PIT 37

 • Terminy i obowiązki podatnika

  Terminy i obowiązki podatnika

  Ważne terminy dla podatnika, to te związane z rozliczeniem rocznym PIT oraz zapłatą podatku - jeśli taki wynika z zeznania.

  • 31 stycznia - to czas na złożenie PIT-28 oraz zapłatę podatku wynikającą z zeznania. Nie trzeba składać PIT i płacić podatku w tym samym czasie - np. zeznanie możemy złożyć 17 stycznia, a zapłacić podatek 31.
  • 30 kwietnia - to czas na złożenie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39  oraz zapłatę podatku wynikającą z zeznania. Nie trzeba składać PIT i płacić podatku w tym samym czasie - np. zeznanie możemy złożyć w marcu, a zapłacić podatek w kwietniu.

  Gdy ostatnim dniem stycznia lub kwietnia jest dzień wolny od pracy, wtedy na złożenie PIT mamy czas do do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 stycznia lub 30 kwietnia.

  • W roku 2018 nie musimy pamiętać o dacie  składania PIT-12.  Z dniem 15 marca 2017 r. uchylony został art. 37 updof. Oznacza to, że podatnicy nie mogą zlecać płatnikom dokonania rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40.  Nie ma więc  możliwości ani  potrzeby składania płatnikom PIT-12.
  • przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia - złożenie pracodawcy PIT-2, dzięki temu pracodawca będzie od nas pobierał mniejsza zaliczki na podatek.
 • Pobierz druki PIT 37 na rok 2018/2019

 • Artykuły na temat PIT 37

  • Jak rozliczyć PIT przez internet
   Jak rozliczyć PIT przez internet

   30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak rozliczyć PIT-37 online oraz inne PIT-y roczne.

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga na dzieci w PIT 2017

   Najczęściej występującą ulgą w PIT-ach jest ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną. Na uldze tej można zaoszczędzić wiele podatku. Jej wysokość zależy od liczby dzieci. Rozliczenie PIT przez internet wyliczy za Ciebie odpowiednią wysokość ulgi prorodzinnej, natomiast dla osób chcących poznać zasady jej obliczania polecamy poniższy artykuł.

  • Wynagrodzenie z umowy-zlecenia
   Wynagrodzenie z umowy-zlecenia

   Przy różnych wariantach umowy-zlecenia kwota netto (do wypłaty) może się różnić, mimo takiej samej kwoty brutto podanej w umowie.

  • PIT po terminie
   PIT po terminie

   Ustawa o PIT przewiduje określone terminy dla złożenia rocznych rozliczeń. Jeśli przegapimy określone terminy, to możemy złożyć tzw. czynny żal wraz ze złożeniem PIT po ustawowym terminie.

  • 1% a darowizna na cele pożytku publicznego
   1% a darowizna na cele pożytku publicznego

   Wypełniając PIT możemy wspomóc Organizację Pożytku Publicznego podwójnie; obdarowując ją 1% oraz dokonując darowizny. Są to dwie, odrębne, niezależne od siebie formy pomocy.

  • Praca na emeryturze
   PIT Emeryta

   Pracujący emeryci składają do urzędu skarbowego zeznanie roczne. Wypełniają je na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u PIT-40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11

  • Bezrobotni
   Rozliczenie PIT przez bezrobotnych

   Osoby bezrobotne powinny składać PIT do urzędu skarbowego - obowiązek taki mają osoby, które dostają zasiłek dla bezrobotnych. PIT-37 należy wypełnić w oparciu o PIT-11, który jest otrzymywany z urzędu pracy.

  • Kalendarz podatkowy
   Kalendarz podatkowy

   Rozliczenie PIT 37 wiąże się z dwoma głównymi obowiązkami; złożeniem PIT w urzędzie. Można złożyć PIT osobiście, wysłać pocztą lub wysłać PIT 37 online do urzędu - niezależnie od sposobu wysyłki PIT do urzędu nieprzekraczalnym terminem jest 30 kwietnia, a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to czas złożenia PIT wydłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. DRugim obowiązkiem jest zapłata podatku.

  • Wygrane w konkursach
   Wygrana w konkursie a rozliczenie PIT

   Wygrane w konkursach (np. internetowych, w kasynie, w lotto) zazwyczaj są opodatkowane powyżej określonej kwoty, a i zwyczajowo organizator pobiera podatek od wygranej w konkursie - laureaci nie muszą więc wykazywać dochodów z wygranych w PIT.

  • Umowa zlecenie/dzieło
   Rozliczenie umowy zlecenie/dzieło

   Sposób rozliczenia umowy zlecenia lub o dzieło zależy od wysokości wynagrodzenia zawartej w umowie. Jeśli wynagrodzenie jest niższe niż 200 zł brutto, to nie wykazujemy tego dochodu w naszym zeznaniu rocznym.

  • Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca
   Osoba samotnie wychowująca
   a rozliczenie PIT

   Osoby, które wybiorą sposób rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci (zaznaczenie kwadratu nr 4 w PIT-36 lub PIT-37) zapłacą mniejszy podatek, niż gdyby rozliczały się w sposób indywidualny. Aby móc się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca należy spełnić odpowiednie warunki. Jako osoba samotnie wychowująca można rozliczyć się tylko w PIT 36 i w PIT 37. Online można wysłać zeznanie, jak i złożyć osobiście w urzędzie.

  • Rozliczenie z małżonkiem
   Rozliczenie z małżonkiem

   Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko na druku PIT-37 lub PIT-36. Aby móc rozliczyć się razem, małżonkowie muszą spełniać odpowiednie warunki; być małżeństwem przez cały poprzedni rok oraz być we wspólnocie majątkowej przez cały poprzedni rok.

  pokaż więcej

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00