Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Ulga rehabilitacyjna dla współwłaścicieli aut

Ulga rehabilitacyjna dla współwłaścicieli aut

▪ 31 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 31 marca 2022 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Podatnik uprawniony do ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć w zeznaniu podatkowym wydatki na samochód, którego jest współwłaścicielem lub właścicielem.

Ulga rehabilitacyjna dla współwłaścicieli aut

Spis treści

  1. Kto skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej?
  2. Ulga rehabilitacyjna a właściciel samochodu

Kto skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi może skorzystać osoba niepełnosprawna, posiadająca: orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy młodzieży do 16 roku życia - lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Należy pamiętać również o tym, że prawo do ulgi posiada podatnik, który ma na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie.

Ponadto dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej na koniec 2021 r. tj. 15 010,56 zł.

Należy również wspomnieć o tym, że od 2022 r. ulga rehabilitacyjna została poszerzona o nowe pozycje.

Z preferencji skorzystają osoby, których roczny dochód przekroczy kwotę 30 tys. zł. Przy dochodach poniżej tej kwoty, odliczenie ulgi będzie mieć wpływu na wysokość podatku dochodowego.

Ulga rehabilitacyjna a właściciel samochodu

Do ulgi rehabilitacyjnej niepełnosprawni mogą uwzględniać wydatki na używanie samochodu, nawet gdy podatnik nie jest wymieniony w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu, ale jest jego współwłaścicielem.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT odliczane mogą być wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, np. małżonka, dzieci, rodziców czy rodzeństwo.

Należy jednak zaznaczyć, że odliczenie to jest limitowane i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zostało to potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2022 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.1236.2021.2.SR, w której wyjaśnił, że regulacje podatkowe dotyczące ulgi rehabilitacyjnej nie pozbawiają podatnika prawa do jej skorzystania, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko, np. współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym podatnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, a samochód stanowi wspólny składnik majątku małżonków

Ponadto w tym zakresie ulga obejmuje wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych, np. na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, ale i również odliczeniu podlegają też wydatki dotyczące utrzymania samochodu takie jak: przegląd techniczny, naprawa czy zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00