Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Jak rozliczyć emeryturę/rentę z zagranicy

Jak rozliczyć emeryturę/rentę z zagranicy

▪ 7 listopada 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Sposób rozliczenia emerytury z zagranicy zależy od państwa, które emeryturę wypłaca. W zależności od kraju zagranicznego - czasami emerytury nie musimy wykazywać w polskim PIT, a czasami - jesteśmy do tego zobowiązani. Sprawdź jak rozliczyć emeryturę pobieraną za granicami Polski.

Jak rozliczyć emeryturę/rentę z zagranicy

Spis treści

 1. Przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania a emerytury
 2. Emerytura z zagranicy w zeznaniu rocznym
 3. Zagraniczne dochody zwolnione z podatku

Przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania a emerytury

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo), przewidują różne sposoby opodatkowania emerytur i rent z zagranicy (zależnie od państwa, z którym Polska ma podpisaną umowę upo, stosowane jest jedno z nich), na przykład:  

 • emerytury(renty) wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, tj. w państwie zamieszkania;  
 • emerytury (renty) podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, z którego przekazywane są płatności;
 • emerytury (renty) przekazywane z jednego państwa osobie zamieszkałej w drugim państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w obu państwach (w takiej sytuacji zastosowanie ma właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Zgodnie z przepisami podatkowymi - metodę unikania podwójnego opodatkowania w zakresie dochodów zagranicznych, stosujemy, gdy podatek był pobrany za granicą lub gdy umowa z danym krajem wskazuje opodatkowanie dochodu za granicą oraz w Polsce - czyli gdy podatek jest pobierany dwa razy (podwójne opodatkowanie).

Występują też sytuacje, gdy z państwem, z którego otrzymywana jest emerytura (renta) nie zawarto umowy. W przypadku emerytur (rent) przekazywanych osobie zamieszkałej w Polsce z państw, z którymi Polska nie zawarła umowy, będą one opodatkowane w Polsce na ogólnych zasadach z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia.

Emerytura z zagranicy w zeznaniu rocznym

Po zakończonym roku podatnik uzyskujący emeryturę (rentę) zagraniczną zobowiązany jest co do zasady, złożyć zeznanie roczne PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG – jeśli zastosowanie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzn. jeżeli emerytura podlega opodatkowaniu i w Polsce, i za granicą) w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

W przypadku, gdy do rozliczenia emerytury (renty) ma zastosowanie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania, to należy mieć na uwadze, że:  

 • przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją:  

-  jeżeli podatnik oprócz emerytury zagranicznej nie uzyskał w Polsce innych dochodów opodatkowanych wg skali - nie ma obowiązku złożyć zeznania PIT-36 i PIT/ZG,  

- jeżeli podatnik oprócz emerytury zagranicznej osiągnął inny dochód opodatkowany według skali podatkowej w Polsce – nie wykazuje emerytury (renty) zagranicznej w części D PIT-36, a wykazuje ją w części H tylko celem ustalenia stopy procentowej; dodatkowo dochód zagraniczny wykazuje w załączniku PIT/ZG.  

 • przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego

bez względu na to, czy podatnik uzyskał w Polsce dochody opodatkowane według skali czy też nie, wypełnia część D PIT-36 wykazując uzyskane za granicą dochody i zapłacony za granicą podatek (do wysokości limitu przypadającego do odliczenia), natomiast w PIT/ZG wykazuje dochody z emerytury zagranicznej i podatek zapłacony za granicą (w pełnej wysokości – bez uwzględnienia limitu do odliczenia).

Jeżeli nie ma zastosowania żadna metoda unikania podwójnego opodatkowania, bo zgodnie z umową emerytura zagraniczna podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, to podatnik nie wypełnia PIT/ZG.

Zagraniczne dochody zwolnione z podatku

Wolne od podatku są otrzymywane z zagranicy:

 1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
 2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
 3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945

– pod warunkiem przedstawienia płatnikowi, dokumentu instytucji zagranicznej, stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

Wolne od podatku są również: wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych, podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00