Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19

Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19

▪ 27 stycznia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 27 stycznia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne deklaracje podatkowe PIT będą ostatnimi, w których uwzględnimy darowizny na cel zwalczania pandemii SARS-CoV 2. Możliwość ujęcia datków w naszym rozliczeniu podatkowym jest ściśle powiązane z datą wygaśnięcia stanu epidemii.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19
Ostatni rok rozliczenia ulgi 2024/2025

Istota ulgi

Preferencja podatkowa polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania datków przekazanych w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii SARS-CoV 2. W zależności od przyjętego sposobu rozliczeń z fiskusem, w 2022 roku ulga będzie polega na pomniejszeniu przychodu bądź dochodu o pełną wartość przekazanej darowizny.

Zasadniczym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi jest przekazanie darowizny na przeciwdziałanie Covid-19. Ustawodawca nie pozostawił pola do interpretacji, co należy rozumieć pod pojęciem przeciwdziałania Covid-19 definiując to jako:

wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do dwóch podmiotów ustawodawca wprowadza dodatkowe warunki jakie powinna spełniać darowizna. Z uwagi na szczególny charakter prawny prowadzonej działalności, darczyńca powinien się upewnić, co do przeznaczenia datku dla:

 • Agencji Rezerw Materiałowych – w tym przypadku przekazywana darowizna powinna zostać przeznaczona na cele wykonywania zadań ustawowych jednostki;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarnych – niezależnie od celu datku jakim jest przeciwdziałanie Covid-19, darczyńca powinien przekazać środki pieniężne/niepieniężna na cele wykonywania działalności statutowej.

Przedmiot darowizny

Pierwotna konstrukcja ulgi ograniczała darowiznę wyłącznie do wsparcia technicznego (rzeczowego), jednakże w rozliczeniach w 2023 r. (PIT za 2022 r.) nie ma znaczenia, czy darowizna z tego tytułu zostanie przekazana w formie pieniężnej czy niepieniężnej.

Wysokość odliczenia zależna od terminu darowizny

Ulga na przeciwdziałanie Covid-19 zagościła w porządku prawnym od początku 2020 roku. W początkowej fali zakażeń wirusem SARS-CoV 2, ustawodawca zdecydował się na przyznanie odliczenia od podstawy opodatkowania wyższej kwoty aniżeli rzeczywista wartość darowizny. Jak bowiem stanowi art. 52n ustawy o PIT datki przekazane w okresie:

 • Od stycznia do kwietnia 2020 r. podlegały odliczeniu w wartości 200% darowizny,
 • W maju 2020 r. podlegały odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
 • Od początku czerwca do końca września 2020 r. – odliczenie wartości 100% darowizny,
 • Od pierwszego października do końca grudnia 2020 r. – odliczenie dwukrotności wartości darowizny,
 • Od początku stycznia do końca marca 2021 r. – odliczenie o wartości 150% darowizny,
 • Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. – zgodnie z przepisami ustawy o PIT odliczenie jest możliwe do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, podlegały odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

Ulga w PIT 2024/2025

Ulga w związku z darowizną na przeciwdziałanie Covid-19 może zostać uwzględniona przez podatników rozliczających się na formularzach:

 • PIT 28 – opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku osób rozliczających się na formularzu PIT-28 podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie osiągniętego przychodu;
 • PIT 36 – osoby będące na zasadach ogólnych (skala podatkowa 12% oraz 32% PIT), które uzyskały jakiekolwiek przychody niebędące rozliczane za pośrednictwem płatnika. Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi dochód;
 • PIT 36L – podatnicy podatku liniowego, których dochody są opodatkowane wg jednolitej stawki 19% (niezależnie od wysokości dochodu). Podstawą opodatkowania dla „liniowców” jest dochód;
 • PIT 37 – podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), których wszystkie dochody zostały osiągnięte za pośrednictwem płatnika.

Ulga wykazywana jest przez wszystkich powyższych podatników na załączniku do deklaracji PIT/O w pozycjach 21. i 23. dla rozliczenia indywidualnego oraz 22. i 24. dla rozliczenia wspólnego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00