Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Emerytura stażowa - od kiedy, warunki przyznania, wysokość

Emerytura stażowa - od kiedy, warunki przyznania, wysokość

▪ 29 stycznia 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 29 stycznia 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, pod lupę zostanie wzięty obywatelski projekt ustawy wprowadzający tzw. emeryturę stażową. O dalszych losach wcześniejszej emerytury będziemy mogli przekonać się dopiero w I połowie lutego, jednak już dzisiaj przedstawiamy założenia dotyczące wprowadzenia nowego świadczenia.

Emerytura stażowa - od kiedy, warunki przyznania, wysokość
Prace legislacyjne w toku
 • Na najbliższym posiedzeniu, Sejm zajmie się kwestią wprowadzenia tzw. emerytury stażowej.
 • Emerytura stażowa miałaby wynieść nie mniej niż minimalne gwarantowane świadczenie emerytalne.
 • Emeryturą stażową będą objęte osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.

Komu przysługuje emerytura w 2025 r.?

Aktualnie obowiązujący system emerytalny obowiązuje od przeszło ćwierć wieku. Tzw. system zdefiniowanej składki został wprowadzony do polskiego porządku prawnego wraz z 1 stycznia 1999 r.

Znana do dnia dzisiejszego konstrukcja świadczeń emerytalnych zakłada, że jeśli ktokolwiek osiągnął wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni) i był objęty ubezpieczeniem emerytalnym przez choćby jeden dzień, to wówczas nabywa prawo do emerytury.

Należy jednak pamiętać, że funkcjonujący system emerytalny został skonstruowany w ten sposób, że na wysokość wypłacanej emerytury wpływają takie czynniki jak:

 • Czas opłacania składek,
 • Wysokość środków przekazywanych na ubezpieczenie emerytalne,
 • Źródło uzyskiwanych przychodów/dochodów.

Nie wszyscy ubezpieczeni otrzymają tzw. minimalną emeryturę, której wartość nie może być niższa niż ustalona w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ok. 1780 zł).

Dodatkowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać gwarantowaną kwotę świadczenia emerytalnego jest konieczność osiągnięcia okresu składkowego/nieskładkowego wynoszącego przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w odniesieniu do mężczyzn.

Świadczenia niższe niż tzw. minimalna emerytura stanowią aż 9,6% wszystkich emerytur.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Ile wynosi minimalna emerytura w 2025 r.?

Wartość minimalnej emerytury od marca 2024 r. będzie mieścić się w przedziale od 1777,46 do 1780,64 zł.

Od kiedy emerytura stażowa?

Koncepcja emerytury stażowej została sformułowana w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk zarejestrowany pod nr 27). Na chwilę publikacji treści niniejszego artykułu, nieznany jest dokładny harmonogram najbliższych obrad Sejmu, na którym będzie prowadzona debata w sprawie losów wcześniejszej emerytury.

Wiadomo natomiast, że parlamentarzyści zbiorą się w dniach 7, 8, 9 lutego i wówczas rozpoczną prace nad omawianym projektem. 

Aktualnie nie sposób ocenić, w jakim terminie zaczną obowiązywać przepisy obywatelskiego projektu nowelizacji. Wnioskując natomiast z zapisów ustawy, emerytura stażowa ma dotyczyć osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Okresem granicznym jest początek 1949 r., gdyż wówczas zaczął obowiązywać tzw. nowy system emerytalny (system zdefiniowanej składki).

Warunki przyznania emerytury stażowej

Zgodnie z założeniami nowelizacji emerytura stażowa przysługiwałaby osobom ubezpieczonym, którzy: 

 • osiągnęli odpowiednio długi staż składkowy jeszcze przed ukończeniem 60. (w przypadku kobiet) lub 65. roku życia (w przypadku mężczyzn);
 • cechują się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym 35 lat (dla kobiet) lub 40 lat (w stosunku do mężczyzn);
 • urodzili się po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura stażowa jako nowe uprawnienie

Mając na uwadze wykładnie celowościową przepisów nowelizacji, emerytura stażowa będzie stanowiła uprawnienie, a nie obowiązek ubezpieczonego. Zgodnie z założeniami przyświecającymi wprowadzenie nowej instytucji, świadczenie zostało przewidziane w szczególności dla osób, których charakter działań pracowniczych może spowodować uszczerbek na zdrowiu uniemożliwiający dalsze funkcjonowanie. Ponadto emerytura stażowa została przewidziana z myślą o motywowaniu młodych do podjęcia jak najwcześniejszej aktywności zawodowej.

Wysokość emerytury stażowej

W świetle zapisów obywatelskiego projektu ustawy, wartość emerytury stażowej nie będzie niższa niż kwota najniższego świadczenia emerytalnego.

Kto utraci prawo do emerytury stażowej?

Nowelizacja przewiduje, że uprawnienie do poboru emerytury stażowej zostanie zawieszone, jeśli ubezpieczony zarobiłby więcej aniżeli 130% średniej krajowej za ostatni kwartał, jaki został ogłoszony w obwieszczeniu Głównego Urzędu Statystycznego.

Emerytura stażowa może zostać pomniejszona

Ustawa zakłada również dodatkowy mechanizm dyscyplinujący ubezpieczonego. Każdy pobierający emeryturę stażową, kto jednocześnie zarobi w granicach mieszczących się między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy, otrzyma świadczenie emerytalne pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Przykład:

Ubezpieczony zdecydował o przejściu na emeryturę stażową, jednocześnie nie rezygnując z dodatkowego źródła zarobku. W jednym z miesięcy, w którym kontynuował swoją aktywność zawodową okazało się, że wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 85% kwoty średniej krajowej za miniony kwartał. W związku z powyższym, wartość najbliżej wypłacanego świadczenia emerytalnego zostanie pomniejszona o 15%.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Aktualny etap legislacyjny: Sejm rozpatrzy ustawę na posiedzeniu, które odbędzie się w terminie między 7 a 9 lutego 2024 r.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00