Koszty uzyskania przychodów

620x100 dziecinnie proste

28 grudnia 2012 r.

Podatek płacimy od dochodów. Dochody to przychody pomniejszone
o koszty uzyskania przychodów, czyli koszty poniesione w związku
z wykonywaną pracą, np. koszty dojazdu do pracy.

Opodatkowany jest dochód, a nie przychód (wyjątek stanowi zeznanie PIT-28). Ustawa przewiduje różne zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju przychodu.

Przedstawiając sposób obliczenia podatku, na przykładzie przychodów opodatkowanych skalą podatkową i wykazywanych w PIT-37, należy zauważyć, że uzyskując przychody ze stosunku pracy, odliczamy tzw. koszty pracownicze (koszty uzyskania przychodu), które w ustawie zostały określone kwotowo. 
Jeżeli uzyskaliśmy przychody z tytułu jednej umowy o pracę, to odliczymy kwotę 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł. 
Jeśli dojeżdżaliśmy do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości, możemy odliczyć kwotę 139,06 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 1 668,72 zł rocznie.
W przypadku uzyskania przychodów z pracy od kilku pracodawców, odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2 002,05 zł za rok podatkowy. 
Natomiast jeżeli mieliśmy kilku pracodawców i dodatkowo dojeżdżaliśmy do tych zakładów pracy z innej miejscowości, za rok podatkowy możemy odliczyć maksymalnie 2 502,56 zł.

Podobne zasady ustalania kosztów (tj. kwotowe) dotyczą niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. otrzymanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej (np. spółdzielni mieszkaniowej) czy z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich.

Jeżeli podane powyżej kwoty są niższe od naszych kosztów dojazdu do pracy autobusem, pociągiem, promem lub komunikacją miejską, to możemy w Picie 2017 wykazać "nasze" koszty.

 

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a Ty nie popełnisz błędu. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

 

W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odliczamy zryczałtowane koszty w wysokości 20% przychodu (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), a z tytułu korzystania z praw autorskich — 50% przychodów (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), jednak nie więcej niż 42 657 zł.

Jeżeli udowodnimy, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wyżej wymienione, możemy odliczyć faktycznie poniesione koszty.

W przypadku emerytur i rent przychód równa się dochodowi (nie ma kosztów uzyskania przychodów).

Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, ile kosztów uzyskania przychodów można rozliczyć w PIT 2017, na którym druk PIT wykazuje się koszty uzyskania przychodów, 

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej