Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Ulga w spłacie podatków z uwagi na wyższe raty kredytu

Ulga w spłacie podatków z uwagi na wyższe raty kredytu

▪ 8 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wobec rosnącej inflacji oraz podwyżek stóp procentowych, wielu podatników zmaga się z trudnościami związanymi z regulowaniem swoich zobowiązań publicznoprawnych. Wskazujemy czy z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną możliwe jest np. umorzenie lub rozłożenie na raty powstałych zaległości podatkowych.

Ulga w spłacie podatków z uwagi na wyższe raty kredytu

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

W obliczu utraty możliwości zapłaty swoich zobowiązań podatkowych Ordynacja podatkowa (dalej: OP) przewiduje możliwość ubiegania się o przyznanie ulgi w spłacie danin publicznoprawnych. Zgodnie z art. 67a § 1 OP podatnik może złożyć wniosek w przypadkach podyktowanych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, może:W obliczu utraty możliwości zapłaty swoich zobowiązań podatkowych Ordynacja podatkowa (dalej: OP) przewiduje możliwość ubiegania się o przyznanie ulgi w spłacie danin publicznoprawnych. Zgodnie z art. 67a § 1 OP podatnik może złożyć wniosek w przypadkach podyktowanych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Należy zauważyć, iż przywołana treść przepisu nie daje podstawy do umarzania kwoty podatku, lecz zaległości podatkowej. Oznacza to, że podatnik wnioskujący o stwierdzenie przez organ podatkowy czynności wskazanych w pkt 2. oraz 3. umorzenia podatku przed upływem jego terminu płatności, nie otrzyma rozstrzygnięcia akceptującego jego żądanie.

Przesłanki przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Ordynacja podatkowa nie precyzuje przesłanki „ważnego interesu” podatnika. Celem zdefiniowania wskazanego pojęcia należy posłużyć się utrwaloną linią orzeczniczą wypracowaną przez sądy administracyjne. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2021 r. o sygn. akt III FSK 4418/21 ważny interes podatnika interpretowany w kontekście art. 67a § 1 OP przejawia się w sytuacji, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie ma możliwości regulowania swoich zaległości podatkowych. Będzie to zatem utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku, ale także sytuacja ekonomiczna podatnika.

Ulga w spłacie zaległości podatkowych z uwagi na wyższe raty kredytu

Rozpatrując zastosowanie omawianej instytucji prawa podatkowego w obliczu wyzwań finansowych jakie stawiają problemy 2022 roku należy zauważyć, iż co do zasady zobowiązania cywilnoprawne (np. kredyt hipoteczny) nie mogą mieć charakteru priorytetowego wobec obowiązku zapłaty zaległości podatkowych.

W sytuacji jednak zaciągnięcia kredytu we wcześniejszym okresie i doznanie niemożności spłaty jego rat, choćby z uwagi na sytuację ekonomiczną wywołaną pandemią oraz wojną należy uznać, że może być to wynik czynników zewnętrznych, a nie np. nieprzemyślanego działania podatnika. Wielu kredytobiorców doznaje obecnie problemów ze spłatą kredytów mieszkaniowych. Dzieje się tak głównie w rezultacie cyklicznych podwyżek stóp procentowych. Wyższa stawka stopy referencyjnej – której wysokość ma bezpośrednie przełożenie na wartość raty kredytu – wynika zatem z decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Na płaszczyźnie ostatnich miesięcy stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego doznają regularnego wzrostu. Jak zostało wskazane przez Prezesa NBP na konferencji w dniu 7 kwietnia 2022 roku, wysoki poziom inflacji, która jest tłamszona podwyżką stóp procentowych wynika z działań wojennych prowadzonych za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyżej wskazany zespół naczyń połączonych prowadzi do wniosku, że globalne zdarzenia 2022 roku mogą stanowić jedną z przesłanek przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w sytuacji gdy przekładają się na sytuację ekonomiczną podatnika, której nie był w stanie przewidzieć w dniu zaciągania zobowiązania cywilnoprawnego (np. kredytu).

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00