Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności KSeF – Krajowy System e-Faktur jako nowy obowiązek przedsiębiorcy

KSeF – Krajowy System e-Faktur jako nowy obowiązek przedsiębiorcy

▪ 27 września 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 19 października 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wraz z drugą połową 2024 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do oswojenia się z nowym narzędziem cyfrowej administracji publicznej – Krajowym Systemem e-Faktur, zwanym również KSeF. Obowiązek wykorzystania KSeF znacząco wpłynie zarówno na sposób prowadzenia działalności gospodarczej jak również na procesy księgowe w przedsiębiorstwie

KSeF – Krajowy System e-Faktur jako nowy obowiązek przedsiębiorcy

KSeF – co to jest?

Krajowy System e-Faktur stanowi rządowe narzędzie dedykowane przedsiębiorcom służące do wysyłania i odbioru faktur. Mogą z niego skorzystać podmioty mające swoją siedzibę w Polsce i legitymizujące się polską rejestracją podatkową. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów Krajowy System e-Faktur ma pełnić dwojaką funkcję:

KSeF ma przysłużyć się do zachowania ustrukturyzowanej, jednolitej formy dokumentów sprzedażowych, jakimi są faktury VAT. Brak rozproszenia instrumentów służących do zachowania zgodności faktury z wymogami ustawy o VAT przyczyniłoby się do wyeliminowania wielu naruszeń formalnoprawnych, jakie towarzyszą mniej doświadczonych przedsiębiorcom.

KSeF ma stanowić wydajne narzędzie dla organów podatkowych, które będą mogły precyzyjniej typować podmioty mające podlegać kontroli weryfikacji rozliczeń.

KSeF – od kiedy cyfrowa platforma będzie obowiązkowa?

Krajowy System e-Faktur został zaprezentowany podatnikom po raz pierwszy w październiku 2021 r., kiedy to został uruchomiony pilotaż środowiskowy trwający do końca grudnia. Po zakończeniu okresu testowego, podatnicy mogli skorzystać z KSeF w finalnej formie. Niestety, wbrew oczekiwaniom Ministerstwa Finansów, nowa platforma do obsługi faktur nie została przyjęta z takim uznaniem, jak się spodziewano. Mając na uwadze, brak rosnącego zainteresowania rządowym instrumentem, resort zaproponował ustawodawcy uczynić KSeF obowiązkowym. W rezultacie komunikacji pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz władzą ustawodawczą doszło do wyznaczenia terminu obligatoryjnego wykorzystania Krajowego Systemu e-Faktur – na 1 lipca 2024 r.  

KSeF – czynności wyłączone z obowiązku

Obowiązek rejestrowania konkretnych zdarzeń gospodarczych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur został określony w art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej również: VATU), który wejdzie w życie po 30 czerwca 2024 r. i precyzuje katalog sytuacji, w których wystawianie faktur ustrukturyzowanych będzie obligatoryjne. W świetle ww. przepisu obowiązkiem nie zostaną objęte faktury wystawiane:

 • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
 • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę
 • przez podatnika korzystającego z unijnej procedury OSS, pozaunijnej procedury OSS lub procedury IOSS, dokumentujące czynności rozliczane w tych procedurach
 • na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (tzw. faktury konsumenckie)
 • w przypadkach określonych przepisami wykonawczymi (na tej podstawie wyłączony ma zostać – jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur - obowiązek e-fakturowania biletów kolejowych i lotniczych, płatność za autostrady oraz dokumentowanie świadczenia usług w zakresie nadzoru i kontroli ruchu lotniczego)

KSeF obejmie wszystkich przedsiębiorców od początku 2025 r.

Jak wskazywaliśmy na wstępie do niniejszego artykułu, obowiązek korzystania z KSeF zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2024 r., jednak początkowo nie będzie on obciążał wszystkich podatników, gdyż w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. niektórzy z nich wciąż zachowają "przywilej" wystawiania faktur w tradycyjnym ujęciu - elektronicznych lub faktur w postaci papierowej. Wskazana preferencja obejmie w szczególności:

 • podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 VATU. Jest to najpowszechniejsza preferencja VAT, która dotyczy podatników korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego (do wartości sprzedaży wynoszącej 200.000 zł),
 • podatników wykonujących wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnione od podatku (art. 43 VATU)

Ponadto w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. w formie „zwykłych” faktur elektronicznych lub w formie papierowej będą mogły być wystawiane:

 • tzw. faktury uproszczone, w tym paragony fiskalne uznawane za faktury
 • faktury wystawiane przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00