Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe Odpłatne zbycie rzeczy w PIT

Odpłatne zbycie rzeczy w PIT

▪ 9 stycznia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Jednym z przychodów, które mamy obowiązek rozliczyć w rocznym PIT jest odpłatne zbycie rzeczy - jeśli od dnia nabycia do dnia sprzedaży nie minęło pół roku. Nie ma znaczenia, czy daną rzecz sprzedajemy osobiście, czy poprzez serwis aukcyjny, np. allegro. Sprzedaż na allegro jest również opodatkowana.

Odpłatne zbycie rzeczy w PIT

Spis treści

 1. PIT?'>Odpłatne zbycie rzeczy - kiedy musimy je rozliczyć w PIT?
 2. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy
 3. Odpłatne zbycie rzeczy - jaki dochód wskazać w PIT? Przykłady

Odpłatne zbycie rzeczy - kiedy musimy je rozliczyć w PIT?

W zeznaniu PIT-36 mamy obowiązek rozliczyć sprzedaż rzeczy, jeśli od dnia nabycia/wytworzenia danej rzeczy do dnia jej sprzedaży, odpłatnego zbycia nie minęło pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym zbyliśmy daną rzecz oraz gdy odpłatne zbycie nie następuje w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli od dnia nabycia do dnia zbycia minęło 6 miesięcy, wtedy takiego dochodu nie wykazujemy w PIT.

Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy rozliczamy w PIT-36 - ten rodzaj przychodów zawsze mieliśmy obowiązek wykazać w PIT-36, zawsze był to wiersz w sekcji D zatytułowany “Inne źródła”. Od 2016 roku (czyli za 2015 rok) Ministerstwo Finansów postanowiło wyodrębnić na ten rodzaj przychodów dodatkowy wiersz, który - jak to nie powinno dziwić - jest zatytułowany “odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit.d ustawy”.  W wierszu tym należy wykazać przychody oraz kosztu uzyskania przychodu.

Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy

Przychodem jest kwota faktycznie uzyskana ze sprzedaży rzeczy, np. samochodu, książek, mebli, lalek itp., pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Do kosztów odpłatnego zbycia zaliczamy wydatki, które ponieśliśmy, aby daną rzecz sprzedać, np.:

 • prowizje komisu, pośredników,
 • koszty wyceny danej rzeczy,
 • koszty ogłoszeń prasowych,
 • opłaty notarialne, sądowe.

Koszty uzyskania przychodu możemy określić jako koszty nabycia sprzedawanej rzeczy oraz koszty poniesione w trakcie posiadania rzeczy, związane z daną rzeczą.

Do kosztów uzyskania przychodu, czyli kosztów nabycia, zaliczamy:

 • cenę, za jaką kupiliśmy daną rzecz,
 • opłaty, jakie ponieśliśmy, aby nabyć daną rzecz, np. podatek VAT, podatek PCC, opłaty rejestracyjne, opłaty notarialne, zapłacone odsetki, prowizje itd.,
 • koszty wytworzenia danej rzeczy.

Pamiętajmy, aby wszystkie koszty były udokumentowane  - w tym celu powinniśmy zachowywać dowody zakupu oraz dowody sprzedaży rzeczy. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, jednak musimy je przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym rozliczyliśmy dany PIT.

Odpłatne zbycie rzeczy - jaki dochód wskazać w PIT? Przykłady

Przykład 1.

Pan Jacek w grudniu 2015 roku nabył samochód za 30 000 zł, podczas kupna zapłacił obowiązkowy podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 600 zł. Następnie, za pośrednictwem komisu, któremu zapłacił prowizję w wysokości 800 zł, sprzedał samochód za 40 000 zł. Samochód został sprzedany w maju 2016 r. Jaki dochód pan Jacek powinien wykazać w PIT?

Od dnia nabycia do dnia sprzedaży nie minęło pół roku, dlatego pan Jacek musi zapłacić podatek od sprzedaży rzeczy w rocznym zeznaniu PIT-36.

W komórce przychody, p. Jacek powinien ująć kwotę: 30 200 zł (40 000 - 800), czyli przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty zbycia, czyli prowizję dla komisu.

W komórce “koszty uzyskania przychodu p. Jacek powinien ująć kwotę 20 400 zł (30 000 - 600 zł), czyli opłaty, jakie poniósł w związku z nabyciem danej rzeczy, jak kupno samochodu i podatek PCC.

Dochód p. Jacka ze sprzedaży samochodu (odpłatnego zbycia rzeczy) wyniesie 9 800 zł (30 200 - 20 400, czyli przychód odjąć koszty uzyskania przychodu.

Przykład 2.

Żona pana Jacka w grudniu 2015 r. kupił samochód za 25 000 zł, podczas kupna zapłaciła obowiązkowy podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 500 zł. Następnie, za pośrednictwem komisu, któremu zapłaciła prowizję w wysokości 700 zł, sprzedała samochód za 35 000 zł. Samochód został sprzedany w lipcu 2016 r. Jaki dochód żona pana Jacka powinna wykazać w PIT?

Dochód ze sprzedaży samochodu żony p. Jacka jest zwolniony z opodatkowania, ponieważ odpłatne zbycie rzeczy podlega opodatkowaniu, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zbycie rzeczy po upływie tego okresu nie powoduje powstania przychodu w świetle ustawy o PIT. Żona p. Jacka nabyła samochód w grudniu 2015 r., półroczny okres upłynął z dniem 30 czerwca 2016 r., a sprzedaż samochodu nastąpiła w lipcu 2016.

W związku z powyższym, dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu nie podlega opodatkowaniu, ponieważ został osiągnięty po upływie pół roku od jego nabycia i nie ma potrzeby wykazywania go w zeznaniu rocznym.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00