Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Sytuacje podatkowe Zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa

620x100 dziecinnie proste

Czy warto brać ślub dla celów podatkowych?

Zawarcie małżeństwa

Tak, warto.

Małżonkowie, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, kartą podatkową lub ryczałtowo i przez cały rok pozostawali w związku małżeńskim oraz posiadali wspólnotę majątkową przez cały rok, mają przywilej wspólnego rozliczenia PIT-u. Dzięki temu mogą zapłacić mniejszy podatek, niż gdyby rozliczali się osobno. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy jedno z małżonków nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody mieściły się w pierwszej skali podatkowej (do 85 528 zł), a także wtedy, gdy jeden z małżonków miał bardzo wysokie dochody.

Rozliczenie PIT-u z małżonkiem jest korzystaniejsze niż rozliczenie indywidualne. Ale jak wszędzie, i tu jest wyjątek, ponieważ  wspólne rozliczenie się małżonków, gdy jednoz nich pracowało za granicą nie zawsze jest korzystne. Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce (chociaż nie muszą). Dlatego przed wypełnieniem PIT-u, należy dokładnie przeanalizować, co będzie nam się bardziej opłacało w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy - czy rozliczenie wspólne, czy indywidualne.Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.


Przykład:
Rozliczenie indywidualne:
przychód: 90 000
koszty uzyskania przychodu: 1 335
dochód: 88 665
podatek:  14 839,02+32%*(88 665-85 528)=15 842,86 zł.

rozliczenie wspólne:
podatnik:
przychód: 90 000
koszty uzyskania przychodu: 1 335
dochód: 88 665
małżonek: brak dochodów.

podstawa obliczenia podatku:  88 665/2=44322,50
podatek: ((18%*44322,50)-556,02) * 2 = 7423,83* 2 = 14 847,66 zł.

Zobacz więcej: rozliczenie z małżonkiem


Zmiana nazwiska i miejsca zamieszkania

Przy rozliczaniu zeznania małżonkowie wybierają urząd skarbowy męża lub żony. Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej nie muszą zgłaszać zmiany nazwiska, ponieważ obecnie wystarczy posługiwać się numerem PESEL w relacjach z urzędem skarbowym. Gdy obydwoje małżonków zmienia miejsce zamieszkania, to można je wykazać dopiero w rocznym rozliczeniu podatku. Jednak jeśli ktoś chciałby to uczynić w trakcie roku, to zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje na druku ZAP-3.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni dokonać aktualizacji danych osobowych w ciągu 7 dni od ich zmiany i powiadomić urząd skarbowy poprzez aktualizację formularza CEIDG.

Słowa kluczowe: rozliczenie PIT z małżonkiem, wspólne rozliczenie podatku, preferencyjne opodatkowanie dochodów

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00