Zawarcie małżeństwa

620x100 dziecinnie proste

28 grudnia 2012 r.

Czy warto brać ślub dla celów podatkowych?

Tak, warto.

Małżonkowie, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo, kartą podatkową lub ryczałtowo i przez cały rok pozostawali w związku małżeńskim oraz posiadali wspólnotę majątkową przez cały rok, mają przywilej wspólnego rozliczenia PIT-u. Dzięki temu mogą zapłacić mniejszy podatek, niż gdyby rozliczali się osobno. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy jedno z małżonków nie uzyskiwało żadnych dochodów lub jego dochody mieściły się w pierwszej skali podatkowej (do 85 528 zł),
a także wtedy, gdy jeden z małżonków miał bardzo wysokie dochody.
Rozliczenie PIT-u z małżonkiem jest korzystaniejsze niż rozliczenie indywidualne.

Ale jak wszędzie, i tu jest wyjątek, ponieważ  wspólne rozliczenie się małżonków, gdy jedno
z nich pracowało za granicą nie zawsze jest korzystne.
 Dochody osiągnięte za granicą mogą zwiększyć podatek płacony w Polsce (chociaż nie muszą). Dlatego przed wypełnieniem PIT-u, należy dokładnie przeanalizować, co będzie nam się bardziej opłacało w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy - czy rozliczenie wspólne, czy indywidualne.
Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na określeniu podatku
w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Przykład:
Rozliczenie indywidualne:
przychód: 90 000
koszty uzyskania przychodu: 1 335
dochód: 88 665
podatek:  14 839,02+32%*(88 665-85 528)=15 842,86 zł.

rozliczenie wspólne:
podatnik:
przychód: 90 000
koszty uzyskania przychodu: 1 335
dochód: 88 665
małżonek: brak dochodów.

podstawa obliczenia podatku:  88 665/2=44322,50
podatek: ((18%*44322,50)-556,02) * 2 = 7423,83* 2 = 14 847,66 zł.

Zobacz więcej: rozliczenie z małżonkiem


Zmiana nazwiska i miejsca zamieszkania

Przy rozliczaniu zeznania małżonkowie wybierają urząd skarbowy męża lub żony. Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej nie muszą zgłaszać zmiany nazwiska, ponieważ obecnie wystarczy posługiwać się numerem PESEL w relacjach z urzędem skarbowym. Gdy obydwoje małżonków zmienia miejsce zamieszkania, to można je wykazać dopiero w rocznym rozliczeniu podatku. Jednak jeśli ktoś chciałby to uczynić w trakcie roku, to zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje na druku ZAP-3.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni dokonać aktualizacji danych osobowych w ciągu 7 dni od ich zmiany i powiadomić urząd skarbowy poprzez aktualizację formularza CEIDG.

Słowa kluczowe: rozliczenie PIT z małżonkiem, wspólne rozliczenie podatku, preferencyjne opodatkowanie dochodów

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej