Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Dopuszczalność skorygowania korekty zeznania podatkowego

Dopuszczalność skorygowania korekty zeznania podatkowego

▪ 28 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy mają konieczność korygowania złożonych przez nich deklaracji podatkowych. Wielu z nich zastanawia się czy możliwe jest wielokrotne poprawianie wartości wprowadzonych do pierwotnie złożonego zeznania podatkowego. Poniżej przedstawiamy odpowiedź na te wątpliwości oraz wskazujemy skutki takiego działania.

Dopuszczalność skorygowania korekty zeznania podatkowego

Złożenie niepoprawnie wypełnionej deklaracji

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy, lepiej jest złożyć deklarację podatkową w ustawowym terminie, aniżeli zaniechać wypełnieniu zeznania rocznego i przekazaniu go do Urzędu Skarbowego. Takie rozwiązanie jawi się jako bezpieczniejsze zarówno na gruncie odpowiedzialności karno-skarbowej jak i obciążenia finansowego po stronie samego podatnika.

Należy zauważyć, iż przepisy prawa podatkowego w żaden sposób nie ograniczają możliwej liczby korygowania danego zeznania. Doręczoną urzędowi skarbowemu deklarację można korygować niezliczoną ilość razy z jednym zastrzeżeniem.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Możliwość ta doznaje wyłącznie ograniczenia w czasie, który jest powiązany z tą formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W sytuacji zatem, gdy będziemy chcieli skorygować deklarację podatkową, z której wynika np. przedawnione zobowiązanie podatkowe, to złożona korekta zeznania nie wywrze jakiegokolwiek skutku. Zasadą ogólną jest, że zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przykład:

Podatnik złożył deklarację podatkową PIT-37 za 2014 r. w ustawowym terminie, właściwym dla przekazania zeznania Urzędowi Skarbowemu oraz zapłaty podatku. Mając na uwadze, że ostatnim dniem terminu był czwartek, 30 kwietnia 2015 r., to zgodnie z ogólną zasadą upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, korekta deklaracji złożona po 31 grudnia 2020 r. nie wywrze skutku na rozliczenie podatkowe ww. podatnika (poprzez np. zwiększenie wysokości nadpłaty podatku).

Korekta deklaracji z obniżoną wartością odsetek podatkowych

Poza rezultatem wskazanym w podanym przykładzie, następstwem skorygowania zadeklarowanej kwoty nierzadko bywa powstanie zaległości podatkowej. Wiele osób mając na uwadze ewentualną konieczność zapłaty zaległości podatkowej, odsuwa w czasie złożenie korekty zeznania rocznego. W ostatecznym rezultacie takie działanie może przyczynić się do zwiększenia wartości zobowiązania publicznoprawnego z tego tytułu.

Z czego to wynika? Należy zauważyć, że ustawodawca niejako gratyfikuje podatników, którzy niezwłocznie sprostują niewłaściwie zadeklarowaną wartość ich zobowiązania podatkowego. Tego typu „nagroda” znajduje swój wydźwięk w treści art. 56a OP, zgodnie z którym stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę dla osób niezwłocznie korygujących zeznanie przy jednoczesnym uregulowaniu zaległości podatkowej.

Po myśli art. 56a OP stosuje się 50% stawki odsetek za zwłokę w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W tym miejscu wskazania wymaga, iż obniżona wartość odsetek podatkowych od zaległości nie ma zastosowania, jeżeli do złożenia korekty doszło:

  • w następstwie czynności sprawdzających,
  • po dokonaniu skutecznego zawiadomienia (doręczenia upoważnienia) o kontroli podatkowej lub celno-skarbowej,
  • w wyniku zakończenia kontroli podatkowej.


Ponadto należy zauważyć, iż w 2022 roku - pierwszy raz od 6 lat - uległa wzrostowi wartość odsetek od zaległości podatkowych. Jest to wynik podniesienia progu stopy lombardowej przez Radę Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Stopy procentowe podniesione przez RPP.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 20:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00