Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Odpowiedzialność podatnika za błędy w deklaracji

Odpowiedzialność podatnika za błędy w deklaracji

▪ 29 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Rzetelność składanych deklaracji podatkowych często jest podważana przez urzędy skarbowe. Nie w każdej sytuacji odpowiedzialność karno-skarbowa z tego tytułu spoczywa na podatniku, lecz sankcjom podlegać może osoba odpowiedzialna za sporządzenie błędnego rozliczenia podatkowego.

Odpowiedzialność podatnika za błędy w deklaracji

Drobne błędy w PIT

Błędy rachunkowe czy uchybienia formalne w deklaracjach podatkowych zdarzają się nierzadko. Większość z nich podlega jednak niezwłocznej poprawie ze strony podatnik lub z inicjatywy organu podatkowego. W sytuacji, gdy wykazywana kwota nadpłaty czy straty bądź zobowiązania podatkowego wynosi mniej aniżeli 5000 zł, Urząd Skarbowy najczęściej sam podejmuje czynności do sprostowania drobnych wyliczeń czy oczywistych omyłek. Zdarzają się jednak przypadki, gdy korekta deklaracji podatkowej nie ogranicza się do drobnej poprawy informacji tam zawartych.

Odpowiedzialność za niepoprawnie wypełnioną deklarację

Zakres odpowiedzialności karno-skarbowej za nierzetelnie sporządzoną deklarację podatkową został wytyczony przez art. 16a § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (dalej również: KKS), który stanowi, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

Celem uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej z tytułu nierzetelnie sporządzonej deklaracji równoznacznej z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa skarbowego jest:

  • Sporządzenie skutecznej prawnie korekty deklaracji podatkowej oraz
  • Uiszczenie należności głównej zobowiązania podatkowego (wartości podatku) wraz z odsetkami podatkowymi należnymi za czas zwłoki.


Postąpienie w zgodzie z art. 16a § 1 KKS nie ma wpływu na jego odpowiedzialność za zaległość podatkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej również: OP). Oznacza to, że niezależnie od złożenia korekty zeznania podatkowego, podatnik nie podlega „uwolnienia” od obowiązku zapłaty pełnej wysokości zobowiązania podatkowego od powstałej zaległości wraz z odsetkami. O tym jak kształtuje się odpowiedzialność podatnika w tym zakresie na gruncie OP pisaliśmy w artykule Dopuszczalność skorygowania korekty zeznania podatkowego.

Jak można zauważyć ww. przepis odnosi się również do uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej za nie przedłożenie ksiąg właściwemu organowi podatkowemu. Pod pojęciem księgi należy rozumieć bez wątpienia księgi, o których mowa w słowniczku ustawowym KKS. Zgodnie z przyjętą tam definicją, księgą jest księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja, rejestr bądź inne podobne urządzenia ewidencyjne ustawowo wymagane – w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na § 3 zamykający treść art. 16a. Zgodnie z nim sporządzenie korekty deklaracji i prawidłowe doręczenie organowi podatkowemu nie odniesie zamierzonego skutku, jeżeli przed jej złożeniem wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe, lub wykroczenie skarbowe, lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe, lub wykroczenie skarbowe.

Odpowiada faktyczny sprawca

W tym miejscu wywołania wymaga art. 9 § 3 KKS, w świetle którego za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. KKS zatem jednoznacznie określa, iż w przypadku oceny odpowiedzialności na gruncie prawa karno-skarbowego jest osoba, która faktycznie przyczyniła się do spowodowania czynu podlegającemu wykroczeniu lub przestępstwu skarbowemu.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00