Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Komplementariusze SKA również objęci składką zdrowotną

Komplementariusze SKA również objęci składką zdrowotną

▪ 28 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 28 marca 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Na podatników czekają kolejne rewolucyjne zmiany w systemie podatkowym, a wśród nich objęcie składką zdrowotną komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Wraz z początkiem 2023 roku nie będzie już możliwa optymalizacja w tym zakresie.

Komplementariusze SKA również objęci składką zdrowotną

Opublikowany projekt legislacyjny, który nowelizuje głównie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ogranicza się wyłącznie do regulacji podatkowych. Wśród aktów prawnych modyfikowanych jego treścią znalazła się między innymi ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Pozornie niewielka zmiana sprowadzająca się do rozszerzenia słowniczka ustawowego będzie wywierać ogromny wpływ na wielu podatników. Dotyczy to osób, którzy w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu dokonali działań optymalizacyjnych zmierzających do uniknięcia zapłaty składki zdrowotnej. Należy bowiem przypomnieć, że począwszy od 2022 roku zmieniły się zasady naliczania składki zdrowotnej (jest ustalana na podstawie dochodu osiąganego przez podatnika) oraz zlikwidowana została możliwość jej odliczenia (do końca 2021 roku odliczeniu podlegała znaczna jej część). Mając na uwadze sygnalizowane zmiany dotyczące składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wielu przedsiębiorców wybrało prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

Ustawodawca dostrzegł jednak tę wzmożoną migrację przedsiębiorców do wskazanej powyżej formy spółki kapitałowej i postanowił niezwłocznie podjąć kroki uniemożliwiające takową optymalizację. W świetle art. 3 omawianego projektu ustawy komplementariusz partycypujący w spółce komandytowo-akcyjnej został zaliczony do grona przedsiębiorców, co oznacza, że będzie podlegał składce zdrowotnej płatnej od dochodu. W przeciwieństwie jednak do większości przepisów ustawy nowelizującej, regulacje dot. konieczności opłacania składki zdrowotnej przez komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych mogą zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 roku.

Przed tą datą nie jest możliwe wprowadzenie do systemu podatkowego ww. przepisów z uwagi na zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Nowelizacje przepisów podatkowych mogące przyczynić się do niekorzystnych rozliczeń podatników nie mogą być wprowadzane w trakcie roku podatkowego.

Należy uznać, iż zasadniczą przyczyną nawrotu popularności spółek komandytowo-akcyjnych była możliwość uniknięcia konieczności zapłaty składki zdrowotnej na nowych zasadach. Wynikało to głównie z faktu, iż na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wypłaty ze spółki komandytowo-akcyjnej komplementariuszom są utożsamiane z osiągnięciem przez nich zysków kapitałowych. Tego rodzaju należności nie były powiązane z obowiązkowym naliczaniem od nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mając na uwadze fakt, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką prawa handlowego obarczoną wieloma obowiązkami formalnymi oraz ewidencyjnymi, pozbawienie jej atutu pod postacią możliwości uniknięcia zapłaty składki zdrowotnej na nowych zasadach spowoduje ucieczkę przedsiębiorców do innych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00