Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Świadczenie wspierające - pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie wspierające - pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

▪ 14 marca 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 14 marca 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od początku 2024 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na nową formę wsparcia pieniężnego. Świadczenie wspierające wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Część świadczeń zostanie wypłaconych dopiero w dwóch najbliższych latach.

Świadczenie wspierające - pomoc dla osób z niepełnosprawnościami
Nowe świadczenie w 2025 r.
 • Świadczenie wspierające jest dedykowane dorosłym osobom z niepełnosprawnościami.
 • Wartość świadczenia uzależniona jest od stopnia zapotrzebowania osoby z niepełnosprawnością oraz oparta na aktualnej kwocie renty socjalnej.
 • O świadczenie wspierające mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Na czym polega świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest adresowane do osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Zasadniczym przeznaczeniem wskazanej formy wsparcia jest pomoc materialna polegająca na pokryciu części wydatków ponoszonych w związku z bieżącymi potrzebami życiowymi beneficjentów świadczenia.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Kto może skorzystać ze świadczenia wspierającego?

Z nowego dodatku socjalnego mogą skorzystać osoby dorosłe, które ukończyły 18. rok życia, w stosunku do których została wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia mieszczący się w przedziale 70-100 pkt w skali zapotrzebowania wsparcia.

Ze świadczenia wspierającego mogą skorzystać zarówno obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak również część cudzoziemców.

W przypadku osób fizycznych niemających miejsca zameldowania w Polsce ważne jest, aby beneficjent pozostawał obywatelem:

 • Unii Europejskiej,
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • Państwa, które jest stroną międzynarodowej umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym.

W obu przypadkach - obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jak również cudzoziemca - istotne jest, aby miejsce zamieszkania beneficjenta pomocy pozostawało w Polsce na czas pobierania świadczenia wzajemnego.

Skala zapotrzebowania wsparcia

Jak zostało zasygnalizowane na wstępie, poziom potrzeby wsparcia jest uzależniony od skali jego zapotrzebowania. W zależności od ilości punktów przypisanych osobie potrzebującej, wsparcie będzie udzielane w następującym terminie:

 • 70-77 pkt - od początku 2026 r.
 • 78-86 pkt - od początku 2025 r.
 • 87-100 pkt - od początku 2024 r.

Jeśli wnioskodawca ubiegający się o przyznanie świadczenia wspierającego cechuje się ilością punktów mieszczących się w przedziale od 70 do 89 może ubiegać się o przyznanie wsparcia już od początku tego roku, o ile dotychczas był odbiorcą któregokolwiek ze świadczeń opiekuńczych. W następstwie przyznania świadczenia wspierającego, beneficjent musi liczyć się z tym, że utraci prawo do otrzymywanych dotychczas świadczeń opiekuńczych.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Podobnie jak wskaźniki ulgi prorodzinnej oraz ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT 2025, wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wartością renty socjalnej. W zależności od usytuowania osoby z niepełnosprawnością na skali zapotrzebowania wsparcia, wartość pomocy w 2024 r. wynosi:

 • 70-74 pkt potrzeby wsparcia - 712,38 zł (40% renty socjalnej)
 • 75-59 pkt potrzeby wsparcia- 1068,57 zł (60% renty socjalnej)
 • 80-84 pkt potrzeby wsparcia- 1424,76 zł (80% renty socjalnej)
 • 85-89 pkt potrzeby wsparcia- 2137,15 zł (120% renty socjalnej)
 • 90-94 pkt potrzeby wsparcia- 3205,72 zł (180% renty socjalnej)
 • 95-100 pkt potrzeby wsparcia - 3918,11 zł (220% renty socjalnej)

Od 1 marca 2024 r. rentę socjalną (podobnie jak minimalne świadczenie emerytalne) poddano waloryzacji, w wyniku czego jej wysokość wzrosła z 1588,44 do 1780,96 zł brutto.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Ustawa o świadczeniu wspierającym wyróżnia warunki konieczne do spełnienia celem otrzymania pomocy. Wobec wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc powinny zostać wydane:

 • Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia,
 • Orzeczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności (alternatywnie orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Świadczenie wspierające jest przyznawane na wniosek składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podlega wypłacie nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna.

Aby uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia należy złożyć stosowny wniosek do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00