Podatek PIT

620x100 dziecinnie proste

Podatek PIT (skrót od ang. Personal Income Tax) urzędowo jest nazywany jako podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek PIT wynosi od 3-20%, 18, 19 lub 32% dochodów - w zależności od ich wysokości oraz rodzaju. Daninę tę mamy obowiązek zapłacić do urzędu do ostatniego dnia kwietnia lub ostatniego dnia stycznia.

Podatek PIT

INFORMACJE OGÓLNE O PIT

Przepisy dotyczące podatku PIT są określone w:

 

 

Powyższe ustawy regulują zasady obliczania podatków z osiąganych przychodów przez osoby fizyczne, a zatem przez każdą osobę, która ma zdolność do czynności prawnych - co do zasady uzyskuje się ją przy osiągnięciu pełnoletności.

Przepisy PIT ustalają następujące sposoby opodatkowania:

1) opodatkowanie ogólne, wg skali 18, 32 % - opodatkowanie ogólne polega na płaceniu podatku proporcjonalnie do dochodu; im większy dochód, tym większy podatek do zapłacenia. W uproszczeniu - dla dochodów do 85 528 zł płacimy podatek w wysokości 18% dochodu, powyżej tej kwoty płacimy podatek w wysokości 32% dochodu. Opodatkowanie ogólne stosujemy dla:

a. dochodów, które uzyskujemy od tzw. płatników, czyli pracodawców lub podmiotów wypłacających nam wynagrodzenie, zasiłki i świadczenia, stypendia np. od organów rentowych, Urzędu Pracy, zakładów karnych, uczelni itp. Podmioty te wystawiają nam co roku PIT-11, PIT-8C lub PIT-11A/40A.

b. dochodów uzyskiwanych z zagranicy, dochodów małoletnich, działów specjalnych produkcji rolnej, a także najmu oraz działalności gospodarczej, dla której wybraliśmy ogólny sposób opodatkowania.

2) opodatkowanie ryczałtowe - to opodatkowanie stosujemy do najmu prywatnego (podatek wynosi 8,5% dochodów) oraz niektórych rodzajów działalności gospodarczej, określonej w ustawie ryczałtowej, w której również przypisane są stawki podatku dla danej działalności. Stawka podatku jest zawsze taka sama - niezależnie od wysokości dochodów.

3) opodatkowanie stawką 19% - tę stawkę stosujemy dla dochodów ze zbycia nieruchomości oraz dla dochodów uzyskiwanych z giełdy. Ponadto 19-procentowym podatkiem rozliczamy działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, dla których wybraliśmy liniowy sposób opodatkowania.

4) kartę podatkową - tę formę opodatkowania stosujemy dla niektórych rodzajów działalności gospodarczych, zazwyczaj dla małych firm (np. krawcowe, szewcy, fryzjerzy, itd) zatrudniających do 5 pracowników. Stawka podatku jest określona kwotowo - a jej wysokość zależy od warunków danego zakładu.

5) opodatkowanie osób duchownych - osoby duchowne opłacają podatek w formie ryczałtu. Stawki ryczałtu są inne dla proboszczów i inne dla wikarych - określone są kwotowo i zależą od liczby mieszkańców parafii. Wysokość stawek jest określona w załącznikach do ustawy ryczałtowej.

KTO MUSI PŁACIĆ PODATEK PIT

Podatek PIT powinny płacić osoby fizyczne, które uzyskują wyżej wymienione dochody. Informacje o dochodach oraz wyliczony podatek wykazujemy na formularzu PIT. W zależności od rodzajów dochodów stosujemy inne formularze:

  • PIT-37 - jest to najczęściej używany formularz, na tym druku rozliczają się osoby, które uzyskują podstawowe dochody z Polski; z pracy, emerytur, rent, umów dzieło, zlecenia.
  • PIT-36 - to druk przeznaczony do wykazania dochodów z najmu, działalności gospodarczej opodatkowanej 18 lub 32% podatkiem, dochodów zagranicznych, dochodów małoletnich dzieci. Jeśli uzyskujemy któryś z wymienionych przychodów, to na druku wykazujemy również dochody, jak dla PIT-37.
  • PIT-36L - to druk dla osób uzyskujących przychody w działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych 19-procentowym podatkiem.
  • PIT-28 - to druk dla osób uzyskujących przychody z najmu prywatnego wg stawki 8,5% oraz dla osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo. Od 1 stycznia 2017 r. w PIT-28 ujmujemy również przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych 2-procentową stawką podatku.
  • PIT-38 - to druk dla osób uzyskujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, np. z giełdy, z kapitałów pieniężnych.
  • PIT-39 - to druk przeznaczony dla osób uzyskujących przychody ze zbycia nieruchomości - jeśli od dnia nabycia/wytworzenia nieruchomości do dnia jej zbycia nie minęło 5 lat. 

TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY PODATKU

Podatek jest pobierany w ciągu roku przez pracodawców - w formie zaliczek na podatek lub uiszczany miesięcznie albo kwartalnie - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a czasami także przez wynajmujących. Aby zweryfikować, czy pracodawcy pobrali od nas odpowiednią kwotę oraz wysokość wpłacanych przez nas zaliczek na koniec roku podatkowego mamy obowiązek samodzielnie rozliczyć PIT i wysłać do urzędu skarbowego. Jeżeli z zeznania wynika niedopłata podatku - to musimy dopłacić, a jeżeli z zeznania wynika nadpłata podatku - to pieniądze są nam zwracane w formie zwrotu podatku. 

Ostateczny termin zapłaty podatku oraz złożenia PIT dla opodatkowania ‘ogólnego’, czyli dla osób, które rozliczają się poprzez PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 to 30 kwietnia, a jeśli ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to termin rozliczeń oraz zapłaty podatku przedłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia.

Natomiast dla osób, które rozliczają się poprzez PIT-28 ostateczny termin zapłaty podatku oraz złożenia PIT to 31 stycznia, a jeśli ostatni dzień stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to termin rozliczeń oraz zapłaty podatku przedłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 stycznia. 

Wynikający z zeznanie rocznego podatek musimy zapłacić do końca stycznia lub do końca kwietnia. Podatek możemy zapłacić przelewem pocztowym, przelewem bankowym lub w kasie urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje na temat zapłaty podatku znajdziemy w artykule: Jak zapłacić podatek.

INFORMACJE DODATKOWE

Nasz przychód do opodatkowania możemy pomniejszyć o przysługujące nam  koszty uzyskania przychodów oraz należne nam ulgi i odliczenia (np. ulgę na internet, darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na ikze itd). Powyższe elementy pomniejszą nasz dochód i w konsekwencji podatek.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00