Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia 1% dla OPP

1% dla OPP

▪ 31 sierpnia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Przy okazji corocznego rozliczenia podatkowego PIT podatnik ma możliwość przekazania 1% wartości należnego podatku na działalność wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie jest to forma darowizny, która wymagałaby dopiero odliczenia od dochodu. Nie obciąża też w żaden inny sposób podatnika. 1% podatku przekazywany jest bezpośrednio do wskazanej organizacji z budżetu państwa.

1% dla OPP

Możliwość przekazania 1% dla OPP stwarza podatnikowi unikalną szansę wyboru miejsca, rodzaju organizacji oraz celu, na który jego podatek zostanie spożytkowany. W tym sensie przekazywanie 1% procenta to forma demokracji bezpośredniej, która znalazła miejsce w naszym systemie podatkowym.

Jak 1% trafia do OPP?
Podatnik wykazuje w deklaracji należny fiskusowi podatek, a następnie deklaruje kwotę tegoż podatku (maksymalnie 1%), którą chciałby przekazać dla OPP. W jego imieniu kwotę tą przekazuje organizacji naczelnik właściwego urzędu skarbowego w termonie maj-lipiec roku kolejnego po rozliczanym roku podatkowym (tym, za który złożone zostało zeznanie). Kwota 1% przekazywana jest na rachunek bankowy OPP wskazany przez nią uprzednio i pomniejszana jest jedynie o koszty transferu.

Kwota jednego procenta
Jak nazwa wskazuje kwota przekazywana dla OPP nie jest określona i może być dowolnie wysoka, o ile nie przekroczy wartości 1% należnego państwu podatku. Oznacza to, iż może być ona niższa, jeśli tego życzy sobie podatnik. W przypadku, gdy podatnik rozlicza się na kilku różnych formularzach PIT, 1% na każdej z nich może zostać skierowany do innej organizacji pożytku publicznego.

Warunki
Określona jednym procentem kwota należnego podatku trafi do wskazanej organizacji tylko w przypadku, gdy rozliczenie podatkowe zostanie przeprowadzone w terminie. Również dokonana w terminie korekta deklaracji podatkowej uprawnia do przekazania jednego procenta (korekta winna zostać złożona w terminie do 1 miesiąca od daty terminu złożenia zeznania podatkowego.

W związku z powyższym należy pamiętać o następujących datach w trakcie najbliższego sezonu rozliczeń podatkowych:

 • 30.04.2019 dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz 31.01.2019 dla PIT-28 (deklaracja podatkowa);
 • 31.05.2019 dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz 28.01.2019 dla PIT-28 (korekta deklaracji podatkowej).

By przekazać 1%, podatnik zobowiązany jest także do zapłacenia całego podatku w terminie 2 miesięcy od terminu złożenia deklaracji podatkowej. Terminami są więc: 01.07. 2019 dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz 31.05. 2019 dla PIT-28. W rezultacie istnieje możliwość, że podatek zostanie zapłacony po upływie terminu i z odsetkami, a jednak wciąż 1% zostanie przekazany.

Status OPP i rejestr organizacji
Niezbędnym warunkiem, jaki organizacja musi spełnić, by móc otrzymać 1% jest wpis w ustawowym wykazie organizacji pożytku publicznego. Status organizacji pożytku publicznego organizacja może otrzymać pod warunkiem, że jej działalność trwa od przynajmniej dwóch lat. Organizacjom pożytku publicznego przysługuje – w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności – szereg zwolnień niezależnie od możliwości otrzymywania 1%:

 • od podatku dochodowego od osób prawnych;
 • od podatku od czynności cywilno-prawnych;
 • od podatku od nieruchomości;
 • od opłat sądowych;
 • od opłat skarbowych.

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego sporządzi – na dzień 30.11.2018 – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności i opublikuje go w formie elektronicznej do dnia 15.12.2018 na stronie Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podatnik może skierować 1% procent swojego podatku jedynie do tych organizacji, które znalazły się w wykazie, co oznacza, że posiadały status organizacji pożytku publicznego w dniu 30.11.2018. Ponadto organizacja taka musi podać numer rachunku bankowego, na który pieniądze pochodzące od podatników mają być przekazane (obowiązku tego organizacja musi dopełnić do dnia 30.06.2019 – przeciwnym wypadku, pieniądze przekazane jej przez podatników trafią do skarbu państwa).
W wykazie organizacji pożytku publicznego znajdują się następujące informacje:

 • nazwa;
 • siedziba;
 • numer KRS;
 • numer NIP, jeśli taki został nadany.

Wszelkie środki otrzymane przez organizację pożytku publicznego z 1% PIT muszą zostać wykorzystane tylko na prowadzenie stosownej działalności (działalności pożytku publicznego).

1% w deklaracji podatkowej
W rocznym zeznaniu podatkowym – w związku z przekazaniem 1% – podatnik powinien podać następujące informacje:

 • numer KRS (musi być zgodny z numerem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – znajduje się wykazie Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności);
 • kwota (do wysokości 1% podatku dochodowego podatnika);
 • cel (nie jest obligatoryjny – doprecyzowuje przeznaczenie środków);
 • dane identyfikacyjne (nie są obligatoryjne – na życzenie podatnika mogą zostać udostępnione przez naczelnika urzędu skarbowego organizacji otrzymującej środki od podatnika).

Możliwe błędy
W dwóch kwestiach związanych z przekazaniem 1% należy zwrócić szczególną uwagę:

 • podanie prawidłowego numeru rachunku bankowego (organizacje);
 • podanie prawidłowego numeru KRS (podatnicy).

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00