Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia 1,5% podatku – jak go przekazać?

1,5% podatku – jak go przekazać?

▪ 3 kwietnia 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Na ministerialnej liście jest ponad 7660 polskich organizacji pożytku publicznego (OPP): organizacje pomagające niepełnosprawnym i ciężko chorym, ale także zwierzętom, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, fundacje ochrony życia,  stowarzyszenia rozwoju wsi, kluby i stowarzyszenia sportowe, organizacje i stowarzyszenia dbające o dobra kultury itd. Na ich rzecz podatnicy mogą deklarować przekazanie 1,5% należnego podatku. W tym artykule dowiesz się kto może przekazać 1,5% podatku oraz gdzie wpisać KRS oraz kwotę przekazanego podatku.

1,5% podatku – jak go przekazać?

Spis treści

 1. Kto może przekazać 1,5% procent podatku?
 2. Jak przekazać 1,5% dla OPP?
 3. Kiedy OPP dostają środki z 1,5%
 4. Korekta PIT-u a 1,5% dla OPP
 5. Inne warunki przekazania 1,5% OPP
 6. Status OPP i rejestr organizacji

To pieniądze, które zamiast do kasy państwowej, trafiają właśnie do OPP. Dzięki nim budowane są hospicja, kupowany jest sprzęt potrzebny do rehabilitacji niepełnosprawnych i pielęgnacji chorych, czy zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Naczelnik urzędu skarbowego - na wniosek podatnika - przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Kto może przekazać 1,5% procent podatku?

Wykaz OPP prowadzi minister pracy i polityki społecznej w formie elektronicznej. Jest on dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Prawo do przekazania 1,5% na rzecz OPP mają:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody ze sprzedaży papierów wartościowych),

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1,5% mogą przekazać również emeryci i osoby, które są rozliczane przez pracodawcę. Warunkiem jest rezygnacja z rozliczenia pit przez ZUS czy pracodawcę i rozliczenie PIT-37 (jeśli nie mamy innych dochodów) samodzielnie. Można oczywiście rozliczyć pit online.

O przekazanie 1,5% możemy wnioskować, wypełniając PIT-28 w terminie do końca stycznia, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w terminie do 30 kwietnia albo składając korektę jednego z zeznań, o których mowa powyżej, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Formularze rozliczenia rocznego pit możemy wypełnić w formie pisemnej lub rozliczyć pit przez internet.

Warunkiem przekazania 1,5% jest także zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, od którego obliczana jest kwota na rzecz OPP, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Jak przekazać 1,5% dla OPP?

Aby wskazać wybraną przez nas organizację, wpisujemy w odpowiedniej rubryce pit numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej OPP oraz kwotę do przekazania na jej rzecz.

Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP do otrzymania 1,5% podatku, wynikającego z zeznania składanego za 2023 rok. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Ze statystyk wynika, że liczba osób decydujących się na wsparcie organizacji pożytku publicznego 1,5% rośnie z roku na rok, podobnie jak kwota przez nich przekazywana.

Kwoty z 1,5% naszego podatku przekazywane są wskazanym w zeznaniach organizacjom w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, np. wskazać na konkretny cel, na który chciałby przeznaczyć  pieniądze z 1,5%. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające". Informacje te zostaną przesłane OPP jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie przez urząd skarbowy jego danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Kiedy OPP dostają środki z 1,5%

Aby urząd mógł przekazać 1,5% dla OPP musimy złożyć swoje zeznanie roczne w wymaganym terminie (dla PIT-28 będzie to najpóźniej do końca lutego, dla pozostałych PIT-ów – 30 kwietnia).

Jeśli nie wpisaliśmy OPP, lub chcemy ją zmienić, to możemy wysłać korektę PIT-u. Na korektę w tym zakresie mamy nie dłużej niż miesiąc po wymaganym terminie dla złożenia zeznania rocznego (dla wszystkich PIT obowiązuje jednolity termin – do 2 czerwca 2023 r.). Korektę również można wysłać przez internet, elektronicznie.

Przekazanie pieniędzy OPP przez naczelnika urzędu skarbowego następuje od maja do lipca.

Korekta PIT-u a 1,5% dla OPP

1. W złożonym przez nas zeznaniu nie wpisaliśmy OPP i nie mieliśmy żadnych błędów w Picie – nie przeszkadza to w złożeniu korekty, w której już uwzględnimy nr KRS wybranej przez nas OPP.
Aby urząd skarbowy przyjął korektę w tym zakresie, należy ją złożyć do końca maja.
2. W wyniku złożonej przez nas korekty zeznania (złożonego parę lat temu) okazało się, że przysługuje nam większy zwrot podatku – i co za tym idzie, zmniejszyła się wartość 1,5% dla OPP, ponieważ zmniejszyła się wartość podatku należnego.
Korekta zeznania w powyższej sytuacji nie ma wpływu na wysokość 1,5%, jaki urząd miał obowiązek przekazać OPP. To, co OPP dostały, nie jest im zabierane. Natomiast zwrot podatku, który nam się należy zostanie pomniejszony o nadwyżkę, która została przekazana OPP. Od kwoty wyliczonej w polu dotyczącym 1,5% z zeznania „pierwotnego” należy odjąć kwotę wyliczoną w tym samym polu w korekcie zeznania. O taką wartość zostanie pomniejszony nasz zwrot.

Inne warunki przekazania 1,5% OPP

By przekazać 1,5%, podatnik zobowiązany jest także do zapłacenia całego podatku w terminie 2 miesięcy od terminu złożenia deklaracji podatkowej. Terminami są więc: 01.07. 2021 dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz 31.05. 2021 dla PIT-28. W rezultacie istnieje możliwość, że podatek zostanie zapłacony po upływie terminu i z odsetkami, a jednak wciąż 1% zostanie przekazany.

Status OPP i rejestr organizacji

Niezbędnym warunkiem, jaki organizacja musi spełnić, by móc otrzymać 1,5% jest wpis w ustawowym wykazie organizacji pożytku publicznego, publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Status organizacji pożytku publicznego organizacja może otrzymać pod warunkiem, że jej działalność trwa od przynajmniej dwóch lat. Organizacjom pożytku publicznego przysługuje – w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności – szereg zwolnień niezależnie od możliwości otrzymywania 1,5%. Są to:

• od podatku dochodowego od osób prawnych;
• od podatku od czynności cywilno-prawnych;
• od podatku od nieruchomości;
• od opłat sądowych;
• od opłat skarbowych.

Ponadto, aby otrzymać 1,5%, organizacja musi podać numer rachunku bankowego, na który pieniądze pochodzące od podatników mają być przekazane, w przeciwnym wypadku pieniądze przekazane jej przez podatników trafią do skarbu państwa. Wszelkie środki otrzymane przez organizację pożytku publicznego z 1,5% PIT muszą zostać wykorzystane tylko na prowadzenie stosownej działalności (działalności pożytku publicznego).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00