Ryczałt

620x100 dziecinnie proste

Ta forma opodatkowania jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą się rozliczać ryczałtem.
Ryczałt mogą wybrać również osoby, które uzyskują dochody z najmu (dzierżawy) realizowanego poza dzialalnością gospodarczą (z najmu prywatnego).

Ryczałt

Dla kogo? 
Dla osób rozliczających się przez PIT-28

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy uzyskali przychody nie wyższe niż 150 000 euro (na rok 2018 jest to kwota 661 680 zł).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia
oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Opodatkowanych ryczałtem przychodów nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

Jeżeli w danym roku prowadziliśmy działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
oraz uzyskiwalismy dochody ze stosunku pracy, to musimy wypełnić dwa PIT-y. PIT-28 - dla ryczałtowej działalności gospodarczej oraz PIT-37 - dla dochodów z pracy.


Słowa kluczowe: ryczałt, PIT-28, kto rozlicza się w pIT-28, stawki ryczałttu, opodatkowanie ryczałtem

pit-28

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00